Къайнакъ

Википедия — эркин энциклопедияны статьясы.

Къайнакъ — къаллай болса да ишни этерге мадарны санлыкъ ёлчемиди; айгъакълы тюрлениулени болушлугъу бла изленнген эсебни алыр ючюн керек болгъан шартладыла.

  • Къайнакъ (техника) — мекямны, мешинаны ишлеуюню ёлчеми неда эксплуатациясыны болджалыды. Къайнагъы бошалгъандан сора бу затны къоркъуусуз ишлеуюне гарантия берилмейде. Аны не ауушдурургъа керекди, неда ремонту.
  • Административ къайнакъ — политикада къайсы болса да политика кючню властны структураларыны кючю бла кеслерини нюзюрлеринде хайырланыуду.

Къайнакъла[тюзет | кодну тюрлендир]


         Logo Бу, ушаш атлары болгъан статьяланы тизмесиди.
Википедияны башха статьясындан кирген эсегиз бери, тилейбиз, ызыгъызгъа къайтыгъыз да, бу тизмеден бир статьягъа джиберирча тюзетигиз джибериуню.