Кечет

Википедия — эркин энциклопедияны статьясы.
M45 атны жюрютген кечет
M45 атны жюрютген кечет

Кечет - ауетли байланнган, бир затдан къуралгъан эм мырытны ауетли къырында биригип баргъан жулдуз къауум. Бир-бир кечетлени санында жулдузладан сора буз эм букъу булутла да барды. Кечетлени чачылгъан эм жокку тюрлюлери болады. 2011 жылда кечетлени жангы тюрлюлери ачылгъанды, ола кеслеринде чачылгъан эм жокку кечетлени тюрюнлерин тутадыла. Ауетли байланмагъан къауумлагъа, неда байлам къарыуулары къарыуусуз болгъан къаууумлагъа жулдуз биригиуле дейдиле.

М 3 атны журютген кечет
М 3 атны журютген кечет