Шаблон:PD-art

Википедия — эркин энциклопедияны бети.
Бу сурат, суратлау санатны джамагъат мюлкде тургъан эки ёлчемли чыгъармасыны фоторепродукциясыды.
PD Авторуну энчи хакъларыны болджалы бошалгъаны себебли бу чыгъарма джамагъат мюлкдю.

Бу чыгъарма биринчи кере 1954 джылны 1 январына дери чыкъгъанды, эмда автору (белгили эсе) ол датагъа дери ёлгенди.

Бу шартла Россияда, АБШ-да, Канадада, Европа бирликни къралларында эмда башха къраллада хайырланадыла.


Эс бёлюгюз! Бир-бирде неда бир-бир къраллады шартла башха тюрлю болургъа боллукъдула.

Bridgeman Art Library, Corel-ге къаршчы ишге келишиуню юсю бла быллай репродукция да джамагъат мюлкдю.
Документация Документация