Министрлик

Википедия — эркин энциклопедияны статьясы.
Толтуруучу власть
кёр  сюз  тюр.

Министрлик — кърал оноу джюрютюуню айры бир иш сферасын джюрютген органыды. Министрликге башчылыкъ — министр этеди. Тюрлю-тюрлю къраллада министрликле тюрлю-тюрлю боладыла, алай а бир къауум министрлик асламысында барды (къоруулауну, тыш ишлени, финансланы, саулукъ сакълауну д. а. к.)

Бир къауум къраллада (Швейцария, Филиппинле, АБШ) министрликлеге департамент дейдиле.

Россия Федерацияны министрликлери[тюзет | къайнакъны тюзет]

Википедияда бу теманы юсюнден энчи статья барды: Россия Федерацияны правительствосу.
 1. Россия Федерацияны ич ишле министрлиги;
 2. Россия Федерацияны граждан къоруулаудан, къоркъуулу болумладан эмда табигъат палахланы эсеблерин къурутууну ишлеринден министрлиги;
 3. Россия Федерацияны саулукъ сакълау министрлиги;
 4. Россия Федерацияны тыш ишле министрлиги;
 5. Россия Федерацияны культура министрлиги;
 6. Россия Федерацияны къоруулау министрлиги;
 7. Россия Федерацияны окъуу эмда илму министрлиги;
 8. Россия Федерацияны табигъат къайнакъла эмда экология министрлиги);
 9. Россия Федерацияны индустрия эмда сатыу-алыу министрлиги);
 10. Россия Федерацияны Узакъ Кюнчыгъышны айнытыудан министрлиги;
 11. Россия Федерацияны регионал айныуну министрлиги;
 12. Россия Федерацияны байлам эмда кёбчюлюк коммуникацияланы министрлиги;
 13. Россия Федерацияны эл мюлк министрлиги;
 14. Россия Федерацияны спорт министрлиги;
 15. Россия Федерацияны улоу министрлиги;
 16. Россия Федерацияны урунуу эмда социал джакъ министрлиги;
 17. Россия Федерацияны финансла министрлиги;
 18. Россия Федерацияны экономика айныу министрлиги;
 19. Россия Федерацияны энергетика министрлиги;
 20. Россия Федерацияны юстиция министрлиги.

Къарачай-Черкес Республиканы министрликлери[тюзет | къайнакъны тюзет]

 1. Къарачай-Черкес Республиканы экономика айныу министрлиги;
 2. Къарачай-Черкес Республиканы финансла министрлиги;
 3. Къарачай-Черкес Республиканы мюлк эмда джер илишкиле министрлиги;
 4. Къарачай-Черкес Республиканы индустрия эмда энергетика министрлиги;
 5. Къарачай-Черкес Республиканы эл мюлк министрлиги;
 6. Къарачай-Черкес Республиканы саулукъ сакълау министрлиги;
 7. Къарачай-Черкес Республиканы урунуу эмда социал айныу министрлиги;
 8. Къарачай-Черкес Республиканы миллетлени ишлерини, кёбчюлюк коммуникацияланы эмда басманы министрлиги;
 9. Къарачай-Черкес Республиканы туризм эмда курорт министрлиги;
 10. Къарачай-Черкес Республиканы окъуу эмда илму министрлиги;
 11. Къарачай-Черкес Республиканы культурадан министрлиги;
 12. Къарачай-Черкес Республиканы физика культурадан эмда спортдан министрлиги;
 13. Къарачай-Черкес Республиканы ич ишле министрлиги;

Белгиле[тюзет | къайнакъны тюзет]