Википедия:Бюгюннгю сурат

Википедия — эркин энциклопедияны бети.
Бери кёчерге: навигация, излеу

Crystal 128 krita.png
Бюгюннгю суратВикипедияны бютеу тил бёлюмлери бирден къурагъан проектди. Викигёзенде хар кюннге теджелиб бир сурат сайланады. Кёбюсюне хар тил бёлюмде баш бетлеринде салыргъа кюрешедиле, уллу википедиялада уа келишген статьялагъа къошадыла.

Бютеу суратла алгъадан белгилидиле, ай бла джарым чакълы бирге алгъа. Ала Викигёзендедиле («Бюгюннгю сурат»). Анда аланы тюрлю-тюрлю тиллеге кёчюредиле. Бу, бара тургъан бла эндиги айгъа суратлары бла текстлерини тизмелериди:

Сиз тюбюнде кёрген суратла, «Бюгюннгю сурат» болгъандыла неда энди боллукъдула. Сурат орнуна, «Шаблон:Potd/2010-01-30» деген маталлы джазылыб тура эсе, алкъын ол кюннге киши суратын къошмагъанды. Сиз кесигиз башыракъда берилген джибериуле бла кириб, керекли кюнню табыб, «Сурат» деген тиекни басыб суратны (атын) бери копия этерге боллукъсуз. Алай бла суратха текстни да къарачай-малкъар тилге кёчюрюб салыргъа керекди.

1 июль 2014 Сурат · Джазыу

Иерусалим’деги Табыныучу тау’да Сынджырны куббеси
Иерусалим’деги Табыныучу тау’да Сынджырны куббеси

2 июль 2014 Сурат · Джазыу

Базальт призмала (Уаска-де-Окампо, Мексика)
Базальт призмала (Уаска-де-Окампо, Мексика)

3 июль 2014 Сурат · Джазыу

LVM Versicherungen компанияны Мюнстерде офиси (Германия)
LVM Versicherungen компанияны Мюнстерде офиси (Германия)

4 июль 2014 Сурат · Джазыу

Теруэль’де (Испания) дин санатны музейини арбазыны мияла куполуну сураты
Теруэль’де (Испания) дин санатны музейини арбазыны мияла куполуну сураты

5 июль 2014 Сурат · Джазыу

Ангкор’да Та Прохм деген кхмер храмгъа кирген джер
Ангкор’да Та Прохм деген кхмер храмгъа кирген джер

6 июль 2014 Сурат · Джазыу

Тай узункъуйрукъ къайыкъ, Пхи-Пхи-Ле айрымканны бухтасы
Тай узункъуйрукъ къайыкъ, Пхи-Пхи-Ле айрымканны бухтасы

7 июль 2014 Сурат · Джазыу

Халкъла арасы саудюгер аралыкъны 100-чю этажындан Виктория бухтаны кёрюнюмю (Гонконг)
Халкъла арасы саудюгер аралыкъны 100-чю этажындан Виктория бухтаны кёрюнюмю (Гонконг)

8 июль 2014 Сурат · Джазыу

Сыйлы Пётрну клисасыны башындан Рига темирджол кёпюрню кёрюнюмю
Сыйлы Пётрну клисасыны башындан Рига темирджол кёпюрню кёрюнюмю

9 июль 2014 Сурат · Джазыу

Bitexco финанс къаладан кечеги Хошиминни кёрюнюмю
Bitexco финанс къаладан кечеги Хошиминни кёрюнюмю

10 июль 2014 Сурат · Джазыу

Тай узункъуйрукъ къайыкъла, Майя Бэй пляж, Пхи-Пхи-Ле айрымкан
Тай узункъуйрукъ къайыкъла, Майя Бэй пляж, Пхи-Пхи-Ле айрымкан

11 июль 2014 Сурат · Джазыу

Порту шахарны ратушасы
Порту шахарны ратушасы

12 июль 2014 Сурат · Джазыу

Таллин’деги Невачы Александрны клисасыны фасадында мозаика
Таллин’деги Невачы Александрны клисасыны фасадында мозаика

13 июль 2014 Сурат · Джазыу

Миллениум-паркда (Чикаго) Прицкерни павильону
Миллениум-паркда (Чикаго) Прицкерни павильону

