Википедия:Бюгюннгю сурат

Википедия — эркин энциклопедияны бети.
Бери кёчерге: навигация, излеу

Crystal 128 krita.png
Бюгюннгю суратВикипедияны бютеу тил бёлюмлери бирден къурагъан проектди. Викигёзенде хар кюннге теджелиб бир сурат сайланады. Кёбюсюне хар тил бёлюмде баш бетлеринде салыргъа кюрешедиле, уллу википедиялада уа келишген статьялагъа къошадыла.

Бютеу суратла алгъадан белгилидиле, ай бла джарым чакълы бирге алгъа. Ала Викигёзендедиле («Бюгюннгю сурат»). Анда аланы тюрлю-тюрлю тиллеге кёчюредиле. Бу, бара тургъан бла эндиги айгъа суратлары бла текстлерини тизмелериди:

Сиз тюбюнде кёрген суратла, «Бюгюннгю сурат» болгъандыла неда энди боллукъдула. Сурат орнуна, «Шаблон:Potd/2010-01-30» деген маталлы джазылыб тура эсе, алкъын ол кюннге киши суратын къошмагъанды. Сиз кесигиз башыракъда берилген джибериуле бла кириб, керекли кюнню табыб, «Сурат» деген тиекни басыб суратны (атын) бери копия этерге боллукъсуз. Алай бла суратха текстни да къарачай-малкъар тилге кёчюрюб салыргъа керекди.

1 май 2015 Сурат · Джазыу

Вестфирдир’де Диньяди чучхур, Исландия
Вестфирдир’де Диньяди чучхур, Исландия

2 май 2015 Сурат · Джазыу

Англ’да джел тирменле (Сааремаа)
Англ’да джел тирменле (Сааремаа)

3 май 2015 Сурат · Джазыу

4 май 2015 Сурат · Джазыу

Gymnópus androsáceus гокка ханс (Албу, Эстония)
Gymnópus androsáceus гокка ханс (Албу, Эстония)

5 май 2015 Сурат · Джазыу

Чикаго’да Марина-Сити
Чикаго’да Марина-Сити

6 май 2015 Сурат · Джазыу

Мукри мырды эртденнги тубанда. Кехтна, Эстония
Мукри мырды эртденнги тубанда. Кехтна, Эстония

7 май 2015 Сурат · Джазыу

Пурпур эхинацеяны гокка джоппусу (Echinácea purpúrea)
Пурпур эхинацеяны гокка джоппусу (Echinácea purpúrea)

8 май 2015 Сурат · Джазыу

Акранес’де эски маяк, Исландия
Акранес’де эски маяк, Исландия

9 май 2015 Сурат · Джазыу

Тингведлир миллет паркда Эхсараурфосс чучхур, Исландия
Тингведлир миллет паркда Эхсараурфосс чучхур, Исландия

10 май 2015 Сурат · Джазыу

Elaphe scalaris джылан
Elaphe scalaris джылан

11 май 2015 Сурат · Джазыу

Эстонияны къыбыласында Карула миллет парк
Эстонияны къыбыласында Карула миллет парк

12 май 2015 Сурат · Джазыу

Гуайяваны (Psidium guajava) сау эмда кесилген кёгети
Гуайяваны (Psidium guajava) сау эмда кесилген кёгети

13 май 2015 Сурат · Джазыу

Frecce Tricolori пилотаж къауум, тёрт бояулу тютюн бла Италияны байрагъан суратлайдыла
Frecce Tricolori пилотаж къауум, тёрт бояулу тютюн бла Италияны байрагъан суратлайдыла

14 май 2015 Сурат · Джазыу

Чегет ийисли къамыжакъ (Anoplotrupes stercorosus)
Чегет ийисли къамыжакъ (Anoplotrupes stercorosus)

15 май 2015 Сурат · Джазыу

Сыйлы-Николай монастырь, Мукачево, Украина.
Сыйлы-Николай монастырь, Мукачево, Украина.

16 май 2015 Сурат · Джазыу

Венёв’да тамир джол станция (Тула область)
Венёв’да тамир джол станция (Тула область)

17 май 2015 Сурат · Джазыу

Parantica aglea гёбелек
Parantica aglea гёбелек

18 май 2015 Сурат · Джазыу

Эртденнги Тайбэй’ни панорамасы. Арт планда — Тайбэй 101 небоскрёб
Эртденнги Тайбэй’ни панорамасы. Арт планда — Тайбэй 101 небоскрёб

19 май 2015 Сурат · Джазыу

Какердая мырдыда наратла. Ярвамаа, Эстония
Какердая мырдыда наратла. Ярвамаа, Эстония

20 май 2015 Сурат · Джазыу

Европарламентни олтурууу, 5 февраль 2014 джыл
Европарламентни олтурууу, 5 февраль 2014 джыл

21 май 2015 Сурат · Джазыу

Бразилиа’да Оскар Нимейер’ни проектине кёре этилген, президент Жуселину Кубичек’ни мемориалы
Бразилиа’да Оскар Нимейер’ни проектине кёре этилген, президент Жуселину Кубичек’ни мемориалы

22 май 2015 Сурат · Джазыу

Шимал Бразилияны башында джелли джангур фронтну Халкъла арасы космос станцияны бортундан этилген фотографиясы
Шимал Бразилияны башында джелли джангур фронтну Халкъла арасы космос станцияны бортундан этилген фотографиясы

23 май 2015 Сурат · Джазыу

Neorthacris simulans къанатсыз маджа
Neorthacris simulans къанатсыз маджа

24 май 2015 Сурат · Джазыу

Гитче акъ чилле (Egretta garzetta) Маскатны къатында къаялада (Оман)
Гитче акъ чилле (Egretta garzetta) Маскатны къатында къаялада (Оман)

25 май 2015 Сурат · Джазыу

Джованни Батиста Сальви. «Къагъанакъ сабий бла эмда мёлекле бла Мадонна»
Джованни Батиста Сальви. «Къагъанакъ сабий бла эмда мёлекле бла Мадонна»

26 май 2015 Сурат · Джазыу

Вильнёветт’ни (Эро, Франция) схарла мануфактурасыны баш къабагъына элтген джолну джанларында ёсген джалан агъачла
Вильнёветт’ни (Эро, Франция) схарла мануфактурасыны баш къабагъына элтген джолну джанларында ёсген джалан агъачла

27 май 2015 Сурат · Джазыу

Кронштадт’да Сыйлы Николайны Тенгиз клисасы
Кронштадт’да Сыйлы Николайны Тенгиз клисасы

28 май 2015 Сурат · Джазыу

Marvel Science Stories илму-фантастика журналны тышы, 1939 джылны апрель-майындан номери
Marvel Science Stories илму-фантастика журналны тышы, 1939 джылны апрель-майындан номери

29 май 2015 Сурат · Джазыу

Кристус Петрус. «Картузиан монахны портрети» (агъач, джау, 1446 джыл). Метрополитен музейни коллекциясындан, Нью-Йорк
Кристус Петрус. «Картузиан монахны портрети» (агъач, джау, 1446 джыл). Метрополитен музейни коллекциясындан, Нью-Йорк

30 май 2015 Сурат · Джазыу

Papilio polytes гёбелекле
Papilio polytes гёбелекле

31 май 2015 Сурат · Джазыу

СССР-ни тарихинден фабрикада ишлеген бир къыз.
СССР-ни тарихинден фабрикада ишлеген бир къыз.