Статистика

Бери кёчерге: навигация, излеу
Бетлени статистикалары
Статьяла2000
Бетле
(Википедияны бютеу бетлери, сюзюу бетле, джибериуле эмда башхала)
13 146
Джюкленнген файлла114
Тюрлендириулени статистикасы
Википедия къуралгъанындан бери этилген тюрлендириуле107 780
Хар бетдеги тюрлендириулени орта саны8,20
Къошулуучуланы статистикалары
Регистрация этген къошулуучула4922
Актив къошулуучула (къауумну тизмеси)
(Ахыр 30 кюнде ишлем этгенле)
14
Ботла (къауумну тизмеси)48
Администраторла (къауумну тизмеси)1
Бюрократла (къауумну тизмеси)1
Стюардла (къауумну тизмеси)0
Тергеу джазыуланы къурагъанла (къауумну тизмеси)0
Импорт этиучюле (къауумну тизмеси)1
Викиле арасы импорт этиучюле (къауумну тизмеси)0
IP-блоклаулагъа кирмегенле (къауумну тизмеси)0
oversight (къауумну тизмеси)0
Flow-боты (къауумну тизмеси)1
Къошулуучуланы тинтиучюле (къауумну тизмеси)0
Бегитилген къошулуучула (къауумну тизмеси)0
Башха статистика
Кёзюуге салыннган массалыкъ билдириуле0