14 июль 2014 Сурат · Джазыу

Рокбрен’де (Эро, Франция) Орб сууну юсю бла салыннган кёпюрден кёрюнюм
Рокбрен’де (Эро, Франция) Орб сууну юсю бла салыннган кёпюрден кёрюнюм

15 июль 2014 Сурат · Джазыу

Клод-Луи Шатле. Кичи Трианон тохана-парк ансамблны планы (XVIII ёмюр)
Клод-Луи Шатле. Кичи Трианон тохана-парк ансамблны планы (XVIII ёмюр)

16 июль 2014 Сурат · Джазыу

Эйфелни къаласы къурула тургъан сагъатында
Эйфелни къаласы къурула тургъан сагъатында

17 июль 2014 Сурат · Джазыу

Бенжамен Компаоре, дженгил атлетикадан 2013 джылгъы дуния чемпионатда юч къат чынгаудан эришиулени финалында сынаб кёрюуюн этеди
Бенжамен Компаоре, дженгил атлетикадан 2013 джылгъы дуния чемпионатда юч къат чынгаудан эришиулени финалында сынаб кёрюуюн этеди

18 июль 2014 Сурат · Джазыу

Гуманистлени библиотекасы’нда (Селеста, Эльзас) Иоганн Ментелин’ни  бюсту
Гуманистлени библиотекасы’нда (Селеста, Эльзас) Иоганн Ментелин’ни бюсту

19 июль 2014 Сурат · Джазыу

Чарлакъны бир тюрлюсю (Larus michahellis) Пуэрто-дель-Сон’да (Испания)
Чарлакъны бир тюрлюсю (Larus michahellis) Пуэрто-дель-Сон’да (Испания)

20 июль 2014 Сурат · Джазыу

Император пингвин (Aptenodytes forsteri) суудан чыгъыб келеди
Император пингвин (Aptenodytes forsteri) суудан чыгъыб келеди

21 июль 2014 Сурат · Джазыу

Ицукусима табыныучу джерни торииси
Ицукусима табыныучу джерни торииси

22 июль 2014 Сурат · Джазыу

Юй теке. Маргарита айрымкан
Юй теке. Маргарита айрымкан

23 июль 2014 Сурат · Джазыу

Бурунгурим лагерь Лима сууну джагъасында (Баньос-де-Банде, Галисия)
Бурунгурим лагерь Лима сууну джагъасында (Баньос-де-Банде, Галисия)

24 июль 2014 Сурат · Джазыу

Birdy джырлаучу SWR3 New Pop фестивалда, Баден-Баден (2013 джыл)
Birdy джырлаучу SWR3 New Pop фестивалда, Баден-Баден (2013 джыл)

25 июль 2014 Сурат · Джазыу

АБШ-ны Конгрессини резиденциясы — Капитолийни — кюнбатыш фасады
АБШ-ны Конгрессини резиденциясы — Капитолийни — кюнбатыш фасады

26 июль 2014 Сурат · Джазыу

Париж’де бирден этилген Бир-Хакем метрокёпюрню кюнбытыш кесеги
Париж’де бирден этилген Бир-Хакем метрокёпюрню кюнбытыш кесеги

27 июль 2014 Сурат · Джазыу

Bell V-22 Osprey конвертоплан Royal International Air Tattoo авиашоуда, 2012 джыл
Bell V-22 Osprey конвертоплан Royal International Air Tattoo авиашоуда, 2012 джыл

28 июль 2014 Сурат · Джазыу

Ла-Силья обсерваторияны (Чили) башында булутлу кёкню тёгерек панорамасы
Ла-Силья обсерваторияны (Чили) башында булутлу кёкню тёгерек панорамасы

29 июль 2014 Сурат · Джазыу

Атлантика ту́пик (Fratercula arctica). Латрабьярг, Исландия
Атлантика ту́пик (Fratercula arctica). Латрабьярг, Исландия

30 июль 2014 Сурат · Джазыу

Рибейрада къайыкъла (Испания)
Рибейрада къайыкъла (Испания)

31 июль 2014 Сурат · Джазыу

Рязань областны Рыбновский районуну Константиново элинде бабас И. Я. Смирновну алгъыннгы юйю
Рязань областны Рыбновский районуну Константиново элинде бабас И. Я. Смирновну алгъыннгы юйю