Чорх

Википедия — эркин энциклопедияны статьясы.
Перейти к навигации Перейти к поиску
Orbita (1).png
аберни чорхуна айланнганыны суратлауу

Чорх - аберни бир затны тегерегине алгъадан берилген координатлагъа бла анга жетген кючлеге кере айланып жюрюген жолу. Аламда ол уллу ауурлугъу болгъан затны тегерек жолуду - чорху (планетни, астероидни, мырытны ортасында къара тешикни тегерегине айланнган алам затла ауурлукъ). Чорхда айланнган неда чорхуна айланнган затны ауурлугъуну себебинден чорхну тюрю талай тюрлю болаллыкъды (тюз тегерек, жалпакъ, жайылгъан тегерек). Кекде (аламда) жерни тегерегине журумла да чорхларында айланадыла. Ала чорхларындан узакъгъа не да жуукъгъа кетмей турурча алагъа тохтаусуз терклик (чорх терклик) берип турургъа керекди.