1818 джылгъы ингилиз-американ конвенция

Википедия — эркин энциклопедияны статьясы.

1818 джылгъы ингилиз-американ конвенция, 1818 джылны кесаматы (ингил. Treaty of 1818) — Американы Бирлешген Штатлары бла Британ империяны арасында 1818 джылны 20-чы октябрында Лондонда къол салыннган халкъла арасы келишиу болгъанды, ол азатлыкъ алгъан АБШ бла Британ Шимал Американы ара кесегини арасында чеклени айгъакълагъанды.

Бу конвенция Уллу кёллени демилитарцизациясыны юсюнден келишиуден сора алыннганды, 1818 джылны апрелинде къралла арасында чабакъ тутар джер юлюшлени юсюнден келишиуле да болгъандыла.

Къысхасыча айтылса, эки къралны арасында кърал чекЭри кёлден башлаб, Къаялы таулагъа дери 49-чу параллель бла бардырылгъанды. Сютлю сууну (Милк-Ривер) бассеининдеги американ территоряла Канадагъа берилгендиле эм Къыбыла Альберта провинцияны бир кесеги болгъандыла.

Андан кюнбатышдагъы Орегонну территорялары орта иеликде къалгъандыла, ол бу джерле ючюн дауну кючлю этгенди. 1846 джылны 15-чи июнунда къол салыннган Орегон кесамат чеклени айырыб, эки къралны арасында тикликлени бошагъанды.