Шаблон:Potd/2011-07

Википедия — эркин энциклопедияны бети.

Википедияны сайланнган суратларыны айлагъа кёре архиви

2009: Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь

2010: Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь

2011: Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь

2012: Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь

2013: Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь

2014: Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь

2015: Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь

2016: Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь

2017: Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь

2011-07-1 Сурат · Джазыу

Голландияны Зеландия провинциясыны къыбыла кесегин, Бельгияны Кюнбатыш Фландрия бла Кюнчыгъыш Фландрия провинцияларын эмда Францияны Норд бла Па-де-Кале департаментлерин ичине алгъан тарих регион болгъан Фландрияда орналгъан графлыкъладан Фландрия графлыкъны картасы (1609). Автор: Matthias Quad (cartographer) and Johannes Bussemacher
Голландияны Зеландия провинциясыны къыбыла кесегин, Бельгияны Кюнбатыш Фландрия бла Кюнчыгъыш Фландрия провинцияларын эмда Францияны Норд бла Па-де-Кале департаментлерин ичине алгъан тарих регион болгъан Фландрияда орналгъан графлыкъладан Фландрия графлыкъны картасы (1609).
Автор: Matthias Quad (cartographer) and Johannes Bussemacher
Голландияны Зеландия провинциясыны къыбыла кесегин, Бельгияны Кюнбатыш Фландрия бла Кюнчыгъыш Фландрия провинцияларын эмда Францияны Норд бла Па-де-Кале департаментлерин ичине алгъан тарих регион болгъан Фландрияда орналгъан графлыкъладан Фландрия графлыкъны картасы (1609).
Автор: Matthias Quad (cartographer) and Johannes Bussemacher

2011-07-2 Сурат · Джазыу

Хавьер Солана, Европа Бирликни тыш политикадан эмда къоркъуусузлукъ политикадан огъары келечиси. Андан сора да 1999-2009 джыллада Европа Бирликни Кенгешини да Кюнбатыш-Европа Бирликни да генерал секретары болгъанды. Автор: א (Aleph)
Хавьер Солана, Европа Бирликни тыш политикадан эмда къоркъуусузлукъ политикадан огъары келечиси. Андан сора да 1999-2009 джыллада Европа Бирликни Кенгешини да Кюнбатыш-Европа Бирликни да генерал секретары болгъанды.
Автор: א (Aleph)
Хавьер Солана, Европа Бирликни тыш политикадан эмда къоркъуусузлукъ политикадан огъары келечиси. Андан сора да 1999-2009 джыллада Европа Бирликни Кенгешини да Кюнбатыш-Европа Бирликни да генерал секретары болгъанды.
Автор: א (Aleph)

2011-07-3 Сурат · Джазыу

Алтай тауланы ортасында таула арасында орналгъан Уймон тюз'ню Чендек'ден кюн батхан сагъатда этилген панорама кёрюнюмю (Алтай Республика, Россия Федерация). Автор: Dmottl
Алтай тауланы ортасында таула арасында орналгъан Уймон тюз'ню Чендек'ден кюн батхан сагъатда этилген панорама кёрюнюмю (Алтай Республика, Россия Федерация).
Автор: Dmottl
Алтай тауланы ортасында таула арасында орналгъан Уймон тюз'ню Чендек'ден кюн батхан сагъатда этилген панорама кёрюнюмю (Алтай Республика, Россия Федерация).
Автор: Dmottl

2011-07-4 Сурат · Джазыу

АБШ-ны бойсунмаулугъуну юсюнден декларацияны конгрессде сюзюлюую. Беш адамдан редакцион комитет ишин конгрессге теджейди. Автор: John Trumbull
АБШ-ны бойсунмаулугъуну юсюнден декларацияны конгрессде сюзюлюую. Беш адамдан редакцион комитет ишин конгрессге теджейди.
Автор: John Trumbull
АБШ-ны бойсунмаулугъуну юсюнден декларацияны конгрессде сюзюлюую. Беш адамдан редакцион комитет ишин конгрессге теджейди.
Автор: John Trumbull

