Контентге кёч

Шаблон:Potd/2012-08

Википедия — эркин энциклопедияны бети.

Википедияны сайланнган суратларыны айлагъа кёре архиви

2009: Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь

2010: Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь

2011: Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь

2012: Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь

2013: Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь

2014: Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь

2015: Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь

2016: Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь

2017: Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь

2012-08-1 Сурат · Джазыу

2012-08-2 Сурат · Джазыу

XVII ёмюрде ишленнген Си-о-Се Поль кёпюр, Исфахан, Иран
XVII ёмюрде ишленнген Си-о-Се Поль кёпюр, Исфахан, Иран
XVII ёмюрде ишленнген Си-о-Се Поль кёпюр, Исфахан, Иран

2012-08-3 Сурат · Джазыу

Гоккачыкъны балаландыра тургъан бал чибин
Гоккачыкъны балаландыра тургъан бал чибин
Гоккачыкъны балаландыра тургъан бал чибин

2012-08-4 Сурат · Джазыу

Ат каштанны (Aesculus hippocastanum) кёгети. Автор: Solipsist
Ат каштанны (Aesculus hippocastanum) кёгети.
Автор: Solipsist
Ат каштанны (Aesculus hippocastanum) кёгети.
Автор: Solipsist

2012-08-5 Сурат · Джазыу

Католик клисада люстра, Швёрштадт, Баден-Вюртемберг, Германия
Католик клисада люстра, Швёрштадт, Баден-Вюртемберг, Германия
Католик клисада люстра, Швёрштадт, Баден-Вюртемберг, Германия

2012-08-6 Сурат · Джазыу

Papilio demoleus гёбелек, Кадавур, Керала, Индия
Papilio demoleus гёбелек, Кадавур, Керала, Индия
Papilio demoleus гёбелек, Кадавур, Керала, Индия

2012-08-7 Сурат · Джазыу

Тюрк аскер-хауа кючлени Тюрк Джулдузла деген пилотаж къауумуну командири, авиацияны майору Йылмаз Гюл командирлик этген Canadair NF-5A самолёт. Сурат, Маджардагъы Кечкемет шахарда 2010 джылда ётген авиашоуну биринчи кюнюнде, самолётну къона тургъан сагъатында этилгенди. Автор: Airwolf
Тюрк аскер-хауа кючлени Тюрк Джулдузла деген пилотаж къауумуну командири, авиацияны майору Йылмаз Гюл командирлик этген Canadair NF-5A самолёт. Сурат, Маджардагъы Кечкемет шахарда 2010 джылда ётген авиашоуну биринчи кюнюнде, самолётну къона тургъан сагъатында этилгенди.
Автор: Airwolf
Тюрк аскер-хауа кючлени Тюрк Джулдузла деген пилотаж къауумуну командири, авиацияны майору Йылмаз Гюл командирлик этген Canadair NF-5A самолёт. Сурат, Маджардагъы Кечкемет шахарда 2010 джылда ётген авиашоуну биринчи кюнюнде, самолётну къона тургъан сагъатында этилгенди.
Автор: Airwolf

2012-08-8 Сурат · Джазыу

Тутурукъ салыу пинцет бла резисторну джамау
Тутурукъ салыу пинцет бла резисторну джамау
Тутурукъ салыу пинцет бла резисторну джамау

2012-08-9 Сурат · Джазыу

Американы Бирлешген Штатларыны джерде джюрюген аскерини орта класслы танкы M3 Lee (Форт-Нокс, Кентукки, июнь 1942). Автор: Alfred Palmer
Американы Бирлешген Штатларыны джерде джюрюген аскерини орта класслы танкы M3 Lee (Форт-Нокс, Кентукки, июнь 1942).
Автор: Alfred Palmer
Американы Бирлешген Штатларыны джерде джюрюген аскерини орта класслы танкы M3 Lee (Форт-Нокс, Кентукки, июнь 1942).
Автор: Alfred Palmer

2012-08-10 Сурат · Джазыу

Гюрджюдеги Степанцминда посёлокну къатында этилген 360°-лу панорама. Солда — Шан тау, онгда — Казбек тау, арада эсе — Гергет клиса кёрюнедиле.
Гюрджюдеги Степанцминда посёлокну къатында этилген 360°-лу панорама. Солда — Шан тау, онгда — Казбек тау, арада эсе — Гергет клиса кёрюнедиле.
Гюрджюдеги Степанцминда посёлокну къатында этилген 360°-лу панорама. Солда — Шан тау, онгда — Казбек тау, арада эсе — Гергет клиса кёрюнедиле.

