Контентге кёч

Гвадалахарада 1992 джылда кёзюу атылыула

Википедия — эркин энциклопедияны статьясы.
Атылыу Sector Reforma-да болгъанды

Гвадалахарада 1992 джылда кёзюу атылыула — Мексиканы экинчи уллу шахары Гвадалахарада 1992 джылны 22-чи апрелинде болгъан уллу пеляхды.

Официал билгилеге кёре 206 адам ёлгенди. Алай а Lloyd’s атлы лондончу компанияны хыйсабларына кёре, ёлгенлени саны 252 адам, джаралыла 1440 аслам, 15 минг адам да юйсюз къалгъандыла, 450 предприятие чачылгъанды, салыннган заранны ёлчеми тюрлю-тюрлю билгилеге кёре АБШ долларла бла 300 миллиондан башлаб 1 миллиардха дери барады.

Бир версиягъа кёре ёсюмлюк джау чыгъарыуда хайырланнган токсик дженгил джаннган гексан газны фабрикадан агъыуу болгъанды.

Алай а тинтиу башха чурумну чыгъаргъанды - шахар коммуникацияланы бир-бирлерине джууукъ болуулары. Суу быргъы бензин быргъыны юсю бла ётгенди. Къанджаллашхан темирлени бир-бирлерине тийюлери химиялыкъ реакция бла коррозия чурум болгъанды. Отлукъ бензин быргъыдан чыгъыб, диаметринде 1 см болгъан суу быргъыны тешигинден киргенди. 600 минг чакълы бир литр алай саркъгъанды. Аны юсюне отлукъ топракъгъа эмда къатында тургъан канализация быргъыгъа да саркъгъанды.

Бу атылыуну аллы бла шахарда Гвадалахара метрону экинчи сызын ишлеб башлагъандыла, канализация быргъыланы кёчюрюрге керек болгаънды: ол метрону тюбю бла ётюб U-шекилли бурулгъанды. Талай атылыуну чуруму да ол болгъанды. Быргъыны бюгюлген джеринде бензинни кебген тылпыуу насос бла бери алыналмагъанды, ол себебден ол не тышына чыкъгъанды, неда атылыуу къоркъуулу газ хурджунла къурагъанды, аны ючюндю атылыула бир заманда болмагъанлары. Ахырында бензин тылпыула канализация люкладан башха джерден тышына чыгъалмагъандыла.

Пеляхны аллы бла талай кюн адамла хауада бензин ийисге тарыкъгъандыла, тинтиуле атылыуу боллугъуна 100% гарантия бергендиле, алай а адамла къоркъуулу джерден къоратылмагъандыла. Властла радио бла атылыу болмазлыгъын айтханлай тургъандыла.

22-чи апрелни эртденинде хауаны температурасы Цельсий бла 31 градусха чыкъгъанды. Исси хауа канализациядагъы тылпыуланы башына чыгъартханды. Джилтинни канализация люкланы тинтгенле берген болурла, темир темирге тийириб.

Эсебде 4 атылыу серия болгъанды: 20-чы ноябрны,Ганте; Виолеттаны; Рио Браво бла Рио Нилло; Гонсалес Гайо орамлада. Атылыуланы сериясы 4 сагъат бла 14 минут баргъанды. Джерни джарылыуу быргъыны башы бла бютеу узунлугъуна баргъанды.

Талай адамны тюрмеге талай айха ашыргъандыла. Терс болгъанланы табмагъандыла. Бензин быргъы шахар тышына чыгъарылгъанды.


Джибериуле[тюзет | къайнакъны тюзет]