Контентге кёч

Доу Джонсну индустриял индекси

Википедия — эркин энциклопедияны статьясы.

Доу Джонсну индустриял индекси (ингил. Dow Jones Industrial Average, DJIA) — сауданы талай фонд индекслерини бириди, Wall Street Journal газетни редактору эмда Dow Jones & Company компанияны тамалын салгъан Чарльз Доу къурагъанды(ингил. Charles Dow).

Индексни юсюнден[тюзет | къайнакъны тюзет]

Доу Джонс американ сауда индекслени ичинде эм эскисиди. Американ фонд саудаланы индустриял юлюшюню айныуун осмакълар мурат бла къуралгъанды..

Индекс, АБШ-ны 30 эм уллу компаниясын осмакълайды. Индустриял деген сёз индексни атында, къуралгъан заманында салыннган нюзюр бла байламлыды, бусагъатда эсе уа индексге кирген компанияланы бир къаууму индустрия сектордан узакъдыла. Аллындан индекс кирген компанияланы акцияларына багъаланы орта арифметика саны кибик саналгъанды. Бусагъатда хыйсаб этер ючюн масштабланнган орта сан алынады,ол деген — багъаланы эсеби индексге кирген компанияланы акциялары юлешиннгени неда бирлешиннгени сайын тюрленнген юлешиучюге юлешинеди. [1].

Тарихи[тюзет | къайнакъны тюзет]

1896 джылны 4-чю январындан башлаб 2024 джылны 30-чу мартына дери кёзюуде индекслени динамикасыны сыз графиги.
1896 джылны 4-чю январындан башлаб 2024 джылны 27-чи апрелине дери кёзюуде индекслени динамикасыны логарифмалыкъ графиги.


Индексни биринчи вариантлары 1884 джылда чыкъгъандыла, ала тогъуз темир джол эмда эки индустриял компанияны акцияларыны багъаларын кёргюзгендиле. Индексни бу вариантлары басмаланмагъанды, ич анализ ючюн хайырландырылгъанды. Джамагъатха биринчи кере басмада индекс 1896 джылны 26-чы майында «индустриял» индекс кибик басмаланнганды. Ол заманда индекс 12 компанияны акцияларыны багъалары кёргюзюлгенди. Бусагъатда ол 12 компаниядан джангыз General Electric къалгъанды. Андан сора индексге :

 • American Cotton Oil Company, бусагъатда Unilever компанияны бёлеги болгъан Bestfoods компанияны тамалы
 • American Sugar Company, бусагъатда Domino Foods, Inc.
 • American Tobacco Company
 • Chicago Gas Company
 • Distilling & Cattle Feeding Company, бусагъатда Millennium Chemicals
 • Laclede Gas Light Company, бусагъатда The Laclede Group
 • National Lead Company, бусагъатда NL Industries
 • North American Company
 • Tennessee Coal, Iron and Railroad Company
 • U.S. Leather Company,
 • U.S. Rubber Company,1967 джыл Uniroyal атны алгъанды , 1990 джыл Michelin компанияны бёлеги болгъанды

1916 джылда компанияланы саны 20 дери кёлтюрюлгенди, 1928 джылны 11-чи октябрында уа 30 болгъанды. Хар ротация заманда талай компания ауушдурулады, эм бек «чайкъалыула» болгъан заманнга Уллу депрессияны заманын санаргъа боллукъду, XX ёмюрню 30-чу джылларыны башында: 1930 джылны 18-чи июлунда индексде джети компания ауушдурулгъанды, 1932 джылны 26-чы майында уа сегиз компания. 17-шер джыллы эки кёзюуде (1939—1956 бла 1959—1976 джылла), индексни структурасында тюрлениу болмагъанды.

Биринчи басмаланнган индексни тергеую 40,94 болгъанды. 1972 джылны 14-чю ноябрында уа индекс биринчи кере 1000 белгини ётгенди (1003,16). 80-чы джыллада, артыкъсыз да 90-чы джыллада индекс терк ёсгенди. 1995 джылны 21-чи ноябрында индекс 5000 белгини ётгенди (5023,55), 1999 джылны 29-чу мартында уа 10 000 белги озулгъанды (10 006,78). Бир айдан сора, 1999 джылны 3-чю майында индекс 11 014,70 болгъанды. Кесини максимумуна 11 722,98 — Доу Джонс индекс 2000 джылны 14-чю январында джетгенди, аны ызындан индекс терк тюшюб башлагъанды, 2002 джылны 9-чу октябрында DJIA кесини аралыкъ минимумуна 7286,27 магъана бла тюшгенди.