2011-07-5 Сурат · Джазыу

Розетка тубанлыкъ, Къой Джол галактиканы Бирмюйюзлю джулдуз бёлегини ичиндеги деу молекуляр булутну бир учуну къатында орналгъан, уллу эмда тёгерек H II бёлгеси. Ачыкъ джулдуз джоппу NGC 2244, тубанлыкъ бла къысха байламлыды, джулдуз джоппуну джулдузлары тубанлыкъны материясындан къуралыбдыла. Автор: Nick Wright
Розетка тубанлыкъ, Къой Джол галактиканы Бирмюйюзлю джулдуз бёлегини ичиндеги деу молекуляр булутну бир учуну къатында орналгъан, уллу эмда тёгерек H II бёлгеси. Ачыкъ джулдуз джоппу NGC 2244, тубанлыкъ бла къысха байламлыды, джулдуз джоппуну джулдузлары тубанлыкъны материясындан къуралыбдыла.
Автор: Nick Wright
Розетка тубанлыкъ, Къой Джол галактиканы Бирмюйюзлю джулдуз бёлегини ичиндеги деу молекуляр булутну бир учуну къатында орналгъан, уллу эмда тёгерек H II бёлгеси. Ачыкъ джулдуз джоппу NGC 2244, тубанлыкъ бла къысха байламлыды, джулдуз джоппуну джулдузлары тубанлыкъны материясындан къуралыбдыла.
Автор: Nick Wright

2011-07-6 Сурат · Джазыу

VIII Генрих бла Джейн Сеймурну уланы Уллу Британия бла Ирландияны патчахы (Тюдор династиядан) VI Эдуард (1546 джылгъа джууукъ). Автор: белгили тюлдю.
VIII Генрих бла Джейн Сеймурну уланы Уллу Британия бла Ирландияны патчахы (Тюдор династиядан) VI Эдуард (1546 джылгъа джууукъ).
Автор: белгили тюлдю.
VIII Генрих бла Джейн Сеймурну уланы Уллу Британия бла Ирландияны патчахы (Тюдор династиядан) VI Эдуард (1546 джылгъа джууукъ).
Автор: белгили тюлдю.

2011-07-7 Сурат · Джазыу

Танзанияны Морогоро шахарыны орта кёрюнюмю. Арт планда Нгуру таула кёрюнедиле. Автор: Muhammad Mahdi Karim
Танзанияны Морогоро шахарыны орта кёрюнюмю. Арт планда Нгуру таула кёрюнедиле.
Автор: Muhammad Mahdi Karim
Танзанияны Морогоро шахарыны орта кёрюнюмю. Арт планда Нгуру таула кёрюнедиле.
Автор: Muhammad Mahdi Karim

2011-07-8 Сурат · Джазыу

2011-07-9 Сурат · Джазыу

Къар барс (Uncia uncia), киштиклени юйюрюнден Ара Азияны мийик тауларындан джашагъан бир уллу джаныуар тюрлюсю. Бурун бу киштик Кавказ таулада да джашагъанды. Къызыл китабха, джокъ болургъа къоркъуулу джаныуарланы арасында, къошулубду. Автор: Niabot
Къар барс (Uncia uncia), киштиклени юйюрюнден Ара Азияны мийик тауларындан джашагъан бир уллу джаныуар тюрлюсю. Бурун бу киштик Кавказ таулада да джашагъанды. Къызыл китабха, джокъ болургъа къоркъуулу джаныуарланы арасында, къошулубду.
Автор: Niabot
Къар барс (Uncia uncia), киштиклени юйюрюнден Ара Азияны мийик тауларындан джашагъан бир уллу джаныуар тюрлюсю. Бурун бу киштик Кавказ таулада да джашагъанды. Къызыл китабха, джокъ болургъа къоркъуулу джаныуарланы арасында, къошулубду.
Автор: Niabot

2011-07-10 Сурат · Джазыу

1995 джылда STS-69 миссияда ачыкъ космосха чыгъыуну заманда, Индевор космос шаттлны манипуляторуна байланыб болгъан астронавт Майкл Гернхардтны арт фонунда мутхуз кёк бетли Дуния кёрюнеди. Автор: NASA
1995 джылда STS-69 миссияда ачыкъ космосха чыгъыуну заманда, Индевор космос шаттлны манипуляторуна байланыб болгъан астронавт Майкл Гернхардтны арт фонунда мутхуз кёк бетли Дуния кёрюнеди.
Автор: NASA
1995 джылда STS-69 миссияда ачыкъ космосха чыгъыуну заманда, Индевор космос шаттлны манипуляторуна байланыб болгъан астронавт Майкл Гернхардтны арт фонунда мутхуз кёк бетли Дуния кёрюнеди.
Автор: NASA

