Контентге кёч

Ватт

Википедия — эркин энциклопедияны статьясы.

Ватт (белгилеую: Вт, W) — ёлчемлени системасында къарыуну ёлчелеуню биримиди.

Механика, джылыулукъ эмда электрика къарыуну айырадыла:

  • механикада 1 ватт 1 джоульгъа 1 секундну ичинде этилген ишни къарыууна тенгди.
  • джылыу агъымны къарыууну 1 ватты механика къарыуну 1 ваттына тенгди.
  • актив электрика къарыуну 1 ватты механика къарыуну 1 ваттына тенгди, эмда хамадалыкъ электрика токну 1 вольт къатдырылыуда 1 амперлик кючюдю деб ангылатылады.

Бу бирим шотланд-ирланд къураучу-механик, тылпыу мешинаны къурагъан, Джеймс Уаттны (Ваттны) аты бла аталгъанды.

Башха биримле бла быллай илишкиледиле:

Вт = Дж / с = кгм²/с3

Къарыуну ёлчелеуню башха биримлерине кёчюрюу:

1 Вт = 107 эрг/с ≈ 0,102 кгкм/с ≈ 1,36×10−3 а. к.