Контентге кёч

Википедия:Сиз билемисиз?/Архив

Википедия — эркин энциклопедияны бети.

Бу бет «Сиз билемисиз?» деген рубриканы архивиди.

Архив айлагъа кёре

[къайнакъны тюзет]

1 август 2010 — 8 январь 2011

[къайнакъны тюзет]
Къара тешик бла галактика
Къара тешик бла галактика

13 июнь 2010 — 1 июль 2010

[къайнакъны тюзет]
Людвиг ван Бетховен, Карл Штилерни 1820 джыл этген портретинде
Людвиг ван Бетховен, Карл Штилерни 1820 джыл этген портретинде

4 апрель 2010 — 13 июнь 2010

[къайнакъны тюзет]
Бир долларлыкъ купюра
Бир долларлыкъ купюра
 • Бир долларлыкъ купюраны башха джанында АБШ-ни Уллу мухуру суратланыбды. Бу уллу мухурну суратына айырылыб эс бёлюнеди: къушну къалкъанында 13 сыз, олива бутакъ 13 таякъчыгъы бла, эмда къолунда 13 садакъ, къушну башында булутда 13 джулдуз, башы кесик пирамидада 13 атлаууч (аллындан АБШ-ге 13 штат киргенди), рим цифра MDCCLXXYI — 1776 санны тутады (АБШ-ни Бойсунмазлыгъыны Декларациясы баямланнган джыл), башы кесилиб, «Хар нени да кёрюучю кёз» салыннган пирамида бек эртдеги дин белгиди, латин джазыула «Е pluribus unum» («Бирлик кёблюкдеди»), «Annuit Coeptis» («Бизни ишлерибизни къабыл этеди») эмда «Novus Ordo Seclorum» («Джангы ёмюрню джоругъу») — Вергилийни «Энеидасындан» цитаталадыла эмда «американ эраны» келгенин белгилейдиле. Бир-бирле бу бютеу элементлени масонлукъ бла байларгъа кюрешселе да, алай тюлдю.
 • БританияБразилияны муниципалитетиди.
 • Совет-фин къазауатны заманында финле, артдан дуниягъа белгили болгъан, «Молотовну коктейлин» къурагъандыла.
 • Температураны ёлчем бирим — Кельвин, британ физик Уильям Томсонну аты бла аталгъанды, аннга уа Кельвин атны король лорд статус бла бергенди, толу аты Айрширден Ларгсчы лорд Кельвин болгъанды, тамалында уа ол ишлеген университетни джери бла саркъгъан Кельвин суу болгъанды.

1 ноябрь 2009 — 4 апрель 2010

[къайнакъны тюзет]
Европа космосдан
Европа космосдан
 • ЮНЕСКО-ну экспертлери 1953 джыл «кърал тил» бла «официал тилни» бирин биринден айырырмасындан файда кёргендиле.
 • Словакияны джерине словянла IV ёмюрде джерлешгендиле.
 • Буруннгу грекле алгъа Европаны (суратда) энчи материкге санагъандыла, Азиядан Эгей бла Къара тенгизле айыргъан.
 • Бюгюн дунияны къралларыны асламысы республикаладыла. Бир-бирле республикаланы арт кёзюуню кърал оноу формасы эмда демократияны синоними болгъанына ийнансалада, кертиси алай тюлдю.
 • Эм сейири — Уллу Британияда баш закон джокъду, не конституция джазылмагъанды. Халкъ бла правительствону арасындагъы илишкилени бирем бирем чыгъарылгъан законла тюзетедиле.
 • Аллында парламент власт бла (монарх бла) джамагъатны ортасында джумушакълатыучу, амортизатор функцияны тындыргъанды. Джамагъатны властда келечилигини формасы болуб тургъанды.
 • Украина къуру Европада орналгъан къралланы ичинде биринчи орун алады джерини уллулугъу бла.