Статистика

Бери кёчерге: навигация, излеу
Бетлени статистикалары
Статьяла1954
Бетле
(Википедияны бютеу бетлери, сюзюу бетле, джибериуле эмда башхала)
12 274
Джюкленнген файлла114
Тюрлендириулени статистикасы
Википедия къуралгъанындан бери этилген тюрлендириуле105 607
Хар бетдеги тюрлендириулени орта саны8,60
Къошулуучуланы статистикалары
Регистрация этген къошулуучула4289
Актив къошулуучула (къауумну тизмеси)
(Ахыр 30 кюнде ишлем этгенле)
17
Ботла (къауумну тизмеси)46
Администраторла (къауумну тизмеси)1
Бюрократла (къауумну тизмеси)1
Стюардла (къауумну тизмеси)0
Тергеу джазыуланы къурагъанла (къауумну тизмеси)0
Импорт этиучюле (къауумну тизмеси)1
Викиле арасы импорт этиучюле (къауумну тизмеси)0
IP-блоклаулагъа кирмегенле (къауумну тизмеси)0
Ревизорла (къауумну тизмеси)0
OAuth администраторла (къауумну тизмеси)0
Къошулуучуланы тинтиучюле (къауумну тизмеси)0
Бегитилген къошулуучула (къауумну тизмеси)0
Башха статистика
Кёзюуге салыннган массалыкъ билдириуле0