Википедия:Бюгюннгю сурат

Википедия — эркин энциклопедияны бети.
Бери кёчерге: навигация, излеу

Crystal 128 krita.png
Бюгюннгю суратВикипедияны бютеу тил бёлюмлери бирден къурагъан проектди. Викигёзенде хар кюннге теджелиб бир сурат сайланады. Кёбюсюне хар тил бёлюмде баш бетлеринде салыргъа кюрешедиле, уллу википедиялада уа келишген статьялагъа къошадыла.

Бютеу суратла алгъадан белгилидиле, ай бла джарым чакълы бирге алгъа. Ала Викигёзендедиле («Бюгюннгю сурат»). Анда аланы тюрлю-тюрлю тиллеге кёчюредиле. Бу, бара тургъан бла эндиги айгъа суратлары бла текстлерини тизмелериди:

Сиз тюбюнде кёрген суратла, «Бюгюннгю сурат» болгъандыла неда энди боллукъдула. Сурат орнуна, «Шаблон:Potd/2010-01-30» деген маталлы джазылыб тура эсе, алкъын ол кюннге киши суратын къошмагъанды. Сиз кесигиз башыракъда берилген джибериуле бла кириб, керекли кюнню табыб, «Сурат» деген тиекни басыб суратны (атын) бери копия этерге боллукъсуз. Алай бла суратха текстни да къарачай-малкъар тилге кёчюрюб салыргъа керекди.

1 октябрь 2014 Сурат · Джазыу

Меэникунно ландшафт заповедникде (Эстония) наратлы чегетчик
Меэникунно ландшафт заповедникде (Эстония) наратлы чегетчик

2 октябрь 2014 Сурат · Джазыу

Дурга-пуджи байрамны заманында Дурги (арада) тиширыу тейрини статуясы (Бардхаман, Кюнбатыш Бенгалия, Индия)
Дурга-пуджи байрамны заманында Дурги (арада) тиширыу тейрини статуясы (Бардхаман, Кюнбатыш Бенгалия, Индия)

3 октябрь 2014 Сурат · Джазыу

Eucera cinnamomea деген бал чибин Кюмюш шайтан чыгъанакъны (Carduus argentatus) гоккасыны юсюнде
Eucera cinnamomea деген бал чибин Кюмюш шайтан чыгъанакъны (Carduus argentatus) гоккасыны юсюнде

4 октябрь 2014 Сурат · Джазыу

Дуйсбург шахарны ич гаваныны кечеги панорамасы
Дуйсбург шахарны ич гаваныны кечеги панорамасы

5 октябрь 2014 Сурат · Джазыу

Антарктиданы спутникден этилген фотографиясы
Антарктиданы спутникден этилген фотографиясы

6 октябрь 2014 Сурат · Джазыу

Ротну соханыны (Allium rothii) гюл джоппусу
Ротну соханыны (Allium rothii) гюл джоппусу

7 октябрь 2014 Сурат · Джазыу

Ленин монастырны (нем. Kloster Lehnin) ич кёрюнюмю
Ленин монастырны (нем. Kloster Lehnin) ич кёрюнюмю

8 октябрь 2014 Сурат · Джазыу

Гаити’ден Liguus virgineus моллюскну раковинасы
Гаити’ден Liguus virgineus моллюскну раковинасы

9 октябрь 2014 Сурат · Джазыу

Оркъярве заповедникде Лаанемаа кёл (Эстония)
Оркъярве заповедникде Лаанемаа кёл (Эстония)

10 октябрь 2014 Сурат · Джазыу

Сохан джюрютген лилия (Lílium bulbíferum)
Сохан джюрютген лилия (Lílium bulbíferum)

11 октябрь 2014 Сурат · Джазыу

Дели’де Хумаюн’ну кешенеси
Дели’де Хумаюн’ну кешенеси

12 октябрь 2014 Сурат · Джазыу

2013 джылгъы фальяс байрамда испан къызчыкъ
2013 джылгъы фальяс байрамда испан къызчыкъ

13 октябрь 2014 Сурат · Джазыу

Тарфала ёзенни панорамасы. Арада — Швецияны эм мийик тауу Кебнекайсе суратланнганды.
Тарфала ёзенни панорамасы. Арада — Швецияны эм мийик тауу Кебнекайсе суратланнганды.

14 октябрь 2014 Сурат · Джазыу

Миялауглеродну 570 грамм ауурлугъу бла гырты. Тенглешдирир ючюн 1 см³ объёмлу графит кубик салыннганды.
Миялауглеродну 570 грамм ауурлугъу бла гырты. Тенглешдирир ючюн 1 см³ объёмлу графит кубик салыннганды.

15 октябрь 2014 Сурат · Джазыу

Shargacucullia scrophulariae гёбелекни тели кючюгю
Shargacucullia scrophulariae гёбелекни тели кючюгю

16 октябрь 2014 Сурат · Джазыу

Балаклава сермешиуню заманында орус гусар бригада бла британ ауур кавалерия бригаданы арасында уруш
Балаклава сермешиуню заманында орус гусар бригада бла британ ауур кавалерия бригаданы арасында уруш

17 октябрь 2014 Сурат · Джазыу

Боргунн’да Ставкирка (XIIёмюр)
Боргунн’да Ставкирка (XIIёмюр)

18 октябрь 2014 Сурат · Джазыу

Санкт-Петербургда Карповка сууну джагъасы
Санкт-Петербургда Карповка сууну джагъасы

19 октябрь 2014 Сурат · Джазыу

Сыйлы Иоанна Предтечи’ни скитинде Андрей Первозванный’ны клисасыны интерьери. Реомяэ джерчик, Сааремаа айрымкан, Эстония.
Сыйлы Иоанна Предтечи’ни скитинде Андрей Первозванный’ны клисасыны интерьери. Реомяэ джерчик, Сааремаа айрымкан, Эстония.

20 октябрь 2014 Сурат · Джазыу

Дуйсбург-Норд ландшафт паркны (алгъыннгы металлургия завод) территориясында 5 номерли печь кечегиде
Дуйсбург-Норд ландшафт паркны (алгъыннгы металлургия завод) территориясында 5 номерли печь кечегиде

21 октябрь 2014 Сурат · Джазыу

Конжунту насьонал шоппинг аралыкъны фасады, Сан-Паулу
Конжунту насьонал шоппинг аралыкъны фасады, Сан-Паулу

22 октябрь 2014 Сурат · Джазыу

«Акъ пил» деген алгъыннгы поляк обсерватория, Украин Карпатла
«Акъ пил» деген алгъыннгы поляк обсерватория, Украин Карпатла

23 октябрь 2014 Сурат · Джазыу

24 октябрь 2014 Сурат · Джазыу

25 октябрь 2014 Сурат · Джазыу

26 октябрь 2014 Сурат · Джазыу

27 октябрь 2014 Сурат · Джазыу

28 октябрь 2014 Сурат · Джазыу

29 октябрь 2014 Сурат · Джазыу

30 октябрь 2014 Сурат · Джазыу

31 октябрь 2014 Сурат · Джазыу