Экинчи Новгород мамырлыкъ

Википедия — эркин энциклопедияны статьясы.

Экинчи Новгород мамырлыкъ — Новгородда 1557 джылны 25-чи мартында къол салыннган мамырлыкъды, ол 1554-1557 джылланы орус-швед къазауатын бошагъанды. Орус-швед къазуатланы тарихлеринде эм узун мамырлыкъгъа тамал салгъанды (1590 джылгъа дери баргъанды).

Мамырлыкъ 1557 джылны 25-чи мартында къабыл этилсе да, сермешиуле 1556 джылны июлунда тохтагъандыла. Мамырлыкъны теджеген швед патчах I Густав болгъанды. IV Иван орус кючлени Балтикада Ливон орден бла кюрешге джиберир умут бла теджеуню къабыл этеди.

Экинчи Новгород мамырлыкъ эки къралны да къазуатха дери чеклерин сакълагъанды. Мамырлыкъ 42 джылдан артыкъны баргъанды. Мамырлыкъ кёзюу 1590-1595 джылланы орус-швед къазауаты бла бошалгъанды.