Контентге кёч

Шаблон:Taxobox

Википедия — эркин энциклопедияны бети.
Документация Документация

Ангылатыуу

Хайырланыу: Эсигизге алыгъыз! Шаблонну бютеу рангларын кёргюзюр зорунлугъугъуз джокъду. Аны ючюн деб Викитюрлюле проект барды. Аралыкъ рангланы кёргюзюрге излей эсенгиз, тынгылау бла аралыкъ рангланы джашыргъан {{Таксон}} шаблон бла хайырланыгъыз.

Параметрлени асламысы зорунлу тюлдю, эмда толурмай къояргъа болады. Параметрлени тизиуню джоругъу да джокъду.

Чеклениу: параметрни магъанасын тутхан текст = символну тутмазгъа керекди.

Таксонланы атларыны асламысы къарачай-малкъар тилде болургъа керекдиле, бизни тилде аналогу болмагъан таксонланы атларын не латин неда орус тилден алыргъа боллукъду. Эм игиси уа къарачай атны хайырланыб, алай а латинчасына вики джибериу бериудю, сёз ючюн: [[Pinopsida|Зыгытлыла]]. бу къатышыуланы эмда халатланы къурутургъа болушулуркъду.

Зорунлу параметрле

 • regnum — табигъатны патчахлыгъы, магъаналары быллай болургъа боллукъду: Ёсюмлюкле, Джаныуарла, Джууала. Протистлеге, Бактериялагъа, Архейлеге, Вируслагъа бу шаблонну хайырланмагъыз.
 • latin — таксоннга халкъла арасы аты

Зорунлу болмагъан параметрлери

 • name — организмни картчыгъыны аты (белгиленмесе статьяны аты салынады)
 • image file — ачыкъланнган таксонну типили келечисини сураты бла файлны аты;
  • image title — суратны ангылатыуу;
  • image descr — суратны тюбюндеги текст. Дубль болмаз ючюн, картчыкъны аты бла бирча болса кёрюнмейди;
 • башында саналгъан юч параметрни орнуна images_set хайырланыргъа боллукъду
 • superregnum — баш патчахлыкъ;
 • subregnum — тюб патчахлыкъ;
 • вирусланы къаууму - Балтиморгъа кёре система тышы вирус къауум: I,II,III,IV,V,VI,VII.
 • бёлюм — бёлюм (ичегичилиле, билатераллыла);
 • тюб бёлюм — тюб бёлюм
 • superphylum — баш тип, къуру джаныуарла ючюндю;
 • phylum — тип, къуру джаныаурла ючюндю;
 • subphylum — тюб тип, къуру джаныуарла ючюндю;
 • superdivisio — баш бёлюм, къуру ёсюмлюкле ючюндю;
 • divisio — бёлюм, къуру ёсюмлюкле ючндю;
 • subdivisio — тюб бёлюм, къуру ёсюмлюкле ючндю;
 • superclassis — баш класс
 • classis — класс
 • subclassis — тюб класс
 • superordo — баш джыйым
 • ordo — джыйым
 • subordo — тюб джыйым
 • infraordo — инфраджыйым
 • superfamilia — баш юйюр
 • familia — юйюр
 • subfamilia — тюб юйюр
 • supertribus — баш триба
 • tribus — триба
 • subtribus — тюб триба
 • genus — къауум
 • subgenus — тюб къауум
 • supersectio — баш секция
 • sectio — секция
 • subsectio — тюб секция
 • species — тюрлю
 • subspecies — тюб тюрлю
 • unranked — рангсыз
 • latin — таксонну автору бла бирге латин аты;
 • section name — тюбюнде келген,бойсуннган таксонглагъа башлыкъ;
 • section text — бойсуннган таксонланы тизим кибик ангылатыу, талай тизгин тутаргъа боллукъду;
 • range map — джыйылыууну картасы бла файлны аты;
  • range map caption — картаны башлыгъы (параметр терс берилсе «Ареал» деб джазылады);
  • range map width — картаны кенглиги (параметр терс берилсе 250px болады);
  • range legend — картаны легендасы. Кесингча джазаса.
 • wikispeciesВикитюрлюле къарнаш проектде бети;
 • commonsВикигёзен къарнаш проектде бети;
 • itishttp://www.itis.gov/ сайтда таксонну индекси;
 • ncbihttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/ сайтда таксонну индекси.

