Грамм

Википедия — эркин энциклопедияны статьясы.

Грамм (белгилениую: гр, gr) — бир затны ауурлугъун ёлчелеген ёлчем биримледен бириди. 1 гр = 0,001 килограмм болады.