Шаблон:Hello

Википедия — эркин энциклопедияны бети.
   Терк башларгъа юретиу Википедиягъа хош келигиз, Hello!
Биринчи атламла Википедиягъа къошулгъанланы атындан, аны къарачай-малкъар тилде бёлюмюне хошкелди айтабыз! Проектге къошулуудан къууанырыкъсыз деб ышанабыз.

Къошулууну баш принциплерине эс бёлюгюз: къоркъмай тюрлендириуле этигиз эмда иги муратла бла ишлегиз.

Сюзюу бетледе бу тиек бла къол салыргъа болады
Википедияда статьялагъа къол салыргъа керек тюлдю (авторланы тизмеси автомат халда къуралады эмда статьяланы тюрлендирилиу тарихлеринде кёрюнеди), алай а форумгъа неда айры бетлени сюзюулерине къошулургъа излей эсегиз — къол салыгъыз, аны этер ючюн тёрт тильда белгини (~~~~) салырыгъыз джетеди, неда инструментлени панелинде белгиленнген тиекден (суратда) басыгъыз. Алай этсегиз псевдонимигизни джазаргъа керек болмайды.

Сизни энчи къошулуучу бетигизде кесигизни юсюгюзден бир къауум билги берирге боллукъсуз — сёз ючюн, къаллай тиллени билгенигизни, не бла кюрешгенигизни.

Сорууугъуз болса, болушлукъ система бла хайырланыгъыз. Анда сорууугъузгъа джууаб табмасагъыз, проектни форумунда соругъуз, неда энчи сюзюу бетигизни тюрлендиригиз: ары «{{helpme}}» деб джазыгъыз да, аны ызындан сорууугъузну джазыгъыз — сизге болушурукъдула.


Энтда бир кере, Хош келигиз!

Hello and welcome to the Karachay-Balkar Wikipedia! We appreciate your contributions. If your Karachay-Balkar skills are not good enough, that’s no problem. We have an embassy where you can inquire for further information in your native language. We hope you enjoy your time here!
Статья къурау
Статьяланы тюрлендириу
Джорукъла
Суратла
Автор хакъла
Глоссарий
Документация Документация

Хайырланыу:

{{hello|~~~~}}

Дагъыда