Статистика

Перейти к навигации Перейти к поиску
Бетлени статистикалары
Статьяла2032
Бетле
(Википедияны бютеу бетлери, сюзюу бетле, джибериуле эмда башхала)
14 105
Джюкленнген файлла0
Тюрлендириулени статистикасы
Википедия къуралгъанындан бери этилген тюрлендириуле105 037
Хар бетдеги тюрлендириулени орта саны7,45
Къошулуучуланы статистикалары
Регистрация этген къошулуучула (къауумну тизмеси)7817
Актив къошулуучула (къауумну тизмеси)
(Ахыр 30 кюнде ишлем этгенле)
11
Ботла (къауумну тизмеси)49
Администраторла (къауумну тизмеси)2
Администраторы интерфейса (къауумну тизмеси)0
Бюрократла (къауумну тизмеси)1
Стюардла (къауумну тизмеси)0
Тергеу джазыуланы къурагъанла (къауумну тизмеси)0
Импорт этиучюле (къауумну тизмеси)1
Викиле арасы импорт этиучюле (къауумну тизмеси)0
IP-блоклаулагъа кирмегенле (къауумну тизмеси)0
Ревизорла (къауумну тизмеси)0
Къошулуучуланы тинтиучюле (къауумну тизмеси)0
Бегитилген къошулуучула (къауумну тизмеси)0
Башха статистика
Слов во всех статьях313 398
Кёзюуге салыннган массалыкъ билдириуле0