Контентге кёч

Адуаны къатында сермишиу

Википедия — эркин энциклопедияны статьясы.
Адуаны къатында сермишиу
Биринчи итальян-эфиоп къазауат
Баргъан кёзюую 1 март 1896
Баргъан джери Адуа шахарны къаты, Эфиопия.
Эсеби Эфиоплуланы хорламы
Къаршчыла
Италия Эфиопия
Аскер башчыла
генерал Орест Баратьери император II Менелик
Къоранчла
11 000 ёлген бла джаралы, 3500 джесир 4 000 ёлген бла 6 000 джаралы

Адуаны къатында сермишиу (ит. Battaglia di Adua) — Биринчи итальян-эфиоп къазауатны эм магъаналы сермешиую 1896 джылны 1-чи мартында Адуа шахарны къатында болгъанды.

Эфиоп аскерде 90 минг чакълы бир адам болгъанды, аланы ичинде 80 минг джаяу, 8,6 минг да атлы болгъанды. Итальян корпусдан 18 минг адам, алай бла эфиоплула сан бла талай кереге аслам болгъандыла.

Итальян кючле 3 колоннагъа юлешиннгендиле. Биринчи колоннагъа башчылыкъ генерал Альбертони болгъанды, аланы эфиоп аскерле биринчи ургъандыла эмда къуршалаб къаушатхандыла. Экинчи колоннагъа башчылыкъ генерал Дж. Аримонди этгенди, аннгаа 30 минглик Менелик кеси башчылыкъ этген аскер ургъханды эмда къаушатханды. Фронтну бу бёлгесинде тигре аскерле да болгъандыла (рас Менгеши башчылыкъ этген Эритреядан мусульман тигре халкъны келечилери).

Эм ачы сермешиу генерал В. Дабормидини бёлгесинде болгъанды, аны 30 минглик аскер ургъанды эмда 10 сагъатлыкъ сермешиуде къаушатханды, генерал кеси да ёлгенди. Итальянлыла 11 минг аскерчини ёлю тас этгендиле, 3,5 минг да джесирге тюшгенди. Эфиоплуланы къолларына кёб сауут тюшгенди. Эфиоп аскер 4 минг адамны ёлю тас этгенди, 6 минг да джаралы болгъанды. Бу хорламны эм магъаналы чуруму, къазауатны аллында Эфиопияны биригиую, сермешиуде къралны хар бёлгесинден аскерчи болгъанды. Бу сермешиуде итальянлыланы дженгилиую Биринчи итальян-эфиоп къазауатны бошалыууна себеб болгъанды. Италия Эфиопияны суверенитетин таныргъа керек болгъанды.