Википедия:Бюгюннгю сурат

Википедия — эркин энциклопедияны бети.
Бери кёчерге: навигация, излеу

Crystal 128 krita.png
Бюгюннгю суратВикипедияны бютеу тил бёлюмлери бирден къурагъан проектди. Викигёзенде хар кюннге теджелиб бир сурат сайланады. Кёбюсюне хар тил бёлюмде баш бетлеринде салыргъа кюрешедиле, уллу википедиялада уа келишген статьялагъа къошадыла.

Бютеу суратла алгъадан белгилидиле, ай бла джарым чакълы бирге алгъа. Ала Викигёзендедиле («Бюгюннгю сурат»). Анда аланы тюрлю-тюрлю тиллеге кёчюредиле. Бу, бара тургъан бла эндиги айгъа суратлары бла текстлерини тизмелериди:

Сиз тюбюнде кёрген суратла, «Бюгюннгю сурат» болгъандыла неда энди боллукъдула. Сурат орнуна, «Шаблон:Potd/2010-01-30» деген маталлы джазылыб тура эсе, алкъын ол кюннге киши суратын къошмагъанды. Сиз кесигиз башыракъда берилген джибериуле бла кириб, керекли кюнню табыб, «Сурат» деген тиекни басыб суратны (атын) бери копия этерге боллукъсуз. Алай бла суратха текстни да къарачай-малкъар тилге кёчюрюб салыргъа керекди.

1 ноябрь 2015 Сурат · Джазыу

Индиана штатны Капитолийини фасады
Индиана штатны Капитолийини фасады

2 ноябрь 2015 Сурат · Джазыу

Макаода Шохлукъны кёпюрюню панорамасы
Макаода Шохлукъны кёпюрюню панорамасы

3 ноябрь 2015 Сурат · Джазыу

Шиссентюмпель чучхур, Люксембург
Шиссентюмпель чучхур, Люксембург

4 ноябрь 2015 Сурат · Джазыу

Виборг’ну (Дания) кечеги панорамасы
Виборг’ну (Дания) кечеги панорамасы

5 ноябрь 2015 Сурат · Джазыу

Lyriothemis acigastra каска
Lyriothemis acigastra каска

6 ноябрь 2015 Сурат · Джазыу

Нептун’ну Вояджер-2 этген сураты
Нептун’ну Вояджер-2 этген сураты

7 ноябрь 2015 Сурат · Джазыу

Гитче акъ чакъинджик (Egretta garzetta)
Гитче акъ чакъинджик (Egretta garzetta)

8 ноябрь 2015 Сурат · Джазыу

Табийгъат лабиринт (Бердорф, Люксембург)
Табийгъат лабиринт (Бердорф, Люксембург)

9 ноябрь 2015 Сурат · Джазыу

10 ноябрь 2015 Сурат · Джазыу

11 ноябрь 2015 Сурат · Джазыу

12 ноябрь 2015 Сурат · Джазыу

13 ноябрь 2015 Сурат · Джазыу

14 ноябрь 2015 Сурат · Джазыу

15 ноябрь 2015 Сурат · Джазыу

16 ноябрь 2015 Сурат · Джазыу

17 ноябрь 2015 Сурат · Джазыу

18 ноябрь 2015 Сурат · Джазыу

19 ноябрь 2015 Сурат · Джазыу

20 ноябрь 2015 Сурат · Джазыу

21 ноябрь 2015 Сурат · Джазыу

«Кардинал» тукъумдан шай-гибридли гюл гокка
«Кардинал» тукъумдан шай-гибридли гюл гокка

22 ноябрь 2015 Сурат · Джазыу

Хашт-Бехешт тохананы куббесини Паскаль Косте сурталгъан деталлары
Хашт-Бехешт тохананы куббесини Паскаль Косте сурталгъан деталлары

23 ноябрь 2015 Сурат · Джазыу

Menyanthes trifoliáta ёсюмлюкню гоккалары
Menyanthes trifoliáta ёсюмлюкню гоккалары

24 ноябрь 2015 Сурат · Джазыу

Papilio demodocus гёбелекни къамыжакъ заманы
Papilio demodocus гёбелекни къамыжакъ заманы

25 ноябрь 2015 Сурат · Джазыу

Къызыл Fiat 500
Къызыл Fiat 500

26 ноябрь 2015 Сурат · Джазыу

Тарвасйыги суу, Кырвемаа миллет парк
Тарвасйыги суу, Кырвемаа миллет парк

27 ноябрь 2015 Сурат · Джазыу

Берлинни ара вокзалыны кюнчыгъыш бети
Берлинни ара вокзалыны кюнчыгъыш бети

28 ноябрь 2015 Сурат · Джазыу

Hypsipetes amaurotis чыпчыкъ
Hypsipetes amaurotis чыпчыкъ

29 ноябрь 2015 Сурат · Джазыу

Губернатор Нобре де Карвальо’ну кёпюрю, Макао
Губернатор Нобре де Карвальо’ну кёпюрю, Макао

30 ноябрь 2015 Сурат · Джазыу

Хвольсвёдлюр’деги фермада бир мекям (Исландия)
Хвольсвёдлюр’деги фермада бир мекям (Исландия)