Эркинликлени халаты

Бу бетни тюрлендирирге эркинлигигиз джокъду. Чурум:

Сиз соргъан амалны къуру бу группаны къошулуучуларыны этерге мадарлары барды: Администраторла.