Этиология

Эркин энциклопедия Википедияны статьясы.
Бери кёчерге: навигация, излеу

Этиология деб аурууланы чурумларына - инфекцион агентлеге айтадыла. Ала кёбюсине: вирусла, бактерияла, грибокла, сууалчанла, дагъыда башха ауруу чыгъаргъан затладыла.