Википедия:Бюгюннгю сурат

Википедия — эркин энциклопедияны бети.
Бери кёчерге: навигация, излеу

Crystal 128 krita.png
Бюгюннгю суратВикипедияны бютеу тил бёлюмлери бирден къурагъан проектди. Викигёзенде хар кюннге теджелиб бир сурат сайланады. Кёбюсюне хар тил бёлюмде баш бетлеринде салыргъа кюрешедиле, уллу википедиялада уа келишген статьялагъа къошадыла.

Бютеу суратла алгъадан белгилидиле, ай бла джарым чакълы бирге алгъа. Ала Викигёзендедиле («Бюгюннгю сурат»). Анда аланы тюрлю-тюрлю тиллеге кёчюредиле. Бу, бара тургъан бла эндиги айгъа суратлары бла текстлерини тизмелериди:

Сиз тюбюнде кёрген суратла, «Бюгюннгю сурат» болгъандыла неда энди боллукъдула. Сурат орнуна, «Шаблон:Potd/2010-01-30» деген маталлы джазылыб тура эсе, алкъын ол кюннге киши суратын къошмагъанды. Сиз кесигиз башыракъда берилген джибериуле бла кириб, керекли кюнню табыб, «Сурат» деген тиекни басыб суратны (атын) бери копия этерге боллукъсуз. Алай бла суратха текстни да къарачай-малкъар тилге кёчюрюб салыргъа керекди.

1 ноябрь 2014 Сурат · Джазыу

Блассенштайн тауну башында джор (Тёбен Австрия)
Блассенштайн тауну башында джор (Тёбен Австрия)

2 ноябрь 2014 Сурат · Джазыу

Бернин экспресс Брусиодагъы спираль виадук бла ётюб барады
Бернин экспресс Брусиодагъы спираль виадук бла ётюб барады

3 ноябрь 2014 Сурат · Джазыу

Каменец-Подольский кермен
Каменец-Подольский кермен

4 ноябрь 2014 Сурат · Джазыу

Эски манёврчу тепловоз ТЭМ2М-063, Винница станцияда
Эски манёврчу тепловоз ТЭМ2М-063, Винница станцияда

5 ноябрь 2014 Сурат · Джазыу

Валензе кёлню къатында Флумсерберг’де джайлыкъда ийнек (Швейцария)
Валензе кёлню къатында Флумсерберг’де джайлыкъда ийнек (Швейцария)

6 ноябрь 2014 Сурат · Джазыу

Pentatoma rufipes къамыжакъ балий чапракъда
Pentatoma rufipes къамыжакъ балий чапракъда

7 ноябрь 2014 Сурат · Джазыу

Дюльмен’де Ян Непомуцкий’ни клисасы
Дюльмен’де Ян Непомуцкий’ни клисасы

8 ноябрь 2014 Сурат · Джазыу

Гокка гыбыны (Misumena vatia) тишиси Leucanthemum vulgare гокканы юсюнде
Гокка гыбыны (Misumena vatia) тишиси Leucanthemum vulgare гокканы юсюнде

9 ноябрь 2014 Сурат · Джазыу

Акатлан шахарны (Мексика) къатында конус шекелли будай гёзенле
Акатлан шахарны (Мексика) къатында конус шекелли будай гёзенле

10 ноябрь 2014 Сурат · Джазыу

Теруэль’де (Испания) Сыйлы Пётрну клисасыны интерьери
Теруэль’де (Испания) Сыйлы Пётрну клисасыны интерьери

11 ноябрь 2014 Сурат · Джазыу

Пуэбла шахарны (Мексика) ара майданында сыйлы Михаилни фонтаны бла Кафедрал клиса
Пуэбла шахарны (Мексика) ара майданында сыйлы Михаилни фонтаны бла Кафедрал клиса

12 ноябрь 2014 Сурат · Джазыу

Хорламны колоннасы’ндан Уллу Тиргартен паркны, Бранденбург къабакъны эм Берлин телекъаланы кёрюнюую
Хорламны колоннасы’ндан Уллу Тиргартен паркны, Бранденбург къабакъны эм Берлин телекъаланы кёрюнюую

