Ёзденланы Альберт

Википедия — эркин энциклопедияны статьясы.

Ёзденланы Магометни джашы Альберт (1957 джыл 5 апрелде Къазахстанда туугъанды) — белгили къарачай-малкъар поэт эм джырчыды.

Биографиясы[тюрлендир | кодну тюрлендир]

Орта школну Хурзукда бошагъанды. Аскер къуллугъун тындыргъандан сора Первомай совхоз-техникумда окъугъанды. Бир бёлек заманны Хурзукда ишлеб, ызы бла Къарачай-Черкес кърал устазлыкъ институтда баш билим алгъанды. Педагогика илмуланы кандидатыды.

Иги кесек джылны Ёзден улу Николаевское, Чапаевское элледе культура-джарыкълыкъ ишлеге башчылыкъ этгенди. Арт джыллада Къарачай-Черкесияны Культура министерствосунда джууаблы къуллукъда ишлейди.

Ёзденланы Альберт назмула, пьесала джазгъан бла бирге кеси макъамла да чыгъарады. Атын эм алгъа кеси этген джырлары бла айтдыргъанды. Ала Къарачайда, Малкъарда, Тюркде, Америкада да джырланадыла.

Литература[тюрлендир | кодну тюрлендир]

Энчи китаблары[тюрлендир | кодну тюрлендир]

  • Къачхы кечени макъамлары. Назму китабы. Нальчик, 1989.
  • Тузакъ. Назмула. Махвах, 1990.
  • Къара суучукъ. Назму китаб. Черкесск, 1991.
  • Чолпан. Джырла, назмула. Черкесск, 1998.
  • Мордамбаллары. Пьеса. Черкесск, 2000.

Джыйым китаблада[тюрлендир | кодну тюрлендир]

  • Ышаныу. Назмула. О Сюймекликни джети джолу. Черкесск, 1995.
  • Къарачай-малкъар адабиятны антологиясы. Анкара, 2002.
  • Антология литературы народов Северного Кавказа. Том 1. Пятигорск, 2003.

Чыгъармачылыгъыны юсюнден[тюрлендир | кодну тюрлендир]

  • Хубийланы О. Джашаугъа сюймеклик. О «Ленинни байрагъы», 17.10.1985.
  • Байрамукъланы Х Чууакъ кёкден джерге тюшген юлюш. О «Къарачай», 28.07.1992.

Джибериуле[тюрлендир | кодну тюрлендир]