Контентге кёч

Шаблон:Potd/2010-04

Википедия — эркин энциклопедияны бети.

Википедияны сайланнган суратларыны айлагъа кёре архиви

2009: Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь

2010: Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь

2011: Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь

2012: Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь

2013: Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь

2014: Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь

2015: Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь

2016: Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь

2017: Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь

2010-04-1 Сурат · Джазыу

2010-04-2 Сурат · Джазыу

Толу тубан къуршоу
Толу тубан къуршоу
Толу тубан къуршоу

2010-04-3 Сурат · Джазыу

Epitonium scalare чокъуракъны къабугъу
Epitonium scalare чокъуракъны къабугъу
Epitonium scalare чокъуракъны къабугъу

2010-04-4 Сурат · Джазыу

Сомерсетде Сыйлы Михаилни клисасыны чачылгъанлары
Сомерсетде Сыйлы Михаилни клисасыны чачылгъанлары
Сомерсетде Сыйлы Михаилни клисасыны чачылгъанлары

2010-04-5 Сурат · Джазыу

2010-04-6 Сурат · Джазыу

Кёнделен элни къатында болгъан кешенеле. 1950-чи джыллада ойдурулгъандыла (XX ёмюрню аллында этилген сурат)
Кёнделен элни къатында болгъан кешенеле. 1950-чи джыллада ойдурулгъандыла (XX ёмюрню аллында этилген сурат)
Кёнделен элни къатында болгъан кешенеле. 1950-чи джыллада ойдурулгъандыла (XX ёмюрню аллында этилген сурат)

2010-04-7 Сурат · Джазыу

Ориона джулдузлада NGC 2024 эмиссион тубанлыкъ. Тюбюнде онг джаны бла — белгили Ат баш тубанлыкъ
Ориона джулдузлада NGC 2024 эмиссион тубанлыкъ. Тюбюнде онг джаны бла — белгили Ат баш тубанлыкъ
Ориона джулдузлада NGC 2024 эмиссион тубанлыкъ. Тюбюнде онг джаны бла — белгили Ат баш тубанлыкъ

2010-04-8 Сурат · Джазыу

2010-04-9 Сурат · Джазыу

Cygnus olor атлы турна
Cygnus olor атлы турна
Cygnus olor атлы турна

2010-04-10 Сурат · Джазыу

2010-04-11 Сурат · Джазыу

Шафран (Crócus)
Шафран (Crócus)
Шафран (Crócus)

2010-04-12 Сурат · Джазыу

2010-04-13 Сурат · Джазыу

Будапештде Дунай сууну юсю бла кёпюр
Будапештде Дунай сууну юсю бла кёпюр
Будапештде Дунай сууну юсю бла кёпюр

2010-04-14 Сурат · Джазыу

2010-04-15 Сурат · Джазыу

Швейцарияда къыш таулада бара тургъан поезд
Швейцарияда къыш таулада бара тургъан поезд
Швейцарияда къыш таулада бара тургъан поезд

2010-04-16 Сурат · Джазыу

Альпинистле Монблан массивде (Альпла)
Альпинистле Монблан массивде (Альпла)
Альпинистле Монблан массивде (Альпла)

2010-04-17 Сурат · Джазыу

Минги тауну шималдан, Джылы суудан кёрюмю
Минги тауну шималдан, Джылы суудан кёрюмю
Минги тауну шималдан, Джылы суудан кёрюмю

2010-04-18 Сурат · Джазыу

Индевор космос кемени 2010 джылны 8 февралында стартыны заманында газладан къуралгъан тубан
Индевор космос кемени 2010 джылны 8 февралында стартыны заманында газладан къуралгъан тубан
Индевор космос кемени 2010 джылны 8 февралында стартыны заманында газладан къуралгъан тубан

2010-04-19 Сурат · Джазыу

Грецияны премьер-министри Георгий Папандреу бла Тюркню премьер-министри Реджеп Тайип Эрдоган. 2009 джылны октябрында ётген тюбешиулеринде
Грецияны премьер-министри Георгий Папандреу бла Тюркню премьер-министри Реджеп Тайип Эрдоган. 2009 джылны октябрында ётген тюбешиулеринде
Грецияны премьер-министри Георгий Папандреу бла Тюркню премьер-министри Реджеп Тайип Эрдоган. 2009 джылны октябрында ётген тюбешиулеринде

2010-04-20 Сурат · Джазыу

Майкл Гернхардт астронавт (Индеворну STS-69 миссиясы, 1995 джыл) ачыкъ космосха чыкъгъан сагъатында
Майкл Гернхардт астронавт (Индеворну STS-69 миссиясы, 1995 джыл) ачыкъ космосха чыкъгъан сагъатында
Майкл Гернхардт астронавт (Индеворну STS-69 миссиясы, 1995 джыл) ачыкъ космосха чыкъгъан сагъатында

2010-04-21 Сурат · Джазыу

2010-04-22 Сурат · Джазыу

Минги тауну шималдан, Мара башындан кёрюмю
Минги тауну шималдан, Мара башындан кёрюмю
Минги тауну шималдан, Мара башындан кёрюмю

2010-04-23 Сурат · Джазыу

Орта Зеленчук клиса (Х ёмюр) — Алан епархияны Геурге атлы кафедрал клисасы. Тёбен-Архыз тарих-архитектуралыкъ эмда археологиялыкъ комплекс. Къарачай-Черкесия
Орта Зеленчук клиса (Х ёмюр) — Алан епархияны Геурге атлы кафедрал клисасы. Тёбен-Архыз тарих-архитектуралыкъ эмда археологиялыкъ комплекс. Къарачай-Черкесия
Орта Зеленчук клиса (Х ёмюр) — Алан епархияны Геурге атлы кафедрал клисасы. Тёбен-Архыз тарих-архитектуралыкъ эмда археологиялыкъ комплекс. Къарачай-Черкесия

2010-04-24 Сурат · Джазыу

Лондон, Вестминстер къала — Уллу Британияны парламентини мекямы
Лондон, Вестминстер къала — Уллу Британияны парламентини мекямы
Лондон, Вестминстер къала — Уллу Британияны парламентини мекямы

2010-04-25 Сурат · Джазыу

Gaura lindheimeri атлы гокка
Gaura lindheimeri атлы гокка
Gaura lindheimeri атлы гокка

2010-04-26 Сурат · Джазыу

Голубац къала Дунай сууну джагъасында, Сербия
Голубац къала Дунай сууну джагъасында, Сербия
Голубац къала Дунай сууну джагъасында, Сербия

2010-04-27 Сурат · Джазыу

Кюкюртлю аркъа, Минги тауну кюнбатыш этеги
Кюкюртлю аркъа, Минги тауну кюнбатыш этеги
Кюкюртлю аркъа, Минги тауну кюнбатыш этеги

2010-04-28 Сурат · Джазыу

Сернекни джаныб башлауу
Сернекни джаныб башлауу
Сернекни джаныб башлауу

2010-04-29 Сурат · Джазыу

НАТО-гъа къаршчы совет пропагандалыкъ плакат
НАТО-гъа къаршчы совет пропагандалыкъ плакат
НАТО-гъа къаршчы совет пропагандалыкъ плакат

2010-04-30 Сурат · Джазыу

Lílium martagon деген замбыкъ
Lílium martagon деген замбыкъ
Lílium martagon деген замбыкъ