Контентге кёч

Культура

Википедия — эркин энциклопедияны статьясы.
    Бу атны (неда терминни) башха магъаналары да барды, къарагъыз: Культура (магъаналары).
Марк Порций Катон Тамада (б. э. дери 234—149 дждж.), cultura сёз биринчи кере аны джерчиликни юсюнден De Agri Cultura трактатында тюбейди (б. э. дери ~ 160 дж.)

Культура (лат. cultura, чыкъгъаны: colo, colere деген этим — «джерни ишлеу», кечирек — «юретиу», «окъутуу», «ёсдюрюу», «сыйлау») неда маданият (араб. مدنية‎, madaniyya — «шахар», «шахарлы») — адам улуну джашауунда этген ишлерини тюрлю-тюрлю сфераларында бек кёб магъанасы болгъан терминди. Культураны философия, культурология, тарих, санат билим, лингвистика (этнолингвистики), политология, этнология, психология, экономика, педагогика эм башха илмула предмет этиб тинтедиле.

Кёбюсюне культура деб адамны этген ишлерине айтадыла, аны ичинде — адамны кесин кёргюзтюую бла кесин ангылаууну не тюрлю формасы бла амалы, адам бла саулай социумну усталыкъ бла чемерликни джыйыулары. Культура, адамны субъективлиги бла объективлигин (халисин, компетентлигин, чемерлигин, усталыгъын эм билимин) да ачыкълайды.

Культура, адамны этген ишлерини деменгили формаларыны (аласыз культура кесин ишлеб чыгъарыб туралмагъан) бютеу барыны да биргелей атыды.

Культураны къайнагъы — адамны этген ишлери, ангы­лауу эм чыгъармачылыгъыды. Культура — адамны табийгъат бла, джамагъат бла (башха адам бла), кеси кеси бла келишиу процессинде къуралгъан керти бар затды.

  Бу, Культураны юсюнден тамамланмагъан статьяды. Сиз болушургъа боллукъсуз проектге, тюзетиб эм информация къошуб бу статьягъа.