Википедия:Бюгюннгю сурат

Википедия — эркин энциклопедияны бети.
Бери кёчерге: навигация, излеу

Crystal 128 krita.png
Бюгюннгю суратВикипедияны бютеу тил бёлюмлери бирден къурагъан проектди. Викигёзенде хар кюннге теджелиб бир сурат сайланады. Кёбюсюне хар тил бёлюмде баш бетлеринде салыргъа кюрешедиле, уллу википедиялада уа келишген статьялагъа къошадыла.

Бютеу суратла алгъадан белгилидиле, ай бла джарым чакълы бирге алгъа. Ала Викигёзендедиле («Бюгюннгю сурат»). Анда аланы тюрлю-тюрлю тиллеге кёчюредиле. Бу, бара тургъан бла эндиги айгъа суратлары бла текстлерини тизмелериди:

Сиз тюбюнде кёрген суратла, «Бюгюннгю сурат» болгъандыла неда энди боллукъдула. Сурат орнуна, «Шаблон:Potd/2010-01-30» деген маталлы джазылыб тура эсе, алкъын ол кюннге киши суратын къошмагъанды. Сиз кесигиз башыракъда берилген джибериуле бла кириб, керекли кюнню табыб, «Сурат» деген тиекни басыб суратны (атын) бери копия этерге боллукъсуз. Алай бла суратха текстни да къарачай-малкъар тилге кёчюрюб салыргъа керекди.

1 июль 2015 Сурат · Джазыу

Акъ аист (Ciconia ciconia), Вальсроде деген чыпчыкъ парк (Германия)
Акъ аист (Ciconia ciconia), Вальсроде деген чыпчыкъ парк (Германия)

2 июль 2015 Сурат · Джазыу

Москва: «Империя» къаланы къараучу майданчыгъындан Меркурий Сити Тауэрни кёрюнюую (Москва-Сити)
Москва: «Империя» къаланы къараучу майданчыгъындан Меркурий Сити Тауэрни кёрюнюую (Москва-Сити)

3 июль 2015 Сурат · Джазыу

Уллу джыланбаш (Bistorta officinalis)
Уллу джыланбаш (Bistorta officinalis)

4 июль 2015 Сурат · Джазыу

Пампас буу (Ozotoceros bezoarticus), Роча департамент (Уругвай)
Пампас буу (Ozotoceros bezoarticus), Роча департамент (Уругвай)

5 июль 2015 Сурат · Джазыу

Eristalis tenax чибин Tragopogon pratensis гокканы юсюнде
Eristalis tenax чибин Tragopogon pratensis гокканы юсюнде

6 июль 2015 Сурат · Джазыу

Британ аскер-хауа кючлени «Чинук» вертолёту кёбдюрюлген тенгиз къайыкъны элтеди (Дорсет‘ни джагъасы, Ингилиз)
Британ аскер-хауа кючлени «Чинук» вертолёту кёбдюрюлген тенгиз къайыкъны элтеди (Дорсет‘ни джагъасы, Ингилиз)

7 июль 2015 Сурат · Джазыу

Эт-сют берген ийник тюрлюсю тау джайлыкъда, 1575 м мийикликде (Эшинензе кёлню къаты, Швейцария)
Эт-сют берген ийник тюрлюсю тау джайлыкъда, 1575 м мийикликде (Эшинензе кёлню къаты, Швейцария)

8 июль 2015 Сурат · Джазыу

Раммельсберг’деги (Тёбен Саксония, Германия) джер хазна чыгъарыу ишни музейини кийим тешген джерини чардагъында тагъылыб тургъан шахтёр кийимле бла каскала
Раммельсберг’деги (Тёбен Саксония, Германия) джер хазна чыгъарыу ишни музейини кийим тешген джерини чардагъында тагъылыб тургъан шахтёр кийимле бла каскала

9 июль 2015 Сурат · Джазыу

Адам битни (Pediculus humanus) эркеги
Адам битни (Pediculus humanus) эркеги

10 июль 2015 Сурат · Джазыу

Венесуэланы джанындан Рорайма бла Матави (Кукенан) тепуилени (сыртлыкъ тауланы) кёрюнюулери
Венесуэланы джанындан Рорайма бла Матави (Кукенан) тепуилени (сыртлыкъ тауланы) кёрюнюулери

11 июль 2015 Сурат · Джазыу

Тюрлю-тюрлю ёлчели харифлени тюшюрюр ючюн трафаретле
Тюрлю-тюрлю ёлчели харифлени тюшюрюр ючюн трафаретле

