Чорх

Википедия — эркин энциклопедияны статьясы.
ХААЖ
аберни чорхуна айланнганыны суратлауу

Чорх - аберни бир затны тегерегине алгъадан берилген координатлагъа бла анга жетген кючлеге кере айланып жюрюген жолу. Аламда ол уллу ауурлугъу болгъан затны тегерек жолуду - чорху (планетни, астероидни, мырытны ортасында къара тешикни тегерегине айланнган алам затла ауурлукъ). Чорхда айланнган неда чорхуна айланнган затны ауурлугъуну себебинден чорхну тюрю талай тюрлю болаллыкъды (тюз тегерек, жалпакъ, жайылгъан тегерек). Кекде (аламда) жерни тегерегине журумла да чорхларында айланадыла. Ала чорхларындан узакъгъа не да жуукъгъа кетмей турурча алагъа тохтаусуз терклик (чорх терклик) берип турургъа керекди.