Черногор тил

Википедия — эркин энциклопедияны статьясы.
Бери кёчерге: навигация, излеу
Черногор тил
crnogorski jezik/црногорски језик
Къралла: Черногория
Официал статусу: Черногория
Бютеу сёлешгенле: ~ 500 000 чакълы бир адам
Джазыу системасы: кирилл алфавит (вуковица), латин алфавит (гаевица)
Категориясы: Индоевропа тилле
Генетика классификациясы

Индоевропей юйюр
0Славян бутакъ
00Къыбыла-славян къауум
000Кюнбатыш-славян тюбкъауум

Тил кодлары
ISO 639-1
ISO 639-2
Википедияда
Бёлюмю:

Черногор тил (чрн. crnogorski jezik/црногорски језик) — кюнбатыш тюбкъауумда, къыбыла-славян тилди. Черногор тил Черногорияда джюрюген серб-хорват тил системаны btrfd-штокав диалектини тамалында къуралгъанды, тенглешдириу лингвистиканы оюмумуна кёре ангылашылгъан, стандартлашхан вариантларыны бириди (серб, хорват эмда босний вариантла бла бирге) 1992 джылгъа дери конституциясына кёре Черногорияны кърал тилине серб-хорват тил саналгъанды, 2007 джылгъа дери серб тилни иекав формасы, серб. srpski jezik ijekavskog izgovora, 2007 джылдан башлаб — черногор тил. Социо-лингвистика параметрлерине кёре Абштанд типге киреди.

Тилни официал статусу бла тилни джюрютгенлерини оюму[тюрлендир | кодну тюрлендир]

Черногор тилни, серб-хорват тилден хорват тил бла босний тилни айырылыулары бла тенглешдирирге боллукъду, алай башхалыкълары да барды, сёз ючюн, серб, хорват эмда босний тиллени энчи адабият стандартлары барды, черногор тилге уа алкъын адабият стандарт къуралыб бошамагъанды. Аны юсюне, боснийлиле бла хорватлыла динлери башха болгъаны себебли, кеслерин серблиледен айрадыла, эмда сёлешген тиллерин энчи тил болгъанын чертедиле, черногор диалектледе сёлешгенлени джарымы чакълы бири кеслерин серб тилде сёлешген санайдыла. Черногор тилде сёлешген адамланы саны даулуду. 2003 джылда адам санаугъа кёре Черногорияда джашагъанланы 63,49 % ана тиллерине серб тил дегендиле, 21,96 % — черногор[1]. 2011 джылны санаууна кёре черногор тилге ана тил деб 229 251 адам, неда халкъны 37 % айтханды алай а кеслерин тиллерине серб тил деб атагъанланы асламысы да серб-хорват тил формацияны черногор вариантында сёлешедиле.

Кеслерини тиллерин черногор тил деб таныгъанланы асламысы Подгорица аралыгъы болгъан, къралны тарих тамалы саналгъан районунда джашайдыла. Черногорияны шималында, 1912 джыл къошулгъан районларында джашаханла тиллерин серб тил деб таныйдыла.

Черногорияны тышында да, алгъыннгы Югославияны территорияларында да черногор тилде сёлешгенле бардыла:

 • Сербия — 69 049 черногорлу[2].
 • Хорватия — 4926 черногорлу эмда черногор тилни ана тилине санагъан 460 адам [3].
 • Словения — 2667 черногорлу[4].

2007 джылны 22-чи октябрында къабыл этилген Черногорияны Конституциясына кёре, черногор тил Черногория Республиканы официал тилиди[5].

13 cтатья: Черногор тил Черногорияны официал тилиди. Кирилл эмда латин орфографияла тенгдиле. Серб, босний, албан эмда хорват тилле да официал статусха иедиле.

Лингвистика аспектле[тюрлендир | кодну тюрлендир]

Черногор диалект (джангы штокавский иекавский) Кюнчыгъыш Герцеговинада эмда Хорватияны Дубровник тёгерегинде сёлешилген диалектле бла бирчады. Стандарт серб, хорват эмда босний тилледен лексикасы бла бир кесек айырылады, алай бу башхалыкъла уллу тюлдюле (сёз ючюн, черногорча sjutra стандартча sutra).

