Поэзия

Википедия — эркин энциклопедияны статьясы.

Поэзия (грек. ποίησις — чыгъармачылыкъ, джаратыучулукъ) — сёзню къуралыууну энчи амалыды; кюнлюк тилни излеми болмагъан, сёзге къошакъ ёлчем марданы келтириудю; асламысында назму халда болгъан, суратлау чыгъармачылыкъды. Сёзню къошакъ мардасына назму бла рифма, метр э. б. саналадыла. Поэзия сёз метафоралыкъ магъанада да хайырланыучанды, кёргюзюлгенни ариулугъун, асыуулугъун белгилейди. Къатышыу болмаз ючюн илму адабиятда поэзия сёзню орнуна назмуну юсюнден айтадыла.

Бусагъатдагъы культурада поэзия деб санатны бир тюрлюсюне айтадыла, алай а бусагъат джашауубузда поэзиялыкъ алай а суратлау болмагъан кёб текст болгъанын унутмазгъа керекди (сёз ючюн реклама). Тарихде назму сыфатны текстлени къаллайы да алыргъа болгъанды. Аны магъанасы айтылгъан зат, тюз джашаудагъы сёзден айры, чертилген, магъаналы этерге излеу болгъанды.

Ритм (грек. rhythmos, rheo саркама) поэзияда назму сёзню таууш къурулушуну тизилиу джоругъуду.

Рифма (грек. ῥυθμός — келишген) — сатырланы ахырларыны тауушларыны келишиую.

Хар назму чыгъарманы назму ёлчеми болады, ол демек — таууш къурамыны къуралыууну мадары барды. Бир-бир назмуланы полиметрия бла джазадыла, назму талай тюрлю назму ёлчем бла джазылады.


  Викигёзенде (Wikimedia Commons'да) бу категориягъа келишген медиа-файлла табарыкъсыз: Поэзия.