Къара баш кюн (1987) Dow Jones

-->

Процент къарамда индексни эм уллу тюшюую 1987 джылны Самый большой в процентном отношении обвал индекса произошел в «къара баш кюнюнде» болгъанды, Ол заманда Доу Джонс 22,6 % тюшгенди. 2001 джылны 11-чи сентябрында терактладан сора индекс 7,1 % тюшгенди.

Эм иги кюнле[тюзет | къайнакъны тюзет]

Таблица, 1885 джылдан башлаб процент тюрлениулерине кёре эм иги кюнлени кёргюзеди.


Ранг Дата Джабылыу
пунктлада
Тюрлениу
пунктлада
Тюрлениу
 %
1 1933, 15-чи март 62,10 8,26 15,34
2 1931, 6-чы октябрь 99,34 12,86 14,87
3 1929, 30-чу октябрь 258,47 28,40 12,34
4 1932, 21-чи сентябрь 75,16 7,67 11,36
5 2008, 13-чю октябрь 9.387,61 936,42 11,08
6 2008, 28-чи октябрь 9.065,12 889,35 10,88
7 1987, 21-чи октябрь 2.027,85 186,84 10,15
8 1932, 3-чю август 58,22 5,06 9,52
9 1932, 11-чи февраль 78,60 6,80 9,47
10 1929, 14-чю ноябрь 217,28 18,59 9,36
11 1931, 28-чи декабрь 80,69 6,90 9,35
12 1932, 13-чю февраль 85,82 7,22 9,19
13 1932, 6-чы май 59,01 4,91 9,08
14 1933, 19-чу апрель 68,31 5,66 9,03
15 1931, 8-чи октябрь 105,79 8,47 8,70
16 1932, 10-чу июнь 48,94 3,62 7,99
17 1939, 5-чи сентябрь 148,12 10,03 7,26
18 1931, 3-чю июнь 130,37 8,67 7,12
19 1932, 6-чы январь 76,31 5,07 7,12
20 2009, 23-чю март 7.775,86 497,48 6,84
21 1932, 14-чю октябрь 63,84 4,08 6,83
22 1907, 15-чи март 59,58 3,74 6,70
23 2008, 13-чю ноябрь 8.835,25 552,59 6,67
24 1893, 27-чи июль 27,00 1,68 6,64
25 1931, 20-чы июнь 138,96 8,65 6,64
26 1933, 24-чю июль 94,28 5,86 6,63
27 2008, 21-чи ноябрь 8.046,42 494,13 6,54
28 1893, 2-чи август 28,48 1,74 6,51
29 1933, 19-чу июнь 95,99 5,76 6,38
30 1901, 10-чу май 52,50 3,14 6,36

Къайнакъ: Wall Street Journal

Эм аман кюнле[тюзет | къайнакъны тюзет]

Таблица, 1885 джылдан башлаб процент тюрлениулерине кёре эм аман кюнлени кёргюзеди.

Ранг Дата Джабылыу
пунктлада
Тюрлениу
пунктлада
Тюрлениу
 %
1 1987, 19-чу октябрь 1.738,74 −508,00 −22,61
2 1929, 28-чи октябрь 260,64 −38,33 −12,82
3 1929, 29-чу октябрь 230,07 −30,57 −11,73
4 1929, 6-чы ноябрь 232,13 −25,55 −9,92
5 1899, 18-чи декабрь 42,69 −4,08 −8,72
6 1895, 20-чы декабрь 29,42 −2,74 −8,52
7 1932, 12-чи август 63,11 −5,79 −8,40
8 1907, 14-чю март 55,84 −5,05 −8,29
9 1987, 26-чы октябрь 1.793,93 −156,83 −8,04
10 2008, 15-чи октябрь 8.577,91 −733,08 −7,87
11 1933, 21-чи июль 88,71 −7,55 −7,84
12 1937, 18-чи октябрь 125,73 −10,57 −7,75
13 2008, 1-чи декабрь 8.149,09 −679,95 −7,70
14 1893, 26-чы июль 25,32 −2,02 −7,39
15 2008, 9-чу октябрь 8.579,19 −678,91 −7,33
16 1917, 1-чи февраль 88,52 −6,91 −7,24
17 1997, 27-чи октябрь 7.161,15 −554,26 −7,18
18 1932, 5-чи октябрь 66,07 −5,09 −7,15
19 2001, 17-чи сентябрь 8.920,70 −684,81 −7,13
20 1931, 24-чю сентябрь 107,79 −8,20 −7,07
21 1933, 20-чы июль 96,26 −7,32 −7,07
22 2008, 29-чу сентябрь 10.365,45 −777,68 −6,98
23 1989, 13-чю октябрь 2.569,26 −190,58 −6,91
24 1914, 30-чу июль 52,32 −3,88 −6,90
25 1988, 8-чи январь 1.911,31 −140,58 −6,85
26 1929, 11-чи ноябрь 220,39 −16,14 −6,82
27 1940, 14-чю май 128,27 −9,36 −6,80
28 1931, 5-чи октябрь 86,48 −6,29 −6,78
29 1940, 21-чи май 114,13 −8,30 −6,78
30 1934, 26-чы июль 85,51 −6,06 −6,62

