Статистика

Бери кёчерге: навигация, излеу
Бетлени статистикалары
Статьяла2006
Бетле
(Википедияны бютеу бетлери, сюзюу бетле, джибериуле эмда башхала)
13 189
Джюкленнген файлла102
Тюрлендириулени статистикасы
Википедия къуралгъанындан бери этилген тюрлендириуле108 690
Хар бетдеги тюрлендириулени орта саны8,24
Къошулуучуланы статистикалары
Регистрация этген къошулуучула5423
Актив къошулуучула (къауумну тизмеси)
(Ахыр 30 кюнде ишлем этгенле)
19
Ботла (къауумну тизмеси)49
Администраторла (къауумну тизмеси)1
Бюрократла (къауумну тизмеси)1
Стюардла (къауумну тизмеси)0
Тергеу джазыуланы къурагъанла (къауумну тизмеси)0
Импорт этиучюле (къауумну тизмеси)1
Викиле арасы импорт этиучюле (къауумну тизмеси)0
IP-блоклаулагъа кирмегенле (къауумну тизмеси)0
Ревизорла (къауумну тизмеси)0
Ревизорла (къауумну тизмеси)0
боты Потока (къауумну тизмеси)1
Къошулуучуланы тинтиучюле (къауумну тизмеси)0
Бегитилген къошулуучула (къауумну тизмеси)0
Башха статистика
Кёзюуге салыннган массалыкъ билдириуле0