Контентге кёч

Сууну джоюлгъаны

Википедия — эркин энциклопедияны статьясы.

Сууну джоюлгъаны (суу агъымда) — суу агъымны чорт кесилиминде сууну ёлчемиди. Джоюм биримледе ёлчеленеди (м³/с). гидрологияда сууну джоюлгъаныны максимум, джыл ортам, минимум эмда башха ангыламлары барды. Суу орун къурагъан факторланы эм башларындан бирине саналады.

Кёбюсюне акъгъан суула бла быргъылада суу джоюм къысдырылмагъан суусунлагъа тохтаусузлукъну тенглешдириуюню формуласына тамалланнганды:

  •  — сууну джоюлгъаны [м³/c]
  • суу агъымны чорт кесилимини майданы (быргъыны неда суу орунну суу бла толгъан кесегини ) [м²]
  • агъымны орта терклиги [м/с]

гидрогеология бла геологияда «Суу джоюм терминни орнуна» «дебит» термин хайырланыргъа боллукъду.

Океанологияда тенгиз агъымланы джоюму Свердрупла бла ёлчеленеди.

  Бу, географияны юсюнден тамамланмагъан статьяды. Сиз болушургъа боллукъсуз проектге, тюзетиб эм информация къошуб бу статьягъа.