Статистика

Бери кёчерге: навигация, излеу
Бетлени статистикалары
Статьяла2019
Бетле
(Википедияны бютеу бетлери, сюзюу бетле, джибериуле эмда башхала)
13 465
Джюкленнген файлла0
Тюрлендириулени статистикасы
Википедия къуралгъанындан бери этилген тюрлендириуле103 438
Хар бетдеги тюрлендириулени орта саны7,68
Къошулуучуланы статистикалары
Регистрация этген къошулуучула6920
Актив къошулуучула (къауумну тизмеси)
(Ахыр 30 кюнде ишлем этгенле)
8
Ботла (къауумну тизмеси)49
Администраторла (къауумну тизмеси)1
Бюрократла (къауумну тизмеси)1
Стюардла (къауумну тизмеси)0
Тергеу джазыуланы къурагъанла (къауумну тизмеси)0
Импорт этиучюле (къауумну тизмеси)1
Викиле арасы импорт этиучюле (къауумну тизмеси)0
IP-блоклаулагъа кирмегенле (къауумну тизмеси)0
Ревизорла (къауумну тизмеси)0
Къошулуучуланы тинтиучюле (къауумну тизмеси)0
Бегитилген къошулуучула (къауумну тизмеси)0
Боты Структурированных обсуждений (къауумну тизмеси)1
Башха статистика
Слов во всех статьях315 169
Кёзюуге салыннган массалыкъ билдириуле0