Финкенштейн кесамат

Википедия — эркин энциклопедияны статьясы.
Наполеон, къаджар келечилени Финкенштейн къалада алларына чыгъады (Кюнчыгъыш Пруссия)

Финкенштейн кесамат — Наполеонлу Франция бла Персияны арасында 4 май 1807 джыл Маре шахарда къол салыннган бирлик кесаматды. Кесамат, Эресей эмда Британ империялагъа къаршчы болгъанды.

24 декабрь 1807 джыл генерал Гарданны француз миссиясыны Тегераннга киргенинден сора, кесаматха къошакъ статья салынады, аннга кёре къаджарлыла Наполеоннга Карек айрымканны бергендиле, французлагъа къаджар аскерни европа юлгю бла тюрлендирирге, Гомбурун бла Буширде аскер факторияла къурургъа эркинлик бергенди.

Кесаматны къабыл этиу дунияда уллу хапар болса да, кесаматны толтуруу башланмагъанлай бошалады. Эки джан да бир-биринден излемлени табалмайдыла — не Франция Персиягъа Тау-Арты Кавказны къайтарыргъа болушмайды, не Персия Британиягъа къаршчы Афганистанда къазауат башламайды.