Къайнакъ: Wall Street Journal

Эм иги айла[тюзет | къайнакъны тюзет]

Таблица, 1885 джылдан башлаб процент тюрлениулерине кёре эм иги айланы кёргюзеди.

Ранг Ай Джабылыу
пунктлада
Тюрлениу
пунктлада
Тюрлениу
 %
1 1933, Апрель 77,66 22,26 40,18
2 1932, Август 73,16 18,90 34,83
3 1932, Июль 54,26 11,42 26,66
4 1938, Июнь 133,88 26,14 24,26
5 1915, Апрель 71,78 10,95 18,00
6 1931, Июнь 150,18 21,72 16,91
7 1928, Ноябрь 293,38 41,22 16,35
8 1898, Май 38,64 4,94 14,66
9 1897, Август 40,15 5,07 14,45
10 1976, Январь 975,28 122,87 14,41
11 1904, Ноябрь 52,76 6,59 14,27
12 1975, Январь 703,69 87,45 14,19
13 1987, Январь 2.158,04 262,09 13,82
14 1919, Май 105,50 12,62 13,59
15 1939, Сентябрь 152,54 18,13 13,49
16 1933, Май 88,11 10,45 13,46
17 1931, Февраль 189,66 22,11 13,20
18 1891, Август 40,71 4,68 12,99
19 1933, Август 102,41 11,64 12,82
20 1900, Ноябрь 48,78 5,53 12,79
21 1920, Март 102,81 11,50 12,59
22 1938, Апрель 111,28 12,33 12,46
23 1885, Октябрь 38,55 4,22 12,29
24 1929, Июнь 333,79 36,38 12,23
25 1915, Сентябрь 90,58 9,38 11,55
26 1916, Сентябрь 102,90 10,65 11,54
27 1908, Март 49,46 5,11 11,52
28 1982, Август 901,31 92,71 11,47
29 1933, Июнь 98,14 10,03 11,38
30 1898, Август 44,21 4,50 11,33

Къайнакъ: EconStats

Эм аман айла[тюзет | къайнакъны тюзет]

Таблица, 1885 джылдан башлаб процент тюрлениулерине кёре эм аман айланы кёргюзеди.

Ранг Ай Джабылыу
пунктлада
Тюрлениу
пунктлада
Тюрлениу
 %
1 1931, Сентябрь 96,61 −42,80 −30,70
2 1938, Март 98,95 −30,69 −23,67
3 1932, Апрель 56,11 −17,17 −23,43
4 1987, Октябрь 1.993,53 −602,75 −23,22
5 1940, Май 116,22 −32,21 −21,70
6 1929, Октябрь 273,51 −69,94 −20,36
7 1932, Май 44,74 −11,37 −20,26
8 1893, Июль 26,38 −5,95 −18,40
9 1930, Июнь 226,34 −48,73 −17,72
10 1931, Декабрь 77,90 −15,97 −17,01
11 1933, Февраль 51,39 −9,51 −15,62
12 1998, Август 7.539,07 −1.344,22 −15,13
13 1931, Май 128,46 −22,73 −15,03
14 1907, Октябрь 42,27 −7,34 −14,80
15 1930, Сентябрь 204,90 −35,52 −14,77
16 1903, Июль 37,19 −6,09 −14,07
17 1973, Ноябрь 822,25 −134,33 −14,04
18 2008, Октябрь 9.336,93 −1.513,73 −13,95
19 1903, Сентябрь 33,55 −5,42 −13,91
20 1932, Октябрь 61,90 −9,66 −13,50
21 1919, Ноябрь 103,60 −15,32 −12,88
22 1937, Сентябрь 154,57 −22,84 −12,87
23 1929, Ноябрь 238,95 −34,56 −12,64
24 1899, Декабрь 48,41 −6,94 −12,54
25 2002, Сентябрь 7.591,93 −1.071,57 −12,37
26 1931, Апрель 151,19 −21,17 −12,28
27 1920, Февраль 91,31 −12,51 −12,05
28 1899, Май 49,46 −6,74 −11,99
29 2009, Февраль 7.062,93 −937,93 −11,72
30 1907, Март 58,72 −7,61 −11,47

Къайнакъ: EconStats

Эм иги джылла[тюзет | къайнакъны тюзет]

Таблица, 1885 джылдан башлаб процент тюрлениулерине кёре эм иги джылланы кёргюзеди.

