Контентге кёч

Рим кесамат (1924)

Википедия — эркин энциклопедияны статьясы.
Фиуме эркин шахарны 1920—1924 джыллада. Юлешиуге дери эмда сора.

Рим кесамат — эркин шахар Фиумени (Риека) юлешиуню юсюнден эки кърал арасында халкъла арасы кесаматды, 1924 джылны 27-чи январында Италияны Рим шахарында, Югославия бла Италияны келечилери къол салгъанды.

Кесаматны шартларына кёре, Фиуме шахарны территориясын Италия аннексия этгенди, Югославиягъа уа Сушак шахар. Фиумени Италия 1924 джылны 16 мартында кючлегенди. Эки къралны арасында чек Речица сууну юсю бла ётгенди. Алай бла Рим кесамат, аны аллында къабыл этилгени Рапалло кесаматны тохтатханды.

Миллетлени Лигасы бу юлешиуню законлу таныгъанлыкъгъа, Фиуме республиканы правительствосу бу кесаматны таныргъа унамай, къачхынчылыкъда ишлеб тургъанды.[1] Итальян фашистле хорламларын байрам этгендиле, алай а шахарны Италиягъа къошулууу бла экономикасы айныр деген умутла толмагъандыла.

Белгиле[тюзет | къайнакъны тюзет]

  1. Massagrande, Danilo L., Italia e Fiume 1921—1924: dal 'Natale di sangue' all’annessione, Milano, Cisalpino — Goliardica Istituto Editoriale, 1982.