2012-08-11 Сурат · Джазыу

Сабий урунуу: Индианада кече арасында мияла фабрикада ишчиле; Нью-Йоркда болгъан Сабий урунууну миллет комитети ючюн Льюис Хайн хазырлагъан Бирлешген штатлада мияла эм шыша фабрикалада сабий урунуу деген фотография сериядан (август 1908). Автор: Lewis W. Hine
Сабий урунуу: Индианада кече арасында мияла фабрикада ишчиле; Нью-Йоркда болгъан Сабий урунууну миллет комитети ючюн Льюис Хайн хазырлагъан Бирлешген штатлада мияла эм шыша фабрикалада сабий урунуу деген фотография сериядан (август 1908).
Автор: Lewis W. Hine
Сабий урунуу: Индианада кече арасында мияла фабрикада ишчиле; Нью-Йоркда болгъан Сабий урунууну миллет комитети ючюн Льюис Хайн хазырлагъан Бирлешген штатлада мияла эм шыша фабрикалада сабий урунуу деген фотография сериядан (август 1908).
Автор: Lewis W. Hine

2012-08-12 Сурат · Джазыу

Тюз сегизаякъ (Octopus vulgaris)
Тюз сегизаякъ (Octopus vulgaris)
Тюз сегизаякъ (Octopus vulgaris)

2012-08-13 Сурат · Джазыу

Иорданияда Омейядланы ёмюрюнден къалгъан джол къала (Qasr Kharana)
Иорданияда Омейядланы ёмюрюнден къалгъан джол къала (Qasr Kharana)
Иорданияда Омейядланы ёмюрюнден къалгъан джол къала (Qasr Kharana)

2012-08-14 Сурат · Джазыу

Cupha erymanthis гёбелек (Кадавур, Керала, Индия)
Cupha erymanthis гёбелек (Кадавур, Керала, Индия)
Cupha erymanthis гёбелек (Кадавур, Керала, Индия)

2012-08-15 Сурат · Джазыу

Венадагъы Райхсбрюке кёпюрден Джангы Дунайны кёрюнюмю
Венадагъы Райхсбрюке кёпюрден Джангы Дунайны кёрюнюмю
Венадагъы Райхсбрюке кёпюрден Джангы Дунайны кёрюнюмю

2012-08-16 Сурат · Джазыу

Къонгур-сары лилейник (Hemerocallis fulva), бачхада ёсдюрюлген гибрид болургъа боллукъду, Украина
Къонгур-сары лилейник (Hemerocallis fulva), бачхада ёсдюрюлген гибрид болургъа боллукъду, Украина
Къонгур-сары лилейник (Hemerocallis fulva), бачхада ёсдюрюлген гибрид болургъа боллукъду, Украина

2012-08-17 Сурат · Джазыу

Венера Кюнню диски бла ётюб барады (6 июнь 2012)
Венера Кюнню диски бла ётюб барады (6 июнь 2012)
Венера Кюнню диски бла ётюб барады (6 июнь 2012)

2012-08-18 Сурат · Джазыу

Пикадилли-сёркус майдан, Шафтсбери-авеню орамны башланнганы (Ист-Энд, Лондон, 1949) Автор: Sba2
Пикадилли-сёркус майдан, Шафтсбери-авеню орамны башланнганы (Ист-Энд, Лондон, 1949)
Автор: Sba2
Пикадилли-сёркус майдан, Шафтсбери-авеню орамны башланнганы (Ист-Энд, Лондон, 1949)
Автор: Sba2

2012-08-19 Сурат · Джазыу

Шейх Лютфалланы межгитини куполу бла къабыргъалары, Исфахан, Иран
Шейх Лютфалланы межгитини куполу бла къабыргъалары, Исфахан, Иран
Шейх Лютфалланы межгитини куполу бла къабыргъалары, Исфахан, Иран

2012-08-20 Сурат · Джазыу

Викунья (Vicugna vicugna), арт фонда Чимборасона тау кёрюнеди, Эквадор
Викунья (Vicugna vicugna), арт фонда Чимборасона тау кёрюнеди, Эквадор
Викунья (Vicugna vicugna), арт фонда Чимборасона тау кёрюнеди, Эквадор

