Википедия:Бюгюннгю сурат

Википедия — эркин энциклопедияны бети.
Бери кёчерге: навигация, излеу

Crystal 128 krita.png
Бюгюннгю суратВикипедияны бютеу тил бёлюмлери бирден къурагъан проектди. Викигёзенде хар кюннге теджелиб бир сурат сайланады. Кёбюсюне хар тил бёлюмде баш бетлеринде салыргъа кюрешедиле, уллу википедиялада уа келишген статьялагъа къошадыла.

Бютеу суратла алгъадан белгилидиле, ай бла джарым чакълы бирге алгъа. Ала Викигёзендедиле («Бюгюннгю сурат»). Анда аланы тюрлю-тюрлю тиллеге кёчюредиле. Бу, бара тургъан бла эндиги айгъа суратлары бла текстлерини тизмелериди:

Сиз тюбюнде кёрген суратла, «Бюгюннгю сурат» болгъандыла неда энди боллукъдула. Сурат орнуна, «Шаблон:Potd/2010-01-30» деген маталлы джазылыб тура эсе, алкъын ол кюннге киши суратын къошмагъанды. Сиз кесигиз башыракъда берилген джибериуле бла кириб, керекли кюнню табыб, «Сурат» деген тиекни басыб суратны (атын) бери копия этерге боллукъсуз. Алай бла суратха текстни да къарачай-малкъар тилге кёчюрюб салыргъа керекди.

1 декабрь 2014 Сурат · Джазыу

Требин’де (Босния бла Герцеговина) Арслаганич’ни кёпюрю
Требин’де (Босния бла Герцеговина) Арслаганич’ни кёпюрю

2 декабрь 2014 Сурат · Джазыу

Камиль Лефевр. «Скульптор» (1896).
Камиль Лефевр. «Скульптор» (1896).

3 декабрь 2014 Сурат · Джазыу

Александр Вобоам этген эки къатлы гитара (Париж, 1690)
Александр Вобоам этген эки къатлы гитара (Париж, 1690)

4 декабрь 2014 Сурат · Джазыу

Дюльмен’ни къатында Рёддер элде «Чычхан амбар»
Дюльмен’ни къатында Рёддер элде «Чычхан амбар»

5 декабрь 2014 Сурат · Джазыу

Индиялы актёрла сахнагъа чыгъарларыны аллы бла бетлерине грим саладыла
Индиялы актёрла сахнагъа чыгъарларыны аллы бла бетлерине грим саладыла

6 декабрь 2014 Сурат · Джазыу

Европаны роллеркейден чемпионатында Германияны джыйымдыкъ командасыны капитаны Кевин Каршау (тоб бла) бла Италияны джыйымдыкъ командасыны капитаны Давид Мотаран’ны бирден бирге кюрешиулери
Европаны роллеркейден чемпионатында Германияны джыйымдыкъ командасыны капитаны Кевин Каршау (тоб бла) бла Италияны джыйымдыкъ командасыны капитаны Давид Мотаран’ны бирден бирге кюрешиулери

7 декабрь 2014 Сурат · Джазыу

Къызыл сабакълы алтын чичек неда къызыл сабакълы энотера (Oenothera rubricaulis)
Къызыл сабакълы алтын чичек неда къызыл сабакълы энотера (Oenothera rubricaulis)

8 декабрь 2014 Сурат · Джазыу

9 декабрь 2014 Сурат · Джазыу

10 декабрь 2014 Сурат · Джазыу

11 декабрь 2014 Сурат · Джазыу

Й.-М. Роттмайр. Мельк аббатлыкъны кафедрал клисасында сарокко стилли фрескала (1716-22).
Й.-М. Роттмайр. Мельк аббатлыкъны кафедрал клисасында сарокко стилли фрескала (1716-22).

12 декабрь 2014 Сурат · Джазыу

Хампи’де (Индия) буруннгу «тепсеую къызланы джууунуучу джерлери»
Хампи’де (Индия) буруннгу «тепсеую къызланы джууунуучу джерлери»

13 декабрь 2014 Сурат · Джазыу

Кюнчыгъыш Джангы Британия’да джашагъан бир киши туудугъу бла
Кюнчыгъыш Джангы Британия’да джашагъан бир киши туудугъу бла

14 декабрь 2014 Сурат · Джазыу

Виборг’да (Дания) чыракъдиод иллюминация
Виборг’да (Дания) чыракъдиод иллюминация

15 декабрь 2014 Сурат · Джазыу

Мадрид’деги Пуэрта-дель-Соль майданда джасалгъан назы терекни ичи
Мадрид’деги Пуэрта-дель-Соль майданда джасалгъан назы терекни ичи

16 декабрь 2014 Сурат · Джазыу

Кърымда Къарылгъач уя
Кърымда Къарылгъач уя

17 декабрь 2014 Сурат · Джазыу

Шош океан бла Индий океанны ара кесеклеринде эм Кариб тенгизде джашагъан Tripedalia cystophora кубомедуза
Шош океан бла Индий океанны ара кесеклеринде эм Кариб тенгизде джашагъан Tripedalia cystophora кубомедуза

18 декабрь 2014 Сурат · Джазыу

Ван де Вельде Кичи. «Голланд кемеле штилде» (1665).
Ван де Вельде Кичи. «Голланд кемеле штилде» (1665).

19 декабрь 2014 Сурат · Джазыу

Джез мынчакъла (б. э. дери XVIII-XVII ёмюрле).
Джез мынчакъла (б. э. дери XVIII-XVII ёмюрле).

20 декабрь 2014 Сурат · Джазыу

Тимна ёзенде тау къалгъаны, Израиль
Тимна ёзенде тау къалгъаны, Израиль

21 декабрь 2014 Сурат · Джазыу

Рокбрен’де Орб сууну ёзенинде дуппурла эм джюзюм бачхала (Эро, Франция)
Рокбрен’де Орб сууну ёзенинде дуппурла эм джюзюм бачхала (Эро, Франция)

22 декабрь 2014 Сурат · Джазыу

23 декабрь 2014 Сурат · Джазыу

24 декабрь 2014 Сурат · Джазыу

25 декабрь 2014 Сурат · Джазыу

26 декабрь 2014 Сурат · Джазыу

27 декабрь 2014 Сурат · Джазыу

28 декабрь 2014 Сурат · Джазыу

29 декабрь 2014 Сурат · Джазыу

30 декабрь 2014 Сурат · Джазыу

31 декабрь 2014 Сурат · Джазыу