Шаблон:Potd/2010-03

Википедия — эркин энциклопедияны бети.

Википедияны сайланнган суратларыны айлагъа кёре архиви

2009: Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь

2010: Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь

2011: Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь

2012: Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь

2013: Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь

2014: Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь

2015: Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь

2016: Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь

2017: Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь

2010-03-1 Сурат · Джазыу

Ингирги кюн таякъланы Мэллард кёлде кёрюннгенлери (Алтын къабакъла парк Сан-Францискода)
Ингирги кюн таякъланы Мэллард кёлде кёрюннгенлери (Алтын къабакъла парк Сан-Францискода)
Ингирги кюн таякъланы Мэллард кёлде кёрюннгенлери (Алтын къабакъла парк Сан-Францискода)

2010-03-2 Сурат · Джазыу

Бели ала къая къыш, къар басыб. Доммай, Къарачай
Бели ала къая къыш, къар басыб. Доммай, Къарачай
Бели ала къая къыш, къар басыб. Доммай, Къарачай

2010-03-3 Сурат · Джазыу

Халкъла арасы космос станция, айырылыб бара тургъан «Дискавери» шаттланы бортундан кёрюмю
Халкъла арасы космос станция, айырылыб бара тургъан «Дискавери» шаттланы бортундан кёрюмю
Халкъла арасы космос станция, айырылыб бара тургъан «Дискавери» шаттланы бортундан кёрюмю

2010-03-4 Сурат · Джазыу

2010-03-5 Сурат · Джазыу

Барра-Хонда миллет паркда (Коста-Рика) бир эркек бла эки тиши къара игуана (Ctenosaura similis)
Барра-Хонда миллет паркда (Коста-Рика) бир эркек бла эки тиши къара игуана (Ctenosaura similis)
Барра-Хонда миллет паркда (Коста-Рика) бир эркек бла эки тиши къара игуана (Ctenosaura similis)

2010-03-6 Сурат · Джазыу

Уильям Холман Хантны «The Scapegoat» сураты (1854)
Уильям Холман Хантны «The Scapegoat» сураты (1854)

Уильям Холман Хантны «The Scapegoat» сураты (1854)

2010-03-7 Сурат · Джазыу

Наныкъ терек (Fomes fomentarius), кесилген кёрюмю
Наныкъ терек (Fomes fomentarius), кесилген кёрюмю
Наныкъ терек (Fomes fomentarius), кесилген кёрюмю

2010-03-8 Сурат · Джазыу

Бондо тайпадан къыз, башында хансла бла четенни элтеди хар ыйыкъ сайын баргъан базарда сатаргъа (Чхаттисгарх штат, Индия)
Бондо тайпадан къыз, башында хансла бла четенни элтеди хар ыйыкъ сайын баргъан базарда сатаргъа (Чхаттисгарх штат, Индия)

Бондо тайпадан къыз, башында хансла бла четенни элтеди хар ыйыкъ сайын баргъан базарда сатаргъа (Чхаттисгарх штат, Индия)

2010-03-9 Сурат · Джазыу

Inachis io атлы гёбелек Лилль-Янсскуген паркда (Стокгольм, Швеция)
Inachis io атлы гёбелек Лилль-Янсскуген паркда (Стокгольм, Швеция)
Inachis io атлы гёбелек Лилль-Янсскуген паркда (Стокгольм, Швеция)

2010-03-10 Сурат · Джазыу

Барокко стилде этилген, замандан заран табхан статуя. «Вестфалия Версаль» ат бла белгили, Нордкирхен къалада (Германия) кёрюрге боллукъду
Барокко стилде этилген, замандан заран табхан статуя. «Вестфалия Версаль» ат бла белгили, Нордкирхен къалада (Германия) кёрюрге боллукъду
Барокко стилде этилген, замандан заран табхан статуя. «Вестфалия Версаль» ат бла белгили, Нордкирхен къалада (Германия) кёрюрге боллукъду

2010-03-11 Сурат · Джазыу

Даниялы кёргюзтюучю команданы F-16 «Файтинг Фалкон» атлы дженгил къурутуучусу къонаргъа хазырлана турады Радомда 2009 джылдагъы Авиация шоууну (Польша) аллы бла юреннген учууну заманында
Даниялы кёргюзтюучю команданы F-16 «Файтинг Фалкон» атлы дженгил къурутуучусу къонаргъа хазырлана турады Радомда 2009 джылдагъы Авиация шоууну (Польша) аллы бла юреннген учууну заманында
Даниялы кёргюзтюучю команданы F-16 «Файтинг Фалкон» атлы дженгил къурутуучусу къонаргъа хазырлана турады Радомда 2009 джылдагъы Авиация шоууну (Польша) аллы бла юреннген учууну заманында

2010-03-12 Сурат · Джазыу

Усэйн Болт — Пекинде Олимпиадада 100 метрге чабыуда хорлагъан
Усэйн БолтПекинде Олимпиадада 100 метрге чабыуда хорлагъан
Усэйн БолтПекинде Олимпиадада 100 метрге чабыуда хорлагъан

