Руслан Аушев

Википедия — эркин энциклопедияны статьясы.
1996

Руслан Аушев (29 октябрь 1954, Къазах ССР)- таныш Россияны политика эм джамагъат деятели, биринчи Ингушетияны президенти, 1991 жылдан - "Интернационалист-аскерчилени ишлери бла комитет" тамата болуп ишлейди. Совет Союзну Батыры.