Википедия:Бюгюннгю сурат

Википедия — эркин энциклопедияны бети.
Бери кёчерге: навигация, излеу

Crystal 128 krita.png
Бюгюннгю суратВикипедияны бютеу тил бёлюмлери бирден къурагъан проектди. Викигёзенде хар кюннге теджелиб бир сурат сайланады. Кёбюсюне хар тил бёлюмде баш бетлеринде салыргъа кюрешедиле, уллу википедиялада уа келишген статьялагъа къошадыла.

Бютеу суратла алгъадан белгилидиле, ай бла джарым чакълы бирге алгъа. Ала Викигёзендедиле («Бюгюннгю сурат»). Анда аланы тюрлю-тюрлю тиллеге кёчюредиле. Бу, бара тургъан бла эндиги айгъа суратлары бла текстлерини тизмелериди:

Сиз тюбюнде кёрген суратла, «Бюгюннгю сурат» болгъандыла неда энди боллукъдула. Сурат орнуна, «Шаблон:Potd/2010-01-30» деген маталлы джазылыб тура эсе, алкъын ол кюннге киши суратын къошмагъанды. Сиз кесигиз башыракъда берилген джибериуле бла кириб, керекли кюнню табыб, «Сурат» деген тиекни басыб суратны (атын) бери копия этерге боллукъсуз. Алай бла суратха текстни да къарачай-малкъар тилге кёчюрюб салыргъа керекди.

1 февраль 2015 Сурат · Джазыу

Бат’да (Ингилиз) рим термала
Бат’да (Ингилиз) рим термала

2 февраль 2015 Сурат · Джазыу

Санатла бла илмуланы шахары комплексде Azud del Oro кёпюр, Валенсия
Санатла бла илмуланы шахары комплексде Azud del Oro кёпюр, Валенсия

3 февраль 2015 Сурат · Джазыу

Иберий бёрюню (Canis lupus signatus) альфа-эркеги
Иберий бёрюню (Canis lupus signatus) альфа-эркеги

4 февраль 2015 Сурат · Джазыу

Мюрвьель-ле-Безье элни шималдан кёрюнюую (Эро, Франция)
Мюрвьель-ле-Безье элни шималдан кёрюнюую (Эро, Франция)

5 февраль 2015 Сурат · Джазыу

Арундел’де (Кюнбатыш Суссекс) кафедрал клисаны интерьери
Арундел’де (Кюнбатыш Суссекс) кафедрал клисаны интерьери

6 февраль 2015 Сурат · Джазыу

Кёкшуу (Centauréa jácea) хансны гоккасы
Кёкшуу (Centauréa jácea) хансны гоккасы

7 февраль 2015 Сурат · Джазыу

Корей ачыкъ богъазда Чеджудо айрымканны спутникден этилген сураты
Корей ачыкъ богъазда Чеджудо айрымканны спутникден этилген сураты

8 февраль 2015 Сурат · Джазыу

«Парадор» отелден ингирги Толедо’ну кёрюнюую
«Парадор» отелден ингирги Толедо’ну кёрюнюую

9 февраль 2015 Сурат · Джазыу

Беш бармакъ тауну панорамасы (Улинъюань, Къытай)
Беш бармакъ тауну панорамасы (Улинъюань, Къытай)

10 февраль 2015 Сурат · Джазыу

Рио-де-Жанейро’да Росинья — Бразилия’да эм уллу фавела (шахар тыгъырыкъла)
Рио-де-Жанейро’да Росинья — Бразилия’да эм уллу фавела (шахар тыгъырыкъла)

11 февраль 2015 Сурат · Джазыу

Джит эгеч — Ингилиз’де Кючыгъыш Суссекс’ни джагъасында мел таула
Джит эгеч — Ингилиз’де Кючыгъыш Суссекс’ни джагъасында мел таула

12 февраль 2015 Сурат · Джазыу

Ватикан’ны картасы
Ватикан’ны картасы

13 февраль 2015 Сурат · Джазыу

Эльвкарлебю’де (Швеция) гидроэлектростанция
Эльвкарлебю’де (Швеция) гидроэлектростанция

14 февраль 2015 Сурат · Джазыу

Марина-Гранде гаванны (Капри айрымкан) Сан-Микеле вилладан кёрюнюую
Марина-Гранде гаванны (Капри айрымкан) Сан-Микеле вилладан кёрюнюую

15 февраль 2015 Сурат · Джазыу

Кёк таулада (Австралия) Гроуз ёзенни панорамасы
Кёк таулада (Австралия) Гроуз ёзенни панорамасы

16 февраль 2015 Сурат · Джазыу

Борис Кустодиев. «Масленица» (1919).
Борис Кустодиев. «Масленица» (1919).

17 февраль 2015 Сурат · Джазыу

Минчета къала, Дубровник
Минчета къала, Дубровник

18 февраль 2015 Сурат · Джазыу

Ангкор-Тхом’ну Пил террасасында барельефле
Ангкор-Тхом’ну Пил террасасында барельефле

19 февраль 2015 Сурат · Джазыу

Бенидорм’да «Джерле арасы тенгиз балкон». Сол джанында Бенидорм айрымкан кёрюнеди.
Бенидорм’да «Джерле арасы тенгиз балкон». Сол джанында Бенидорм айрымкан кёрюнеди.

20 февраль 2015 Сурат · Джазыу

Бангкок’дагъы Ват Пхра Кео храмда якшини статуясы
Бангкок’дагъы Ват Пхра Кео храмда якшини статуясы

21 февраль 2015 Сурат · Джазыу

Лондон’дагъы Миллет галереяны куполу
Лондон’дагъы Миллет галереяны куполу

22 февраль 2015 Сурат · Джазыу

Александрия’да (Вирджиния) Джордж Вашингтон’ну масон миллет мемориалы
Александрия’да (Вирджиния) Джордж Вашингтон’ну масон миллет мемориалы

23 февраль 2015 Сурат · Джазыу

Лондон’дагъы Миллет галереяны ара залыны куполу
Лондон’дагъы Миллет галереяны ара залыны куполу

24 февраль 2015 Сурат · Джазыу

Мехико’да Почта тохана’ны арбазчыгъыны мияла башы
Мехико’да Почта тохана’ны арбазчыгъыны мияла башы

25 февраль 2015 Сурат · Джазыу

Хавеа’да Гаранделья пляж, Испания
Хавеа’да Гаранделья пляж, Испания

26 февраль 2015 Сурат · Джазыу

Лондон’да Тауэр кёпюр
Лондон’да Тауэр кёпюр

27 февраль 2015 Сурат · Джазыу

Бахчисарай’ны Хан тоханасында Алтын фонтан (Кърым)
Бахчисарай’ны Хан тоханасында Алтын фонтан (Кърым)

28 февраль 2015 Сурат · Джазыу

Порту-Кову’да джагъагъа келген океан толкъун, Португалия
Порту-Кову’да джагъагъа келген океан толкъун, Португалия