Статистика

Бери кёчерге: навигация, излеу
Бетлени статистикалары
Статьяла2007
Бетле
(Википедияны бютеу бетлери, сюзюу бетле, джибериуле эмда башхала)
13 131
Джюкленнген файлла0
Тюрлендириулени статистикасы
Википедия къуралгъанындан бери этилген тюрлендириуле108 992
Хар бетдеги тюрлендириулени орта саны8,30
Къошулуучуланы статистикалары
Регистрация этген къошулуучула5654
Актив къошулуучула (къауумну тизмеси)
(Ахыр 30 кюнде ишлем этгенле)
12
Ботла (къауумну тизмеси)49
Администраторла (къауумну тизмеси)1
Бюрократла (къауумну тизмеси)1
Стюардла (къауумну тизмеси)0
Тергеу джазыуланы къурагъанла (къауумну тизмеси)0
Импорт этиучюле (къауумну тизмеси)1
Викиле арасы импорт этиучюле (къауумну тизмеси)0
IP-блоклаулагъа кирмегенле (къауумну тизмеси)0
Ревизорла (къауумну тизмеси)0
Ревизорла (къауумну тизмеси)0
Боты Потока (къауумну тизмеси)1
Бегитилген къошулуучула (къауумну тизмеси)0
Къошулуучуланы тинтиучюле (къауумну тизмеси)0
Башха статистика
Кёзюуге салыннган массалыкъ билдириуле0