Статистика

Перейти к навигации Перейти к поиску
Бетлени статистикалары
Статьяла2035
Бетле
(Википедияны бютеу бетлери, сюзюу бетле, джибериуле эмда башхала)
14 118
Джюкленнген файлла0
Тюрлендириулени статистикасы
Википедия къуралгъанындан бери этилген тюрлендириуле105 101
Хар бетдеги тюрлендириулени орта саны7,44
Къошулуучуланы статистикалары
Регистрация этген къошулуучула (къауумну тизмеси)7938
Актив къошулуучула (къауумну тизмеси)
(Ахыр 30 кюнде ишлем этгенле)
10
Ботла (къауумну тизмеси)49
Администраторла (къауумну тизмеси)2
Администраторы интерфейса (къауумну тизмеси)0
Бюрократла (къауумну тизмеси)1
Стюардла (къауумну тизмеси)0
Тергеу джазыуланы къурагъанла (къауумну тизмеси)0
Импорт этиучюле (къауумну тизмеси)1
Викиле арасы импорт этиучюле (къауумну тизмеси)0
IP-блоклаулагъа кирмегенле (къауумну тизмеси)0
Ревизорла (къауумну тизмеси)0
Къошулуучуланы тинтиучюле (къауумну тизмеси)0
Бегитилген къошулуучула (къауумну тизмеси)0
Башха статистика
Слов во всех статьях313 366
Кёзюуге салыннган массалыкъ билдириуле0