Статистика

Бери кёчерге: навигация, излеу
Бетлени статистикалары
Статьяла2017
Бетле
(Википедияны бютеу бетлери, сюзюу бетле, джибериуле эмда башхала)
13 145
Джюкленнген файлла0
Тюрлендириулени статистикасы
Википедия къуралгъанындан бери этилген тюрлендириуле109 128
Хар бетдеги тюрлендириулени орта саны8,30
Къошулуучуланы статистикалары
Регистрация этген къошулуучула5956
Актив къошулуучула (къауумну тизмеси)
(Ахыр 30 кюнде ишлем этгенле)
12
Ботла (къауумну тизмеси)49
Администраторла (къауумну тизмеси)1
Бюрократла (къауумну тизмеси)1
Стюардла (къауумну тизмеси)0
Тергеу джазыуланы къурагъанла (къауумну тизмеси)0
Импорт этиучюле (къауумну тизмеси)1
Викиле арасы импорт этиучюле (къауумну тизмеси)0
IP-блоклаулагъа кирмегенле (къауумну тизмеси)0
Ревизорла (къауумну тизмеси)0
Бегитилген къошулуучула (къауумну тизмеси)0
Flow (къауумну тизмеси)1
Къошулуучуланы тинтиучюле (къауумну тизмеси)0
Башха статистика
Кёзюуге салыннган массалыкъ билдириуле0