Конурбация

Википедия — эркин энциклопедияны статьясы.
Рур конурбация

Конурба́ция ( лат. con — бирге эм urbs — шахар) — кёб аралыкълы типи болгъан шахар агломерацияды, аралыкълагъа талай бири-биринден кёбге уллу болмагъан шахарладан неда шахар бёлгеледен къуралады, конурбацияда бир шахар биринден уллу доминанта болмайды, сёз ючюн Германиядагъы Рур бассейнде шахарланы джыйылыуу. «Конурбация» терминни бир-бирледе «шахар агломерация» («бир аралыкълы агломерация») бла бирлешдиредиле.

Эм белгили конурбацияла (талай аралыкълы агломерацияла) Европада къуралгъандыла: Германияда Рур конурбация (11,5 млн адам), Нидерландлада Рандстад (7 млн. чакълы бир адам).