Тонна

Википедия — эркин энциклопедияны статьясы.

То́нна (белгилениую: т, t) — бир затны ауурлугъун ёлчелеген ёлчем биримледен бириди. 1 тонна = 1000 килограмм болады.