Контентге кёч

Шаблон:Infobox/doc

Википедия — эркин энциклопедияны бети.

Параметрле[къайнакъны тюзет]

Параметр Тынгылау бла (бош болса чыгъыу) Ачыкълау
Башлыкъ Бетни аты Башлыгъы (заголовогу)
Файлны аты джукъда Кёрюннюк сурат файлны аты
Кенглиги кесини кенглиги "Файлны аты" дегенде джазылгъан суратны кенглиги
Ачыкълау Бетни аты Суратны тюбю бла текст

Стиль 1 Эки стили барды: 1 бла 2. (къара: тюбюрекде)
Башлыкъныбети 6 бетни (color) аты (къара: тюбюрекде)
Бёлюмнюбети 5 "Тюб-башлыкъланы" бетлери (къара:тюбюрекде)
Style джукъда Infobox-ну атрибутлары (сёз ючюн: width:300px)

Тизгинат1 джукъда Терезени (сол колонканы) аты биринчи тизгинде
Билги1 джукъда Билгиле (онг колонкада) биринчи тизгинде
Тизгинат2 джукъда Терезени (сол колонканы) аты экинчи тизгинде
Билги2 джукъда Билгиле (онг колонкада) экинчи тизгинде
Тизгинат30 джукъда Терезени (сол колонканы) аты отузунчу тизгинде
Билги30 джукъда Билгиле (онг колонкада) отузунчу тизгинде

БилгиN бош эсе, N-инчи тизгин кёрюнмейди.
ТизгинатN бош эсе, N-инчи тизгин эки колонканы арасында кёрюнеди.
ТизгинатN дегеннге бу джазылыб эсе: - (минус), N-инчи тизгин "тюб башлыкъ" халда кёрюнеди.

Хайырланыу[къайнакъны тюзет]

 • Керек болмагъан Тизгинат/Билги — экеулени хайырландырмагъыз.
 • "Сурат" параметрни хайырландырсагъыз (бу халда: [[File:Example.jpg|кенглиги]]), "Файлны аты" бла "Кенглиги" параметрлени хайырландырмагъыз.
{{Infobox
 | Башлыкъ =
 | Сурат = 
 | Файлны аты = 
 | Кенглиги = 
 | Ачыкълау = 

 | Стиль = 1
 | Style = 
 | Башлыкъныбети = 
 | Бёлюмнюбети = 

 | Тизгинат1 = | Билги1 = 
 | Тизгинат2 = | Билги2 = 
 | Тизгинат3 = | Билги3 = 
 | Тизгинат4 = | Билги4 = 
 | Тизгинат5 = | Билги5 = 
 | Тизгинат6 = | Билги6 = 
 | Тизгинат7 = | Билги7 = 
 | Тизгинат8 = | Билги8 = 
 | Тизгинат9 = | Билги9 = 
 | Тизгинат10 = | Билги10 = 
 
 | Тизгинат11 = | Билги11 = 
 | Тизгинат12 = | Билги12 = 
 | Тизгинат13 = | Билги13 = 
 | Тизгинат14 = | Билги14 = 
 | Тизгинат15 = | Билги15 = 
 | Тизгинат16 = | Билги16 = 
 | Тизгинат17 = | Билги17 = 
 | Тизгинат18 = | Билги18 = 
 | Тизгинат19 = | Билги19 = 
 | Тизгинат20 = | Билги20 = 
 
 | Тизгинат21 = | Билги21 = 
 | Тизгинат22 = | Билги22 = 
 | Тизгинат23 = | Билги23 = 
 | Тизгинат24 = | Билги24 = 
 | Тизгинат25 = | Билги25 = 
 | Тизгинат26 = | Билги26 = 
 | Тизгинат27 = | Билги27 = 
 | Тизгинат28 = | Билги28 = 
 | Тизгинат29 = | Билги29 = 
 | Тизгинат30 = | Билги30 = 
}}

Параметр: Стиль[къайнакъны тюзет]

Юлгюле:
Стиль 1 Стиль 2
1 Стильни юлгюсю
Тизгинат1 Билги1
Тизгинат2 Билги2
Тизгинат3 Билги3
Бёлюм 4
Тизгинат6 Билги5
Узун билги6
Тизгинат8 Билги7
2 Стильни юлгюсю
Тизгинат1 Билги1
Тизгинат2 Билги2
Тизгинат3 Билги3
Бёлюм 4
Тизгинат6 Билги5
Узун билги6
Тизгинат8 Daten7

Бетле[къайнакъны тюзет]

Фонну бетлери:
Башлыкъныбети = 1
Бёлюмнюбети = 1
Башлыкъныбети = 2
Бёлюмнюбети = 2
Башлыкъныбети = 3
Бёлюмнюбети = 3
Башлыкъныбети = 4
Бёлюмнюбети = 4
Башлыкъныбети = 5
Бёлюмнюбети = 5
Башлыкъныбети = 6
Бёлюмнюбети = 6
Башлыкъныбети = 7
Бёлюмнюбети = 7
Башлыкъныбети = 8
Бёлюмнюбети = 8
Башлыкъныбети = 9
Бёлюмнюбети = 9

Къуру кесин шаблон орнуна хайырландырыу юлгю[къайнакъны тюзет]

Ненецле
Не, ненэй, ненэц
Ненец балачыкъ
Ненец балачыкъ
Санлары 41.000 адам
Джашагъан джерлери Эресей
Тиллери Ненец тил, Орус тил
Динлери Христианлыкъ, Шаманизм
{{Infobox
 | Башлыкъ = Ненецле</br>Не, ненэй, ненэц
 | Сурат = [[File:Nenets Child.jpg|210px|Ненец балачыкъ]]
 | Ачыкълау = Ненец балачыкъ

 | Тизгинат1 = Санлары 
 | Билги1 = 41.000 адам
 | Тизгинат2 = Джашагъан джерлери 
 | Билги2 = [[Эресей|Эресей]]
 | Тизгинат3 = Тиллери 
 | Билги3 = [[Ненец тил|Ненец тил]], [[Орус тил|Орус тил]]
 | Тизгинат4 = Динлери 
 | Билги4 = [[Христианлыкъ|Христианлыкъ]], [[Шаманизм|Шаманизм]]
}}