Википедия:Форум/Джангы амалла

Википедия — эркин энциклопедияны бети.
Перейти к навигации Перейти к поиску


VectorNavigation-krc.png
Википедияны навигациясыны джангы интерфейсини кёрюнюмю (уллу эт)
VectorEditorBasic-krc.png
Бетлени редакторлаўну баш интерфейсини кёрюнюмю (уллу эт)
VectorLinkDialog-krc.png
Джибриўле къурагъан джангы диалогну кёрюнюмю

«Викимедиа фондда» сайтны хайырланыўун анализ этген группа ишлейди, вики-джамагъатха къатышханла бла бирге ала сизни Википедия бла эмда башха вики-проектле бла ишлеўюгюзню тынчыракъ этерге кюрешедиле. Талай джангы игилендириўню, аланы ичинде – джангы интерфейс эмда тынчыракъ этилген редакторлаў функцияла, сизге берген бизни къуўандыргъанды. Бу тюрлениўле джангы редакторланы ишлеўлерин тынчыракъ этерге деб этилгендиле, ала ётген джылда бардырыгъан юзабилити-тестлениўде тамалланадыла. Бизни сайтларыбызгъа тынчыракъ интерфейс къураў «Викимедиа фондну» преоритетлеринден бириди, биз проектни энтда игилендиргенлей турлукъбуз. Толуракъ информация Викимедияны блогунда табарыкъсыз.

Нени тюрлендиргенбиз

  • Навигация. Биз навигацияны игилендиргенбиз, окъургъа эмда бетлени редакторлагъа тынчыракъ этгенбиз. Энди хар бетни баш джанында вкладка бусагъатда не эте тургъаныгъызны тюзюрек ангылатады: бетгеми къарайсыз огъесе сюзюўюне, окъуй турамысыз огъесе редакторлагъанмы этесиз бетни.
  • Редакторлаў панель. Инструмент панелни джангыдан этгенбиз, хайырланыўун тынчыракъ этер ючюн. Энди бетлени форматлаў тынчыракъ эмда ангыралгъа ачыкъ болгъанды.
  • Джибериўлени мастери. Хайырланыўу тынч болгъан инструмент, башха вики-бетлеге элтген эмда тыш сайтлагъан элтген джибериўле къошаргъа мадар береди.
  • Излеў. Излеў юретиўлени игилендиргенбиз, сизни излеген бетигизни теркирек табар мадарыгъыз болурча.
  • Башха джангы функцияла. Таблицалагъа мастер этгенбиз, таблицала тынч къуралырча, дагъыда редакторлаўну тынчыракъ этген, излеў эмда алмашдырыў функция къурагъанбыз.
  • Логотип. Пазл-тобну кёрюнюмюн джангыртханбыз, толуракъ къарагъыз: «Викимедиа фондну» блогу.