2012-08-21 Сурат · Джазыу

Сыйлы Андрейни католик клисасы, Роанок, Вирджиния
Сыйлы Андрейни католик клисасы, Роанок, Вирджиния
Сыйлы Андрейни католик клисасы, Роанок, Вирджиния

2012-08-22 Сурат · Джазыу

Zizula hylax гёбелек
Zizula hylax гёбелек
Zizula hylax гёбелек

2012-08-23 Сурат · Джазыу

Доломит
Доломит
Доломит

2012-08-24 Сурат · Джазыу

Asphodelus ramosus гоккада Anthophora тукъумдан бал чибинни тишиси нектар джыяды
Asphodelus ramosus гоккада Anthophora тукъумдан бал чибинни тишиси нектар джыяды
Asphodelus ramosus гоккада Anthophora тукъумдан бал чибинни тишиси нектар джыяды

2012-08-25 Сурат · Джазыу

Германияны къыбыла-кюнбатышыны къабыргъагъа тагъылыучу картасы (1875)
Германияны къыбыла-кюнбатышыны къабыргъагъа тагъылыучу картасы (1875)
Германияны къыбыла-кюнбатышыны къабыргъагъа тагъылыучу картасы (1875)

2012-08-26 Сурат · Джазыу

Курдлу къазауатчыланы 16 ноябрь 1979 джыл Иранда уруу. Бу фотографиягъа 1980 джылгъы Пулитцер премия берилгенди.
Курдлу къазауатчыланы 16 ноябрь 1979 джыл Иранда уруу. Бу фотографиягъа 1980 джылгъы Пулитцер премия берилгенди.
Курдлу къазауатчыланы 16 ноябрь 1979 джыл Иранда уруу. Бу фотографиягъа 1980 джылгъы Пулитцер премия берилгенди.

2012-08-27 Сурат · Джазыу

F-16 Solo Display Team деген пилотаж команда, Нидерландланы патчах аскер-хауа кючлерини пилотаж фигураланы джангызлай кёргюзтюучю юч командасындан бириди. Бусагъатда Нидерландланы Шимал Брабант провинциясында Volkel авиабазада орналыбды, команданы къурамына пилот, эки инструктор эм джердеги персоналдан джети адам киреди. Автор: Łukasz Golowanow
F-16 Solo Display Team деген пилотаж команда, Нидерландланы патчах аскер-хауа кючлерини пилотаж фигураланы джангызлай кёргюзтюучю юч командасындан бириди. Бусагъатда Нидерландланы Шимал Брабант провинциясында Volkel авиабазада орналыбды, команданы къурамына пилот, эки инструктор эм джердеги персоналдан джети адам киреди.
Автор: Łukasz Golowanow
F-16 Solo Display Team деген пилотаж команда, Нидерландланы патчах аскер-хауа кючлерини пилотаж фигураланы джангызлай кёргюзтюучю юч командасындан бириди. Бусагъатда Нидерландланы Шимал Брабант провинциясында Volkel авиабазада орналыбды, команданы къурамына пилот, эки инструктор эм джердеги персоналдан джети адам киреди.
Автор: Łukasz Golowanow

2012-08-28 Сурат · Джазыу

Сыйлы буу (Cervus elaphus), Ан-сюр-Лесс (фр. Han-sur-Lesse) элден узакъ болмай, Бельгия
Сыйлы буу (Cervus elaphus), Ан-сюр-Лесс (фр. Han-sur-Lesse) элден узакъ болмай, Бельгия
Сыйлы буу (Cervus elaphus), Ан-сюр-Лесс (фр. Han-sur-Lesse) элден узакъ болмай, Бельгия

2012-08-29 Сурат · Джазыу

Шато-Ришеде от тюшгенни джукълатыу, Канада
Шато-Ришеде от тюшгенни джукълатыу, Канада
Шато-Ришеде от тюшгенни джукълатыу, Канада

2012-08-30 Сурат · Джазыу

Индо-Малай регионда бек джайылыб болгъан Ypthima baldus гёбелек
Индо-Малай регионда бек джайылыб болгъан Ypthima baldus гёбелек
Индо-Малай регионда бек джайылыб болгъан Ypthima baldus гёбелек

2012-08-31 Сурат · Джазыу

Джаш виргин опоссум (Didelphis virginiana) эмен чапракъладан джабыуда джатады
Джаш виргин опоссум (Didelphis virginiana) эмен чапракъладан джабыуда джатады
Джаш виргин опоссум (Didelphis virginiana) эмен чапракъладан джабыуда джатады