13 ноябрь 2014 Сурат · Джазыу

Эртденнги тубандан ётген кюн таякъла, Дюльмен’ни (Германия) къаты
Эртденнги тубандан ётген кюн таякъла, Дюльмен’ни (Германия) къаты

14 ноябрь 2014 Сурат · Джазыу

Дубровицы усадьбада Знаменская клиса (Подольск район, Москва область)
Дубровицы усадьбада Знаменская клиса (Подольск район, Москва область)

15 ноябрь 2014 Сурат · Джазыу

Альбаррасин’ни панорамасы (Испания)
Альбаррасин’ни панорамасы (Испания)

16 ноябрь 2014 Сурат · Джазыу

Сан-Паулу’ну шахар театры
Сан-Паулу’ну шахар театры

17 ноябрь 2014 Сурат · Джазыу

Базальт призмаланы юсю бла саркъгъан чучхур, Уаска-де-Окампо, Мексика
Базальт призмаланы юсю бла саркъгъан чучхур, Уаска-де-Окампо, Мексика

18 ноябрь 2014 Сурат · Джазыу

Нёрре Ворупёр пляжда «Моген» деген чабакъ тутуучу кеме (Дания)
Нёрре Ворупёр пляжда «Моген» деген чабакъ тутуучу кеме (Дания)

19 ноябрь 2014 Сурат · Джазыу

Кхмерлени Неакпеан табыныу мекямлары орналгъан айрымканны Ангкор’дагъы барайны (джасалгъан кёлню) джагъасы бла байлагъан къуюлгъан тёбе бла салыннган джолчукъ
Кхмерлени Неакпеан табыныу мекямлары орналгъан айрымканны Ангкор’дагъы барайны (джасалгъан кёлню) джагъасы бла байлагъан къуюлгъан тёбе бла салыннган джолчукъ

20 ноябрь 2014 Сурат · Джазыу

Морос элни панорамасы (Испания)
Морос элни панорамасы (Испания)

21 ноябрь 2014 Сурат · Джазыу

Охрид’де орта ёмюрледе ишленнген Аллах сёзю Иоанн’ны (Зебедей улу Ахия’ны) клисасы (Македония)
Охрид’де орта ёмюрледе ишленнген Аллах сёзю Иоанн’ны (Зебедей улу Ахия’ны) клисасы (Македония)

22 ноябрь 2014 Сурат · Джазыу

Македония’да Маврово кёл
Македония’да Маврово кёл

23 ноябрь 2014 Сурат · Джазыу

Загреб’де Санатланы павильону
Загреб’де Санатланы павильону

24 ноябрь 2014 Сурат · Джазыу

Петергофха джолда Чернышёвну дачасы
Петергофха джолда Чернышёвну дачасы

25 ноябрь 2014 Сурат · Джазыу

Сантьяго-Тлателолько клиса — Мехико’да Санта-Крус де Тлателолько коллегиумну орналгъан джери
Сантьяго-Тлателолько клиса — Мехико’да Санта-Крус де Тлателолько коллегиумну орналгъан джери

26 ноябрь 2014 Сурат · Джазыу

Къутхарыучуну къаласындан ингирги Теруэль шахарны (Испания) кёрюнюую
Къутхарыучуну къаласындан ингирги Теруэль шахарны (Испания) кёрюнюую

27 ноябрь 2014 Сурат · Джазыу

Гарахонай миллет паркда Агандо тау, Гомера, Канар айрымканла
Гарахонай миллет паркда Агандо тау, Гомера, Канар айрымканла

28 ноябрь 2014 Сурат · Джазыу

Словакияда Бойница кермен
Словакияда Бойница кермен

29 ноябрь 2014 Сурат · Джазыу

Пуэбла шахарны (Мексика) Баш театрыны аллындагъы майданда фонтанны кечеги чыракълары
Пуэбла шахарны (Мексика) Баш театрыны аллындагъы майданда фонтанны кечеги чыракълары

30 ноябрь 2014 Сурат · Джазыу

Шяуляйны къатында Джорланы тауу
Шяуляйны къатында Джорланы тауу