Сууну эниши

Википедия — эркин энциклопедияны статьясы.

Сууну эниши — акъгъан сууну белгили бир кесегинде тюшюуюню, бу кесекни узунлугъуна илишкисиди.

Сууну эниши промилле бла, неда процент бла ёлчеленеди. Тау суулада эмда чучхурлада, бир-бирде мюйюш градус ёлчем хайырланады.

Тюздеги суулада, сууну эниши промиллени джюз этиб талайы болуучанды (километрге сантиметрле, неда онла бла сантиметрле). Сёз ючюн: Итил сууну эниши 0,07 промилле (1 километрге 7 сантиметр), аягъына джууукъда — 3-5 промилле. Тау суулада эниш джюзлеге кёб болады (километрге метрле неда онла бла метрле).

  Бу, географияны юсюнден тамамланмагъан статьяды. Сиз болушургъа боллукъсуз проектге, тюзетиб эм информация къошуб бу статьягъа.