Википедия:Бюгюннгю сурат

Википедия — эркин энциклопедияны бети.
Бери кёчерге: навигация, излеу

Crystal 128 krita.png
Бюгюннгю суратВикипедияны бютеу тил бёлюмлери бирден къурагъан проектди. Викигёзенде хар кюннге теджелиб бир сурат сайланады. Кёбюсюне хар тил бёлюмде баш бетлеринде салыргъа кюрешедиле, уллу википедиялада уа келишген статьялагъа къошадыла.

Бютеу суратла алгъадан белгилидиле, ай бла джарым чакълы бирге алгъа. Ала Викигёзендедиле («Бюгюннгю сурат»). Анда аланы тюрлю-тюрлю тиллеге кёчюредиле. Бу, бара тургъан бла эндиги айгъа суратлары бла текстлерини тизмелериди:

Сиз тюбюнде кёрген суратла, «Бюгюннгю сурат» болгъандыла неда энди боллукъдула. Сурат орнуна, «Шаблон:Potd/2010-01-30» деген маталлы джазылыб тура эсе, алкъын ол кюннге киши суратын къошмагъанды. Сиз кесигиз башыракъда берилген джибериуле бла кириб, керекли кюнню табыб, «Сурат» деген тиекни басыб суратны (атын) бери копия этерге боллукъсуз. Алай бла суратха текстни да къарачай-малкъар тилге кёчюрюб салыргъа керекди.

1 сентябрь 2014 Сурат · Джазыу

Азанчыпчыкъ (Erithacus rubecula)
Азанчыпчыкъ (Erithacus rubecula)

2 сентябрь 2014 Сурат · Джазыу

Антилопаны капьонунда «Джюрек» формация
Антилопаны капьонунда «Джюрек» формация

3 сентябрь 2014 Сурат · Джазыу

Тамме-Лаури эмен — Эстонияны эм къарт тереги
Тамме-Лаури эмен — Эстонияны эм къарт тереги

4 сентябрь 2014 Сурат · Джазыу

Рашмор къаяда АБШ-ны тёрт президентини мазаллы барельефли портретлери
Рашмор къаяда АБШ-ны тёрт президентини мазаллы барельефли портретлери

5 сентябрь 2014 Сурат · Джазыу

Дуйсбург шахарны ич гаваныны кечеги панорамасы
Дуйсбург шахарны ич гаваныны кечеги панорамасы

6 сентябрь 2014 Сурат · Джазыу

Москвада Зверев кёпюрден Кичи Краснохолмский кёпюрню кёрюнюую
Москвада Зверев кёпюрден Кичи Краснохолмский кёпюрню кёрюнюую

7 сентябрь 2014 Сурат · Джазыу

Педру Америку. «Бойсунмаулукъ неда ёлюм» (кетен къумач, джау, 1888 джыл)
Педру Америку. «Бойсунмаулукъ неда ёлюм» (кетен къумач, джау, 1888 джыл)

8 сентябрь 2014 Сурат · Джазыу

Стокгольм’да Сыйлы Клараны клисасы
Стокгольм’да Сыйлы Клараны клисасы

9 сентябрь 2014 Сурат · Джазыу

Акъкъол гиббон (Hylobates lar), Каенг Крачан миллт парк, Таиланд
Акъкъол гиббон (Hylobates lar), Каенг Крачан миллт парк, Таиланд

10 сентябрь 2014 Сурат · Джазыу

Компета эл (Малага, Испания) ингиргиде
Компета эл (Малага, Испания) ингиргиде

11 сентябрь 2014 Сурат · Джазыу

Аскалафны эркеги. Кадавур, Керала, Индия
Аскалафны эркеги. Кадавур, Керала, Индия

12 сентябрь 2014 Сурат · Джазыу

Аскалафны тишиси. Кадавур, Керала, Индия
Аскалафны тишиси. Кадавур, Керала, Индия

13 сентябрь 2014 Сурат · Джазыу

Руан'да саркъыб баргъан Сена суу
Руан'да саркъыб баргъан Сена суу

14 сентябрь 2014 Сурат · Джазыу

Сунион бурунда Посейдонну храмы (Аттика, Греция)
Сунион бурунда Посейдонну храмы (Аттика, Греция)

15 сентябрь 2014 Сурат · Джазыу

Глиникке уучу къала, Берлин
Глиникке уучу къала, Берлин

16 сентябрь 2014 Сурат · Джазыу

Кальмиус заповедникде Кальмиус суу (Донецк область, Украина)
Кальмиус заповедникде Кальмиус суу (Донецк область, Украина)

17 сентябрь 2014 Сурат · Джазыу

Пиреней теке (Capra pyrenaica), Торкаль-де-Антекера миллет парк (Испания)
Пиреней теке (Capra pyrenaica), Торкаль-де-Антекера миллет парк (Испания)

18 сентябрь 2014 Сурат · Джазыу

Macrolepiota procera джууаны бёркчюгю
Macrolepiota procera джууаны бёркчюгю

19 сентябрь 2014 Сурат · Джазыу

Agapanthia pustulifera къамыжакъла, Нахаль-Снир заповедник (Израиль)
Agapanthia pustulifera къамыжакъла, Нахаль-Снир заповедник (Израиль)

20 сентябрь 2014 Сурат · Джазыу

Петербург илмула академияны мекямы (арх. Джакомо Кваренги)
Петербург илмула академияны мекямы (арх. Джакомо Кваренги)

21 сентябрь 2014 Сурат · Джазыу

Мохаве къум тюзде «Амаргоза» отель
Мохаве къум тюзде «Амаргоза» отель

22 сентябрь 2014 Сурат · Джазыу

Монсури паркны къатында Парижни Гитче темир джол тогъайы
Монсури паркны къатында Парижни Гитче темир джол тогъайы

23 сентябрь 2014 Сурат · Джазыу

Блассенштайн таудан тубан басыб тургъан Эрлауф ёзенни кёрюнюмю (Тёбен Австрия)
Блассенштайн таудан тубан басыб тургъан Эрлауф ёзенни кёрюнюмю (Тёбен Австрия)

24 сентябрь 2014 Сурат · Джазыу

Андалусияда тенгизден 1486 м мийикликде орналгъан Тревелес эл
Андалусияда тенгизден 1486 м мийикликде орналгъан Тревелес эл

25 сентябрь 2014 Сурат · Джазыу

Йосемити миллет паркда Хаф-Доум къаяны фонунда суратха тюшген къыз
Йосемити миллет паркда Хаф-Доум къаяны фонунда суратха тюшген къыз

26 сентябрь 2014 Сурат · Джазыу

Anthophora — Anchusa undulata тукъумдан бал чибин Шанджарны (Anchusa undulata) гоккасына къонады
Anthophora — Anchusa undulata тукъумдан бал чибин Шанджарны (Anchusa undulata) гоккасына къонады

27 сентябрь 2014 Сурат · Джазыу

Орус композитор Сергей Рахманинов.
Орус композитор Сергей Рахманинов.

28 сентябрь 2014 Сурат · Джазыу

Сааремаа (Эзель) айрымканда Сырве маяк
Сааремаа (Эзель) айрымканда Сырве маяк

29 сентябрь 2014 Сурат · Джазыу

Гранд-Каньон'да джангкъылыч.
Гранд-Каньон'да джангкъылыч.

30 сентябрь 2014 Сурат · Джазыу

Кюнчыгъыш номарт чибин (Vespa orientalis) суу соханны (Drímia marítima) гоккасында
Кюнчыгъыш номарт чибин (Vespa orientalis) суу соханны (Drímia marítima) гоккасында