Морфология джанындан къаралса, черногор тилде бусагъатда серб-хорват тилледе хайырланмагъан имперфект форманы болуу бла айрылады.

Черногор тилни айры тил болгъанын джанлылары кириллицаны орнуна латиницаны хайырландырыргъа сюедиле, эмда алфавитге юч хариф къошаргъа излейдиле: Ś [ç], Ź [ʝ] эмда З [ʣ]. Алай а бу тауушла Черногор диалектлени барысында да хайырланмагъаны себебли фонема кибик танылмайды.

Графика бла фонетика[тюрлендир | кодну тюрлендир]

Серб тилдеча, тышында келген атла фонетика тамалында джазады. Черногор тил иекавизмни халландырады, ije эки бёлюм кибик окъулады, серб-хорват системаны башха регионларында дифтонг кибик айтылады. Тарихде ije — «ѣ» тауушну тюрлениулерини эсебиди.

Черногорча Сербскча, хорватча, боснийча Къарачайча
nijesam nisam ’мен тюлме…’
tijeh tih иелик болуш ti, te, ta ’аланы’
tijema tima бериучю болуш ti, te, ta
ovijeh ovih иелик болуш ovi, ove, ova ’быланы’
ovijema ovima бериучю болуш ovi, ove, ova

[e] фонеманы аллында [d], [t], [s] эм [z] фонемаланы джумушакъланыуу черногор тилде да кесини эничилигине иеди:

Черногорча Сербча Хорватча эм боснийча Къарачайча
đe gde gdje къайда
đevojka devojka djevojka къызчыкъ
đeca deca djeca сабийле
lećeti leteti letjeti учаргъа
ćerati terati tjerati ышыргъа
śedi sedi sjedi олтур
śekira sekira sjekira балта
iźelica izelica izjelica ашаучу


Лексика[тюрлендир | кодну тюрлендир]

Черногор лексикон серб-хорват лексикондан уллу башхалыкъ тутмайды, алай а энчиликлери да барды.

Ортакъ тамыры болгъан, алай башха шекилле джаратхан сёзлени юлгюлери[6] :


Черногорча Сербча (Белград) Боснийча, хорватча, сербча (Боснийча) Къарачайча
cklo staklo staklo мияла
đetić dečak dječak джашчыкъ
koštanj kesten kesten каштан
mrtac mrtvac mrtvac ёлю
omraziti mrzeti / mrziti mrziti кёрюб болмазгъха
śutra sutra sutra тамбла
znaven poznat poznat белгили

черногор, серб, хорват эмда босний тилледе бир магъанасы болгъан сёзлени юлгюсю:

Черногорча Сербча Боснийча эм хорватча Орусча
izvanjac stranac stranac тыш къралчы
glib blato blato мырды
cukar šećer šećer шекер
oriz pirinač riža принч
razuriti srušiti srušiti чачаргъа

Чкрногорчада энчи спецификасы болгъан интернационализмлени шекиллери:

Черногорча Сербча Боснийча эм хорватча Къарачайча
суффикс -tada (ex. kvalitada) -tet (kvalitet) -teta (kvaliteta) агъач
суффикс -an (ex. Austrijan) -anac (Austrijanac) -anac (Austrijanac) австриячы
суффикс -dur(ica) (ex. štimadur(ica)) procenitelj(ica) procjenitelj(ica) багъа бериучю

Хорватлача, черногорлула да серблиледен эсе кёб итальянизмлени хайырланадыла:

 • bastadur(ica) — ’джетерли’, basta сёзден
 • durati — ’созулургъа’, durare
 • kaseta ’бак’
 • lencun — ’джабыу’, от lenzuolo
 • medig — ’медик’, от medico
 • pjat — ’табакъ’, от piatto
 • skala ’шкала’, от scala
 • taulin — ’тепси’, от tavolino

Белгиле[тюрлендир | кодну тюрлендир]