2011-07-11 Сурат · Джазыу

Coenagrion puella тукъумдан каска. Автор: Loz
Coenagrion puella тукъумдан каска.
Автор: Loz
Coenagrion puella тукъумдан каска.
Автор: Loz

2011-07-12 Сурат · Джазыу

Дисковери космос шаттлны STS-114 миссиясыны, джораланнган учар датасына дери бир кюн къалыб этилген фотографиясы. Автор: NASA
Дисковери космос шаттлны STS-114 миссиясыны, джораланнган учар датасына дери бир кюн къалыб этилген фотографиясы.
Автор: NASA
Дисковери космос шаттлны STS-114 миссиясыны, джораланнган учар датасына дери бир кюн къалыб этилген фотографиясы.
Автор: NASA

2011-07-13 Сурат · Джазыу

Кёк-сары ара (Ara ararauna), Панама, Бразилия, Боливия, Парагвай эмда Тринидад бла Тобагода тропик джангур чегетледе джашайды. Тринидад бла Тобагода джокъ бола тургъан джаныуар тюрлюлени арасындады. Автор: Lviatour
Кёк-сары ара (Ara ararauna), Панама, Бразилия, Боливия, Парагвай эмда Тринидад бла Тобагода тропик джангур чегетледе джашайды. Тринидад бла Тобагода джокъ бола тургъан джаныуар тюрлюлени арасындады.
Автор: Lviatour
Кёк-сары ара (Ara ararauna), Панама, Бразилия, Боливия, Парагвай эмда Тринидад бла Тобагода тропик джангур чегетледе джашайды. Тринидад бла Тобагода джокъ бола тургъан джаныуар тюрлюлени арасындады.
Автор: Lviatour

2011-07-14 Сурат · Джазыу

АБШ-ны Аскер-хауа кючлерини 16-чы Хауа-улоу флотуна кирген C-17 Globemaster III улоу самолётну ичинде секирирге хазырланыб тургъан десантчыла (14 июль 2005). Автор: Jacob Bailey
АБШ-ны Аскер-хауа кючлерини 16-чы Хауа-улоу флотуна кирген C-17 Globemaster III улоу самолётну ичинде секирирге хазырланыб тургъан десантчыла (14 июль 2005).
Автор: Jacob Bailey
АБШ-ны Аскер-хауа кючлерини 16-чы Хауа-улоу флотуна кирген C-17 Globemaster III улоу самолётну ичинде секирирге хазырланыб тургъан десантчыла (14 июль 2005).
Автор: Jacob Bailey

2011-07-15 Сурат · Джазыу

P-38 Lightning, Экинчи дуния къазауатда АБШ-ны къурутуучу самолёту болуб, Европадагъы фронтда да Шош океандагъы фронтда да къазауат этгенди. (Langley Air Force Base, авиашоу, Вирджиния штат, АБШ, 21 май, 2004). Автор: Ben Bloker
P-38 Lightning, Экинчи дуния къазауатда АБШ-ны къурутуучу самолёту болуб, Европадагъы фронтда да Шош океандагъы фронтда да къазауат этгенди. (Langley Air Force Base, авиашоу, Вирджиния штат, АБШ, 21 май, 2004).
Автор: Ben Bloker
P-38 Lightning, Экинчи дуния къазауатда АБШ-ны къурутуучу самолёту болуб, Европадагъы фронтда да Шош океандагъы фронтда да къазауат этгенди. (Langley Air Force Base, авиашоу, Вирджиния штат, АБШ, 21 май, 2004).
Автор: Ben Bloker

2011-07-16 Сурат · Джазыу

Австралияны къыбыласындан кюнчыгъышына дери бир бёлгеде джашагъан Malurus cyaneus чыпчыкъ. Автор: Noodle snacks
Австралияны къыбыласындан кюнчыгъышына дери бир бёлгеде джашагъан Malurus cyaneus чыпчыкъ.
Автор: Noodle snacks
Австралияны къыбыласындан кюнчыгъышына дери бир бёлгеде джашагъан Malurus cyaneus чыпчыкъ.
Автор: Noodle snacks

