Контентге кёч

Карс кесамат

Википедия — эркин энциклопедияны статьясы.

Карс кесамат - 1921 джылда Эрменни, Азербайджанны, Гюрджюню бир джанындан, эмда Тюркню башха джанындан къабыл этилген шохлукъну юсюнден кесематды; кесамат РСФСР-ни къошулуу бла 1921 джылны 13-чю октябрында Карс шахарда бардырылгъан конференцияда алыннганды.

Баш болумлары[тюзет | къайнакъны тюзет]

Карс кесамат кючге 1922 джылны 11-чи сентябрында киргенди. Преамбуладан, 22 статьядан эмда 3 салыныудан къуралгъанды. Кесаматны болджалы белгиленмегенди.

Кесаматха къол салгъан келечиле:

  • Эрменни Социалист Совет Республикасындан: Асканаз Мравян, Тыш ишледен халкъ комиссары, Погос Макинзян, Ич ишледен халкъ комиссары;
  • Азербайджан Социалист Совет Республикадан: Бехбуд Шахтахтинский, Кърал контролну халкъ комиссары;
  • Гюрджюню Социалист Совет Республикасындан: Шалва Элиава, Аскер эмда тенгиз ишледен халкъ комиссары, Александр Сванидзе, Тыш ишледен халкъ комиссары эмда финансладан халкъ комиссары;
  • Тюкрню Уллу Миллет Меджилисинден: Кязим Карабекир-паша, Уллу Миллет Меджилисни Адрианаполдан депутаты, Кюнчыгъыш фронтну аскер башчысы, Вели-бей, Бурдурдан Уллу Миллет Меджлисни депутаты, Мухтар-бей, джамагъат ишлени статс-секретарыны алгъыннгы орунбасары, Мемдух Шевкет-бей, Тюркню Азербайджанда Келечиси;
  • Россия Социалистя Федеративя Советяй Республикадан: Яков Ганецкий, Латвияда келечи.

Кесамат Тюрк бла тау арты совет республикаланы араларында тикликлени къоратханды.

Чек[тюзет | къайнакъны тюзет]

Карс кесаматха кёре Тюрк бла Тау Арты Социалист Федератив Совет Республиканы арасында чекле

Кесаматха кёре В соответсвии с договором Карс бла Ардагъан шахарла Тюркде къаладыла, Арарат тау да Тюркнюкю болады. Бу чеклениу, бусагъатдагъы Эрмен Республиканы Карс кесаматны танымаууна себеб болгъанды. [1]


Белгиле[тюзет | къайнакъны тюзет]

  1. Александр Сотниченко Армянская ловушка для турецкого Церетели slon.ru 10.05.2011