Эстонияда элчи къазауат (1343-1345)

Эркин энциклопедия Википедияны статьясы.
Бери кёчерге: навигация, излеу

Элчи къазауат (23-чи апрель 1343 — февраль 1345) — къралны герман-дат зулмулукъдан къутхарыр мурат бла бардырылгъан миллет-къутулуу къазауат. 1343 джылны 23-чю апрелинде Юрийни кечесини къозгъалыуу бла башланнганды (эст. Jüriöö ülestõus). 1943 джылны джайында, къозгъалгъан эстле Псковчу оруслуладан болушлукъ тилегендиле, алай а 5000 псковчу аскерчи джетишелмегенди, эмда къозгъалыу джукълатылгъанды. Джетишимли болмаса да, бу къозгъалыу, эстон халкъны кесини азатлыгъы ючюн кюреширге хазыр болгъаныны кёргюзюмю болгъанды.

Хронологиясы[тюрлендир]

Къозгъалыу эки кёзюуде ётгенди. Къозгъалыугъа эм бек къошулгъан, 1943 джылда къобхан ара Эстонияда джашагъанла болгъандыла. Былайда къозгъалыу джукълатылгъанындан сора, 1343 джылны 26-чы майында Эзель (Сааремаа) айрымканны халкъы къобханды. Къозгъалыу 1345 джылны февралына дери баргъанды.