Аппаланы Билял

Википедия — эркин энциклопедияны статьясы.

Аппаланы Добайны джашы Билял (1939 джыл декабрны 27-де Ючкёкенде туугъанды) — белгили къарачай-малкъар эм совет джазыучу, поэт эм драматургду.

Биографиясы[тюзет | кодну тюрлендир]

Орта школну бошагъандан сора, Къарачай-Черкес кърал устазлыкъ интитутда баш билим алгъанды. 20 джылгъа джууукъну область телерадиокомитетде редактор болуб тургъанды. 1981-1983 джыллада Москвада Горький атлы Литература институтда Баш адабият курслада окъугъанды. Андан къайытханлы «Къарачай» газетде культура бёлюмню тамадасы болуб ишлейди.

Биринчи назмулары узбек тилде 1954 джыл Къазахстанда область газетде чыкъгъандыла.

Аппа улу 80-чы джылладан ёрге къарай, драматургия жанргъа артыкъ эс бёледи. Аны пьесаларын къралда 56 профессионал театр, репертуарларына къошуб, спектаклле салгъандыла. «Амулет», «Как похищают красавиц» деген пьесалары 35 тилге кёчюрюлгендиле эмда «Советская драматургия» журналда басмаланнгандыла.

Билялны бир къауум назмулары джырла болуб джырланадыла.

Чыгъармачылыгъы[тюзет | кодну тюрлендир]

Энчи китаблары[тюзет | кодну тюрлендир]

 • Ата джуртха. Назмула. Черкесск, 1964.
 • Эки сюймеклик. Хапарла. Черкесск, 1974.
 • Биринчи сюймеклик. Повесть. 2 т. Черкесск, 1974-1978.
 • Къуджур адамла. Бир актлы пьесала. Черкесск, 1983.
 • Биринчи сюймеклик. Сайламала. Черкесск, 1989.
 • Джууукъ болутъуз. Пьесала. Черкесск, 1996.

Джыйым китаблада[тюзет | кодну тюрлендир]

 • Джарыкъ джолда Черкесск, 1960.
 • Орайда. Черкесск, 1963.
 • Къанатла. Черкесск, 1971.
 • Тынгысыз джюрекле. Черкесск, 1979.
 • Къарачай-малкъар адабиятны антологиясы. Анкара, 2002.
 • Антология литературы народов России. Том 1.М., 2004.

Чыгъармачылыгъыны юсюнден[тюзет | кодну тюрлендир]

 • Байрамукъланы Н. Назму бла джазсала... Черкесск, 1968.
 • Джазаланы Б. Литератураны джолунда. // «Ленинни байрагъы» 13.03.1980.
 • Писатели Карачаево-Черкесии. Буклет. Черкесск, 1991.
 • Известные люди Карачаево-Черкесии. Краткий биографический словарь. Черкесск, 1997.