Промышленность

Википедия — эркин энциклопедияны статьясы.
Промышленностну аллегориясы

Промы́шленность неда индустри́я (ингил. industry, орус. промы́шленность) — предприятиелени (заводланы, фабрикаланы, магъадан оджакъланы, шахталаны, электростанцияланы) биргелей атыды. Ол кесине эмда халкъ мюлкню башха санагъатларынада урунуу амалланы чыгъарады, сырьёну, материалланы, отлукъну хазырлайды, энергияны чыгъарады, агъачны хазырлайды эмда эл мюлкню чыгъаргъанын джарашдырады. Промышленность — халкъ мюлкню эм баш санагъатыды, эмда джамагъатны чыгъарыу кючлерини айныуунда эм баш орунну алады.

Промышленность эки уллу санагъат къауумдан къуралады — табыучу эмда джарашдырыучу промышленностдан. Табыучу промышленностха тау-химиялыкъ сырьёну, магъаданны, къара эмда джылтырауукъ металланы эм магъадансыз сырьёну металлургия ючюн табхан эм чыгъаргъан, металлсыз магъаданланы, нефтни, газны, кёмюрню, торфну, сланецни, тузланы, магъадансыз къурулуш материалланы табыб чыгъаргъан предприятиеле, дагыда гидроэлектростанцияла, суу быргъыла, агъач хазырлаучу предприятиеле, чабакъ эмда башха тенгиз джаныуарланы тутуучу предприятиеле киредиле.

Джарашдырыучу промышленностха мешина ишлеуню, къара эмда джылтырауукъ металланы чыгъарыуну, прокатны, химиялыкъ эмда нефтехимиялыкъ продуктланы, мешинала бла оборудованиени, агъачдан этилген эмда къагъыт промышленностну, цементни эмда башха къурулуш материалла чыгъаргъан предприятиеле, дженгил эмда азыкъ промышленностну предприятиелери, эмда индустриял товарланы ремонтун этген предприятиеле киредиле.

Дагъыда къарагъыз[тюзет | къайнакъны тюзет]


  Викигёзенде (Wikimedia Commons'да) бу категориягъа келишген медиа-файлла табарыкъсыз: Промышленность.