2011-07-17 Сурат · Джазыу

Квебек провинцияны эм уллу, Канаданы эсе экинчи уллу шахары болгъан Монреалны панорамасы. Автор: Diliff
Квебек провинцияны эм уллу, Канаданы эсе экинчи уллу шахары болгъан Монреалны панорамасы.
Автор: Diliff
Квебек провинцияны эм уллу, Канаданы эсе экинчи уллу шахары болгъан Монреалны панорамасы.
Автор: Diliff

2011-07-18 Сурат · Джазыу

Андромеда тубанлыкъ, Къой Джол галактикагъа эм джууукъ болгъан спираль галактика. Автор: Adam Evans
Андромеда тубанлыкъ, Къой Джол галактикагъа эм джууукъ болгъан спираль галактика.
Автор: Adam Evans
Андромеда тубанлыкъ, Къой Джол галактикагъа эм джууукъ болгъан спираль галактика.
Автор: Adam Evans

2011-07-19 Сурат · Джазыу

Льюис Компанис атлы Олимпиада стадион (исп. Estadio Olímpico Lluís Companys, кат. Estadi Olímpic Lluís Companys) — Барселонада 1927 джылда ишленнген эмда 1989 бла 1992 джыллада реконструкция этилген мультиспортлукъ стадионду. 1992 джылгъы Джай Олимпиада оюнланы баш аренасы болгъанды. Шахарны къыбыла-кюнбатыш джанында Монжуик тёбеде орналыбды. Испанияда граждан къазауатны заманында Каталонияны президенти болгъан Льюис Компанисни сыйы ючюн ат аталгъанды. 1936 джылдан бери, 1936 джылгъы Джай Олимпиада оюнланы ётдюрюрге Барселонаны кандидатурасы чыгъарылгъанды ючюн, атына Олимпиада да къошулгъанды. Автор: Diliff
Льюис Компанис атлы Олимпиада стадион (исп. Estadio Olímpico Lluís Companys, кат. Estadi Olímpic Lluís Companys) — Барселонада 1927 джылда ишленнген эмда 1989 бла 1992 джыллада реконструкция этилген мультиспортлукъ стадионду. 1992 джылгъы Джай Олимпиада оюнланы баш аренасы болгъанды. Шахарны къыбыла-кюнбатыш джанында Монжуик тёбеде орналыбды. Испанияда граждан къазауатны заманында Каталонияны президенти болгъан Льюис Компанисни сыйы ючюн ат аталгъанды. 1936 джылдан бери, 1936 джылгъы Джай Олимпиада оюнланы ётдюрюрге Барселонаны кандидатурасы чыгъарылгъанды ючюн, атына Олимпиада да къошулгъанды.
Автор: Diliff
Льюис Компанис атлы Олимпиада стадион (исп. Estadio Olímpico Lluís Companys, кат. Estadi Olímpic Lluís Companys) — Барселонада 1927 джылда ишленнген эмда 1989 бла 1992 джыллада реконструкция этилген мультиспортлукъ стадионду. 1992 джылгъы Джай Олимпиада оюнланы баш аренасы болгъанды. Шахарны къыбыла-кюнбатыш джанында Монжуик тёбеде орналыбды. Испанияда граждан къазауатны заманында Каталонияны президенти болгъан Льюис Компанисни сыйы ючюн ат аталгъанды. 1936 джылдан бери, 1936 джылгъы Джай Олимпиада оюнланы ётдюрюрге Барселонаны кандидатурасы чыгъарылгъанды ючюн, атына Олимпиада да къошулгъанды.
Автор: Diliff

2011-07-20 Сурат · Джазыу

Аполлон 11 миссияны ай модулюну пилоту эмда Айгъа аякъ басхан экинчи адам болгъан Эдвин «Базз» Олдрин'ни чурукъ ызы. Автор: Edwin Aldrin (NASA)
Аполлон 11 миссияны ай модулюну пилоту эмда Айгъа аякъ басхан экинчи адам болгъан Эдвин «Базз» Олдрин'ни чурукъ ызы.
Автор: Edwin Aldrin (NASA)
Аполлон 11 миссияны ай модулюну пилоту эмда Айгъа аякъ басхан экинчи адам болгъан Эдвин «Базз» Олдрин'ни чурукъ ызы.
Автор: Edwin Aldrin (NASA)

