Статистика

Бери кёчерге: навигация, излеу
Бетлени статистикалары
Статьяла1993
Бетле
(Википедияны бютеу бетлери, сюзюу бетле, джибериуле эмда башхала)
12 994
Джюкленнген файлла114
Тюрлендириулени статистикасы
Википедия къуралгъанындан бери этилген тюрлендириуле107 275
Хар бетдеги тюрлендириулени орта саны8,26
Къошулуучуланы статистикалары
Регистрация этген къошулуучула4811
Актив къошулуучула (къауумну тизмеси)
(Ахыр 30 кюнде ишлем этгенле)
12
Ботла (къауумну тизмеси)47
Администраторла (къауумну тизмеси)1
Бюрократла (къауумну тизмеси)1
Стюардла (къауумну тизмеси)0
Тергеу джазыуланы къурагъанла (къауумну тизмеси)0
Импорт этиучюле (къауумну тизмеси)1
Викиле арасы импорт этиучюле (къауумну тизмеси)0
IP-блоклаулагъа кирмегенле (къауумну тизмеси)0
Ревизорла (къауумну тизмеси)0
Къошулуучуланы тинтиучюле (къауумну тизмеси)0
Бегитилген къошулуучула (къауумну тизмеси)0
Башха статистика
Кёзюуге салыннган массалыкъ билдириуле0