Улбашланы Мусаны жашы Ахмадия

Википедия — эркин энциклопедияны статьясы.
Перейти к навигации Перейти к поиску
Улбашланы Ахмадия
Ахмадия Ульбашев.jpg

Чам ат(лар)ы Ахмадия Малкъарлы
Туугъаны 1905
Огъары Малкъар
Ёлгени 1965
Налчик шахар, Къабарты-Малкъар, СССР
Этген иш(лер)и поэт

Улбашланы (Уллубашланы) Мусаны жашы Ахмадия (1905 — 1965) - белгили къарачай-малкар поэт болгъанды.

Биографиясы[тюрлендир | кодну тюрлендир]

Ахмадия 1905 жыл Чегем ауузуну белгили эфендиси Улбашланы Муссаны юйюрюнде туугъанды.

Сабий заманында ол медреседе окъугъанды, анда араб тилге да юренгенди. 1930-чу жыллада Нальчикни окъуу шахарчыгъында устаз болуп ишлеп тургъанды. Ол кёзиуде Ахмадия «Школчула» деген хапарла китабын, «Жангы кюч» атлы жыйымдыкъ журналда да очеркин чыгъарады. Андан сора да аны тюрлю-тюрлю суратлау чыгъармалары басмаланадыла.

1938-чи жылда аман тилни ууу бла тутулуп Сибирьде 20 жылны лагерьде тюйюлгенди. 1958 жылда юйюне къайтханында, саулугъу арталлыда жокъ эди.

Ахмадия 1965 жылда Налчикде ауушханды. Анга биринчи китабын да басмаланып кёрюрге тюшмегенди.

Жалан да 1995 жылда чыкъханды аны "Черек" деген назмула китабы.

Тыш джибериуле[тюрлендир | кодну тюрлендир]