Контентге кёч

Холера

Википедия — эркин энциклопедияны статьясы.

Холера - джугъуучу, артык къыйын, къарын аурууду. Холераны чуруму(этиологиясы) - холераны вибрионларыдыла. Холера бла джанъыз адамла ауруйдула. Холераны вибрионлары - Vibrio cholerae biovar, Vibrio cholerae El-Tor. Холераны кеслеринде джюрютгенле ауруй тургъан адамладыла. Холераны вибрионлары ауруй тургъан адамланы кирлеринде болады. Джукъгъаны - фекально-оральнады (суу бла, ашарыкъбла, кир къолла бла). Холера джукъса, адам 5 кюнню ичинде аурургъа боллукъду. Ауруу билмей тургъанлай башланады: ичи ётюб тебрейди, къарны ауруумагъанлай ичи кёбден кёб ётюб барады, тохтаусуз.Ич ётгени суучады, бир-бирледе пиринчни суyуна ушайды, ийис этмейди. Ауругъан адамны температурасы кётюрюлмейди. Тохтаусу ичи ётгенденден къанындан, организмден суу кетеги, адам къургъакъ болады: кёз орунлары батадыла, териси къургъакъ болады. Терисин къысыб ийсенг, тюзелмейди, тили къургъакъ болады, температурасы тюшеди. Бир-бирлиде ичи ётген къусханнга кёчеди. Асыры сууу кетгендем адамны давлениясы тюшеди. Адам гиповолемия шокдан ёледи.