Терроризм

Википедия — эркин энциклопедияны статьясы.

Терроризмтеррорну сисематика халда хайырланнган политикады[1] Бу терминни хар кимда хайырланнган юрист ангылатыуу джокъду, россия хакъда (РФ-ны УК-сы 205-чи ст.) зулмулукъну идеологиясы эмда джамагъат ангыгъа басым этиу, кърал властны органларыны, джерли органланы неда халкъла арасы къуралышланы оноуларына къоркъутууну эмда артыкълыкъны кючю бла къатышыу эмда басым этиудю[2] АБШ-ны хакъында - адамлагъа неда объектлеге къаршчы, джамагъатны ангысына басыу этер ючюн къауумла бла неда энчи джашыртын агентле бла этилген, политика нюзюр салгъан зулмулукъду [3]

Терроризмни тюрлюлери[тюзет | къайнакъны тюзет]

Террорист ишлеуню субъектини халына кёре, терроризм былай юлешинеди:

  1. Организация этилмеген неда энчи (джангызланы терроризми) — былайда терактны неда талай террактны бир-эки адам этеди, аланы сыртларында организация джокъду (Дмитрий Каракозов, Вера Засулич э.б.);
  2. Организация этилген — террорист ишлеуню планлагъанда, бардыргъанда организация этеди Аль-Каида, ИРА, ЭТА, кърал терроризм). Организованный терроризм — наиболее распространённый в современном мире.

Нюзюрлерине кёре:

  1. Миллетчи — сепаратист неда миллет-азатланыу нюзюрлери болады;
  2. Динчи — тюрлю-тюрлю динлени тутханланы араларында кюреш болургъа болады (индуистле бла муслиманла, муслиманла бла христианла) неда бир динни ичинде (католикле-протестантла,суннитле-шиитле), неда лаик, демократ властны къурутуб, аны орнуна дин властны салыргъа нюзюр саладыла (Исламчы терроризм);
  3. Идеологиялыкъ, социал — къралны экономика неда политика системасын тюрлендириу, проблемагъа джамагъатны эсин ,`k.e нюзюрле этиледиле. Бир-бирде терроризмни бу тюрлюсюне революцион дейдиле. Идеология терроиримзни юлгюге анархист, эсер, фашист, сол, экологиялыкъ эмда башхаланы айтыргъа боллукъду.


Белгиле[тюзет | къайнакъны тюзет]

  1. Oxford English Dictionary Second Edition 1989. Second general definition of terrorism: «A policy intended to strike with terror those against whom it is adopted; the employment of methods of intimidation; the fact of terrorizing or condition of being terrorized.»
  2. 2006 джылны 6-чы мартындан РФ-ни федерал закону N 35-ФЗ «Терроризмге къаршчыланыуну юсюнден»
  3. АБШ-ны законларыны кодекси, титул 22 бёлюм 2656 ф(д)