Контентге кёч

Фонограф

Википедия — эркин энциклопедияны статьясы.
Эдисонну фонографы 1899

Фонограф (от грек. φωνή — тауушγράφω — джазаргъа) — тауушну джаздырыр ючюн эмда чыгъарыр ючюн этилген биринчи приборду. Джаратхан Томас Алва Эдисон болгъанды, фонографны 1877 джылны 21-чи ноябрында халкъгъа теджелгенди. Таууш джолчукъ халда тутуучуда джаздырылгъанды, тауушну мийиклигине кёре джолчукъну теренлиги тюзетилгеди. Таууш джолчукъ бурулгъан барабанда цилиндр спираль халда этилгенди. Тауушну чыгъыуунда ийне джолчукъда джюрюгенди, эмда къалтырауу мембранагъа берилгенди, мембрана уа таууш чыгъаргъанды. Бу зат ол заманда бек сейирлик зат болгъанды; фонографны андан ары айныуунунда граммофон бла патефон чыкъгъанды.