Ранг Джыл Джабылыу
пунктлада
Тюрлениу
пунктлада
Тюрлениу
 %
1 1915 99,15 44,57 81,66
2 1933 99,90 39,97 66,69
3 1928 300,00 97,60 48,22
4 1908 63,11 20,07 46,63
5 1954 404,39 123,49 43,96
6 1904 50,99 15,01 41,72
7 1935 144,13 40,09 38,53
8 1975 852,41 236,17 38,32
9 1905 70,47 19,48 38,20
10 1958 583,65 147,96 33,96
11 1995 5.117,12 1.282,68 33,45
12 1919 107,23 25,03 30,45
13 1925 156,66 36,15 30,00
14 1927 202,40 45,20 28,75
15 1938 154,76 33,91 28,06
16 1985 1.546,67 335,10 27,66
17 1989 2.753,20 584,63 26,96
18 1945 192,91 40,59 26,65
19 1924 120,51 24,99 26,16
20 1996 6.448,27 1.331,15 26,01
21 2003 10.453,92 2.112,29 25,32
22 1999 11.497,12 2.315,69 25,22
23 1936 179,90 35,77 24,82
24 1997 7.908,25 1.459,98 22,64
25 1986 1.895,95 349,28 22,58
26 1898 44,33 8,13 22,46
27 1922 98,73 17,63 21,74
28 1897 36,20 6,30 21,07
29 1955 488,40 84,01 20,78
30 1991 3.168,83 535,17 20,32

Къайнакъ: Dow Jones & Company

Эм аман джылла[тюзет | къайнакъны тюзет]

Таблица, 1885 джылдан башлаб процент тюрлениулерине кёре эм аман джылланы кёргюзеди.

Ранг Джыл Джабылыу
пунктлада
Тюрлениу
пунктлада
Тюрлениу
 %
1 1931 77,90 −86,68 −52,67
2 1907 43,04 −26,08 −37,73
3 2008 8.776,39 −4.488,43 −33,84
4 1930 164,58 −83,90 −33,77
5 1920 71,95 −35,28 −32,90
6 1937 120,85 −59,05 −32,82
7 1974 616,24 −234,62 −27,57
8 1893 29,91 −9,76 −24,60
9 1903 35,98 −11,12 −23,61
10 1932 59,93 −17,97 −23,07
11 1917 74,38 −20,62 −21,71
12 1966 785,69 −183,57 −18,94
13 1910 59,60 −12,96 −17,86
14 1977 831,17 −173,48 −17,27
15 1929 248,48 −51,52 −17,17
16 2002 8.341,63 −1.679,87 −16,76
17 1973 850,86 −169,16 −16,58
18 1941 110,96 −20,17 −15,38
19 1969 800,36 −143,39 −15,19
20 1890 36,09 −5,95 −14,15
21 1957 435,69 −63,78 −12,77
22 1940 131,13 −19,11 −12,72
23 1962 652,10 −79,04 −10,81
24 1913 57,71 −6,66 −10,35
25 1960 615,89 −63,47 −9,34
26 1981 875,00 −88,99 −9,23
27 1901 47,29 −4,51 −8,71
28 1887 37,77 −3,47 −8,41
29 1946 177,20 −15,71 −8,14
30 2001 10.021,50 −765,35 −7,10

Къайнакъ: Dow Jones & Company

Структурасы[тюзет | къайнакъны тюзет]

Доу Джонс индексге кирген компанияланы списогу фонд саудада тюрлениулеге кёре тюрленирге болады. Бу списокну къурагъан The Wall Street Journal газетни редакциясыды.

2009 джылны 8-чи июнундан башлаб Доу Джонсну индустриял индексине 30 компания киреди (атындан сора скобкалада компания тикери кёргюзюлгенди):

Джибериуле[тюзет | къайнакъны тюзет]

Белгиле[тюзет | къайнакъны тюзет]

 1. Берзон Н.И.,Аршавский А.Ю., Буянова Е.А. Фондовые индексы // Фондовый рынок / Под ред. Н.И. Берзона. — 3-е изд. — М.: Вита, 2002. — Б. 364-367. — 559 б. — ISBN 5-7755-0456-9.
 2. 2,0 2,1 Dow Jones изменил себе
 3. 3,0 3,1 Бумаги Cisco включены в расчеты индекса Dow Jones, UNIAN (2009-06-04).
 4. Bloomberg: Kraft Foods вытеснила AIG из индекса Dow Jones(ингил.)