2010-03-13 Сурат · Джазыу

Къарачайлы къызчыкъ къобузда онайды
Къарачайлы къызчыкъ къобузда онайды
Къарачайлы къызчыкъ къобузда онайды

2010-03-14 Сурат · Джазыу

P-51 Mustang атлы америка къурутуучу Лэнгли авиабазаны (Виргиния) башында
P-51 Mustang атлы америка къурутуучу Лэнгли авиабазаны (Виргиния) башында
P-51 Mustang атлы америка къурутуучу Лэнгли авиабазаны (Виргиния) башында

2010-03-15 Сурат · Джазыу

Юй къаз (Anser anser domesticus)
Юй къаз (Anser anser domesticus)
Юй къаз (Anser anser domesticus)

2010-03-16 Сурат · Джазыу

Грабово, Словакияда Ружомберок шахарны району
Грабово, Словакияда Ружомберок шахарны району
Грабово, Словакияда Ружомберок шахарны району

2010-03-17 Сурат · Джазыу

2010-03-18 Сурат · Джазыу

Тегей къыз миллет чепкени бла юсюнде (XX ёмюрню ал сюреми)
Тегей къыз миллет чепкени бла юсюнде (XX ёмюрню ал сюреми)
Тегей къыз миллет чепкени бла юсюнде (XX ёмюрню ал сюреми)

2010-03-19 Сурат · Джазыу

Джаш муслиман тиширыу Тар къум тюзде, Джайсалмер шахарны къатында (Индия)
Джаш муслиман тиширыу Тар къум тюзде, Джайсалмер шахарны къатында (Индия)
Джаш муслиман тиширыу Тар къум тюзде, Джайсалмер шахарны къатында (Индия)

2010-03-20 Сурат · Джазыу

Джазгъы шафран (Crocus vernus)
Джазгъы шафран (Crocus vernus)
Джазгъы шафран (Crocus vernus)

2010-03-21 Сурат · Джазыу

2010-03-22 Сурат · Джазыу

Шимал Кавказны картасы (къарачай-малкъар тилде)
Шимал Кавказны картасы (къарачай-малкъар тилде)
Шимал Кавказны картасы (къарачай-малкъар тилде)

2010-03-23 Сурат · Джазыу

АБШ-ни Аскер-Хауа кючлерини «Thunderbirds» атлы демонстрациялыкъ эскадрильясы, группалыкъ пилотажны фигурасын кёргюзте турады (Колорадо, 30 май 2007)
АБШ-ни Аскер-Хауа кючлерини «Thunderbirds» атлы демонстрациялыкъ эскадрильясы, группалыкъ пилотажны фигурасын кёргюзте турады (Колорадо, 30 май 2007)
АБШ-ни Аскер-Хауа кючлерини «Thunderbirds» атлы демонстрациялыкъ эскадрильясы, группалыкъ пилотажны фигурасын кёргюзте турады (Колорадо, 30 май 2007)

2010-03-24 Сурат · Джазыу

Марсны, Марсиан тинтиучю спутник суратха алгъан, пейзажы
Марсны, Марсиан тинтиучю спутник суратха алгъан, пейзажы
Марсны, Марсиан тинтиучю спутник суратха алгъан, пейзажы

2010-03-25 Сурат · Джазыу

2010-03-26 Сурат · Джазыу

Роппе фортну джер тюбю галереясында, ёлген къурт-къумурсханы юсюнде чыкъ тамчы
Роппе фортну джер тюбю галереясында, ёлген къурт-къумурсханы юсюнде чыкъ тамчы
Роппе фортну джер тюбю галереясында, ёлген къурт-къумурсханы юсюнде чыкъ тамчы

2010-03-27 Сурат · Джазыу

Кёльнде Эски шахарны Рейн сууну ол бир джанындан панорамасы
Кёльнде Эски шахарны Рейн сууну ол бир джанындан панорамасы
Кёльнде Эски шахарны Рейн сууну ол бир джанындан панорамасы

2010-03-28 Сурат · Джазыу

Мачу-Пикчуну оюлгъанлары бла Хайна-Пикчу тауну ашхам заманда кёрюмлери
Мачу-Пикчуну оюлгъанлары бла Хайна-Пикчу тауну ашхам заманда кёрюмлери
Мачу-Пикчуну оюлгъанлары бла Хайна-Пикчу тауну ашхам заманда кёрюмлери

2010-03-29 Сурат · Джазыу

2010-03-30 Сурат · Джазыу

2010-03-31 Сурат · Джазыу

Ропп фортну къатында Француз-прусс къазауатны заманындан къалгъан джер тюбю къала
Ропп фортну къатында Француз-прусс къазауатны заманындан къалгъан джер тюбю къала
Ропп фортну къатында Француз-прусс къазауатны заманындан къалгъан джер тюбю къала