Контентге кёч

Президент

Википедия — эркин энциклопедияны статьясы.
Толтуруучу власть
кёр  сюз  тюр.
    Бу атны (неда терминни) башха магъаналары да барды, къарагъыз: Президент (магъаналары).
АБШ-ны биринчи президенти Джордж Вашингтон

Президент — къралны неда къраллыкъ ышанланы джюрютген къуралышны, коллегиялы органны, джамагъат бирлешиуню неда коммерциялыкъ къуралышны сайланнган башчысыды, бир-бир къраллада уа (сез ючюн АБШ-да) — алгъын бу орунну алыб тургъан адамны ёмюрлюк титулуду. Президент республикада, президент толтуруучу властны башчысы болады, парламент республикада уа — къуру кърал башчысы, бусагъатда диктаторланы асламысыда кеслерине президент дейдиле.

Этимологиясы — президент — «башчы» магъананы тутады (лат. prae (башда, алда) + sedere (олтурургъа) — башда олтургъан). Бусагъатдагъы «фирманы президенти», «компанияны президенти» бу магъанадан чыкъгъандыла. «Президент» сёз, къралны башчысыны титулу болуб биринчи кере американ колонияланы эркинлик ючюн къазаутыны заманында берилгенди, ол титулну джюрютген Джордж Вашингтон алгъа бурун «Континет конгрессни президенти» болгъанды, артдан британ патчахлыкъгъа къаршчы къозгъалгъан штатларыны келечилерини джыйылыууну башчысы болгъанды. 1787 джылны конституциясына кёре, «президент» ол башчылыкъ этген конгрессни орнуна, бютеу къралгъа башчы болгъанды.

  Бу, политиканы юсюнден тамамланмагъан статьяды. Сиз болушургъа боллукъсуз проектге, тюзетиб эм информация къошуб бу статьягъа.