12 июль 2015 Сурат · Джазыу

Каролина Отеро’ну Жан Рейтлингер этген фотопортрети
Каролина Отеро’ну Жан Рейтлингер этген фотопортрети

13 июль 2015 Сурат · Джазыу

Балалары бла уяларыны къатында эки индий къымыжабоюн-къуш (Gyps indicus). Орчха, Мадхья-Прадеш, Индия
Балалары бла уяларыны къатында эки индий къымыжабоюн-къуш (Gyps indicus). Орчха, Мадхья-Прадеш, Индия

14 июль 2015 Сурат · Джазыу

Къарт кишини портрети (Нью-Дели, Индия)
Къарт кишини портрети (Нью-Дели, Индия)

15 июль 2015 Сурат · Джазыу

Жюль Виктор Жениссон. «Амьен клисаны интерьер» (къумач, джау, 1842 джыл)
Жюль Виктор Жениссон. «Амьен клисаны интерьер» (къумач, джау, 1842 джыл)

16 июль 2015 Сурат · Джазыу

Xantho poressa краб, ырхызлы тиши. Къара тенгиз
Xantho poressa краб, ырхызлы тиши. Къара тенгиз

17 июль 2015 Сурат · Джазыу

Эстепар’да граждан къазауатны къурманларыны массалыкъ басдырыргъан джер, Испания
Эстепар’да граждан къазауатны къурманларыны массалыкъ басдырыргъан джер, Испания

18 июль 2015 Сурат · Джазыу

Рим’деги Сыйлы Мёлекни кёпюрюнде мёлек бла колонна
Рим’деги Сыйлы Мёлекни кёпюрюнде мёлек бла колонна

19 июль 2015 Сурат · Джазыу

SQM компанияны поезди Токопиль’яны къатындагъы тау тикде салыннган джол бла тюшюб келеди, Чили
SQM компанияны поезди Токопиль’яны къатындагъы тау тикде салыннган джол бла тюшюб келеди, Чили

20 июль 2015 Сурат · Джазыу

Мельк’деги монастырны мермер залыны чардагъыны Пауль Трогер этген фреска сурат салыннганлары
Мельк’деги монастырны мермер залыны чардагъыны Пауль Трогер этген фреска сурат салыннганлары

21 июль 2015 Сурат · Джазыу

Рим папа VII Пий’ни гербини сураты бла фреска
Рим папа VII Пий’ни гербини сураты бла фреска

22 июль 2015 Сурат · Джазыу

Агра‘дан сикх, Индия
Агра‘дан сикх, Индия

23 июль 2015 Сурат · Джазыу

Испанияда Морос элни панорамасы
Испанияда Морос элни панорамасы

24 июль 2015 Сурат · Джазыу

Джангы туугъан голштин-фриз тана
Джангы туугъан голштин-фриз тана

25 июль 2015 Сурат · Джазыу

Людингхаузен‘де Вишеринг къала, Шимал Рейн — Вестфалия
Людингхаузен‘де Вишеринг къала, Шимал Рейн — Вестфалия

26 июль 2015 Сурат · Джазыу

Ahaetulla prasina джылан Каенг Крачан миллет паркда, Таиланд
Ahaetulla prasina джылан Каенг Крачан миллет паркда, Таиланд

27 июль 2015 Сурат · Джазыу

Шимал джулдузну богъазында торос (буз гыйыланы къалауу), Туле, Гренландия
Шимал джулдузну богъазында торос (буз гыйыланы къалауу), Туле, Гренландия

28 июль 2015 Сурат · Джазыу

Данте Габриэль Россетти. «Жанна д’Арк» (агъач, джау, 1882 джыл)
Данте Габриэль Россетти. «Жанна д’Арк» (агъач, джау, 1882 джыл)

29 июль 2015 Сурат · Джазыу

Лос-Бермехалес суу сакъланнган джерде къарауул къала, Аренас-дель-Рей, Испания
Лос-Бермехалес суу сакъланнган джерде къарауул къала, Аренас-дель-Рей, Испания

30 июль 2015 Сурат · Джазыу

Аламны заман шкаласы
Аламны заман шкаласы

31 июль 2015 Сурат · Джазыу

Эки джаш гепард бир бирини тюклерин джалаб ариулайдыла. Окавангону дельтасы, Ботсвана
Эки джаш гепард бир бирини тюклерин джалаб ариулайдыла. Окавангону дельтасы, Ботсвана