Бермуд ючкюл (магъаналары)

Википедия — эркин энциклопедияны статьясы.
Бермуд ючкюл
  • Бермуд ючкюлАтлантика океанны районуду, бу районда тенгиз эмда хауа кемеле тахсалы тас боладыла деген оюм барды.
Кинематографда


         Logo Бу, ушаш атлары болгъан статьяланы тизмесиди.
Википедияны башха статьясындан кирген эсегиз бери, тилейбиз, ызыгъызгъа къайтыгъыз да, бу тизмеден бир статьягъа джиберирча тюзетигиз джибериуню.