Белгиле

commons толтурулса, картчыкъны тюбюнде «Викигёзенде суратха» джибериу чыгъады. Сommons толтурулмай, wikispecies толтурулса, джибериуню орнуна «Суратланы викигёзенде излеу» деген джибериу чыгъады.

wikispecies параметрни башлыгъы статьяныкъы бла бирча болса, статья латинча аталгъанды, эмда башлыкъ автомат болуб курсив кёрюнеди.

Хайырланыуну юлгюлери

Кипарис
Кипарис джашил
Чапыракъла бла гагаракла Cupressus sempervirens
Илму классификациясы
Патчахлыкъ: Ёсюмлюкле
Баш бёлюм: Ачыкъ урлукълула
Бёлюм: Зыгытлыла
Класс: Зыгытлыла
Джыйым: Наратлыла
Юйюр: Кипарислиле
Къауум: Кипарис
Латин аты
Cupressus L.
Тюрлюлери

текстге къара

ITIS 183455
NCBI 13468
{{Taxobox
 |name     = Кипарис
 |image file  = Med Cypress.jpg
 |image title = Кипарис джашил
 |image descr = Чапыракъла бла гагаракла ''[[Cupressus sempervirens]]''
 |regnum    = Ёсюмлюкле
 |superdivisio = [[Gymnospermae|Ачыкъ урлукълула]]
 |divisio   = [[Pinophyta|Зыгытлыла]]
 |classis   = [[Pinopsida|Зыгытлыла]]
 |ordo     = [[Pinales|Наратлыла]]
 |familia   = [[Cupressaceae|Кипарислиле]]
 |genus    = '''Кипарис'''
 |latin    = {{btname|Cupressus|[[L.]]}}
 |section name = Тюрлюле
 |section text = ''текстге къара''
 |wikispecies = Cupressus
 |commons   = Category:Cupressus
 |itis     = 183455
 |ncbi     = 13468
}}


Патчах кобра
Taxobox
Пачтах кобраны эркеги
Илму классификациясы
Патчахлыкъ: Джаныуарла
Тип: Хордалыла
Тюб тип: Омураулула
Класс: Рептилияла
Джыйым: Къабукълула
Джыйым тюб: Джыланла
Юйюр: Аспидле
Къауум: Патчах кобрала
Тюрлюсю: Патчах кобра
Латин аты
Ophiophagus hannah (Cantor, 1836)
Ареалы
сурат

  Суу башы

  Джайылыуу

ITIS 700646
{{Taxobox
 |name     = Патчах кобра
 |image file  = KINGCOBRA.jpg
 |image descr = Пачтах кобраны эркеги
 |regnum    = Джаныуарла
 |phylum    = [[Хордалыла]]
 |subphylum  = [[Омураулула]]
 |classis   = [[Рептилияла]]
 |ordo     = [[Къабукълула]]
 |subordo   = [[Джыланла]]
 |familia   = [[Аспидле]]
 |genus    = [[Патчах кобрала]]
 |species   = '''Патчах кобра'''
 |latin    = {{btname|Ophiophagus hannah|([[Кантор, Теодор Эдвард|Cantor]], [[1836]])}} 
 |wikispecies = Ophiophagus hannah 
 |commons   = Category:Ophiophagus hannah
 |itis     = 700646 
 |ncbi     = 
 |range map  = Distribution O. hannah.png
 |range legend = 
{{легенда2|#FFFFFF|Суу башы}}
{{легенда2|#ff8800|Джайылыуу}}
}}


Мимивирус
Taxobox
Илму классификациясы
Баш патчахлыкъ: Вирусла
(клеткалы болмагъанла)
Патчахлыкъ: Вирусла
Къауум: dsDNA
Къауум: Мимивирус
Тюрлюсю: Мимивирус
Латин аты
Acanthamoeba polyphaga mimivirus
NCBI 212035
{{Taxobox 
 |name    = Мимивирусла
 |image file = Mimivirus.jpg
 |image descr = Мимивирус
 |virus_group = I
 |superregnum = Вирусла <br/>([[клеткалы болмагъанла]])
 |regnum   = Вирусла
 |familia   = 
 |genus    = '''Мимивирус'''
 |species   = '''Мимивирус'''
 |latin    = {{btname|Acanthamoeba polyphaga mimivirus|}}
 |wikispecies = List of viruses
 |commons = Category:Mimivirus
 |ncbi    = 212035
}}


Дагъыда къара