Саулай ауурлукъну ортасы

Википедия — эркин энциклопедияны статьясы.
Бери кёчерге: навигация, излеу

Ауурлукъну ортасы, бар ауурлукъну ортасы, бизни тегерегибиздеги болумда аны тегерегине айланнган зат къауумну бир затлай кергюзтген нохта. Хар заманда ол магъананы тутмайды, алай кебюсюнде андан башханы белгилемейди. Кеп байламлы эм байламсыз затланы ауурлукъ орталарын быллай тизим бла табадыла:

 \vec r_c= \frac{\sum \limits_i m_i \vec r_i}{\sum \limits_i m_i},

мында  \vec r_c — ауурлукъну ортасыны айланнган тогъсызы ,  \vec r_i Шаблон:Math-нохтаны айланнган тогъсызы, ~ m_i Шаблон:Math нохтаны ауурлугъу. Ауурлукъну тохтауусуз жайылыу кереге:

 \vec r_c = {1 \over M} \int \limits_V \rho(\vec r) \vec r dV,
 M = \int \limits_V \rho(\vec r) dV,

Мында ~ M — низамны къошулгъан ауурлугъу, ~ V — кеплюгю, ~ \rho — къысымлыгъы. Алай бла, ауурлукъну ортасы, ауурлукъну затха, не да бир низамгъа жайыуун/кечюун кергюзтеди.