Низам

Википедия — эркин энциклопедияны статьясы.

Низам - бирликни къурап, бир-бирге тийимлик этген кеп затланы жыйымы. Низам деген сезню, бек аздан, он тюрлю магъанасы барды. Бу сезню хапарны магъанасына кере тюрлю-тюрлю ангылатыргъа боллукъду.

  • Низам - бир-бирге тийимлик этген затла.
  • Низам - затланы бир бирге эм тегерекде халгъа тийимлик этген жыйымы.
  • Низам - кеп, бирликни тутхан, тегерекде халдан башха болгъан, эм аны бла ишле бардыргъан затла.
  • Низам - бир-бирге тийимлик этген, бир, не да талай муратха жетер ючюн къуралгъан жыйым.