2011-07-21 Сурат · Джазыу

Сууда джел электростанцияланы орналтыр ючюн хайырландырылгъан немец кран-кеме. Фотография Эмден шахарны портунда этилгенди. Автор: kaʁstn
Сууда джел электростанцияланы орналтыр ючюн хайырландырылгъан немец кран-кеме. Фотография Эмден шахарны портунда этилгенди.
Автор: kaʁstn
Сууда джел электростанцияланы орналтыр ючюн хайырландырылгъан немец кран-кеме. Фотография Эмден шахарны портунда этилгенди.
Автор: kaʁstn

2011-07-22 Сурат · Джазыу

Мароккону эм уллу шахары Касабланкада орнагъан Экинчи Хасанны межгити. Дунияны эм уллу межгитлеринден болгъан Экинчи Хасанны межгитини француз архитектор Мишель Пинсю'ну проектине кёре 1993 джылда Bouygues француз компания ишлегенди. 105 минг адам сыйыннган межгитни бир куполу эмда бир минарасы барды. Автор: Rosino
Мароккону эм уллу шахары Касабланкада орнагъан Экинчи Хасанны межгити. Дунияны эм уллу межгитлеринден болгъан Экинчи Хасанны межгитини француз архитектор Мишель Пинсю'ну проектине кёре 1993 джылда Bouygues француз компания ишлегенди. 105 минг адам сыйыннган межгитни бир куполу эмда бир минарасы барды.
Автор: Rosino
Мароккону эм уллу шахары Касабланкада орнагъан Экинчи Хасанны межгити. Дунияны эм уллу межгитлеринден болгъан Экинчи Хасанны межгитини француз архитектор Мишель Пинсю'ну проектине кёре 1993 джылда Bouygues француз компания ишлегенди. 105 минг адам сыйыннган межгитни бир куполу эмда бир минарасы барды.
Автор: Rosino

2011-07-23 Сурат · Джазыу

Улисс Симпсон Грант, Американ ич къазауатны заманында Шималчыланы генералы болгъан, 1869 джылда Американы Бирлешген Штатларыны 18-чи президенти болуб сайланнганды. Джетишимли аскерчи болгъан Грантны политикачы болгъан кёзюую къаугъала бла эмда коррупция бла белгилиди. Автор: Mathew Brady ya da Levin C. Handy
Улисс Симпсон Грант, Американ ич къазауатны заманында Шималчыланы генералы болгъан, 1869 джылда Американы Бирлешген Штатларыны 18-чи президенти болуб сайланнганды. Джетишимли аскерчи болгъан Грантны политикачы болгъан кёзюую къаугъала бла эмда коррупция бла белгилиди.
Автор: Mathew Brady ya da Levin C. Handy
Улисс Симпсон Грант, Американ ич къазауатны заманында Шималчыланы генералы болгъан, 1869 джылда Американы Бирлешген Штатларыны 18-чи президенти болуб сайланнганды. Джетишимли аскерчи болгъан Грантны политикачы болгъан кёзюую къаугъала бла эмда коррупция бла белгилиди.
Автор: Mathew Brady ya da Levin C. Handy

2011-07-24 Сурат · Джазыу

Филипп де Шампань. Кардинал Ришельёну портрети (1642, Лондон Миллет галерея). Къайнакъ: National Gallery
Филипп де Шампань. Кардинал Ришельёну портрети (1642, Лондон Миллет галерея).
Къайнакъ: National Gallery
Филипп де Шампань. Кардинал Ришельёну портрети (1642, Лондон Миллет галерея).
Къайнакъ: National Gallery

2011-07-25 Сурат · Джазыу

Романтизм эпоханы келечиси болгъан ингилиз поэт Сэмюэль Тейлор Кольридж (42 джылында). Автор: Samuel Cousins
Романтизм эпоханы келечиси болгъан ингилиз поэт Сэмюэль Тейлор Кольридж (42 джылында).
Автор: Samuel Cousins
Романтизм эпоханы келечиси болгъан ингилиз поэт Сэмюэль Тейлор Кольридж (42 джылында).
Автор: Samuel Cousins

2011-07-26 Сурат · Джазыу

2011-07-27 Сурат · Джазыу

Бир туякълыла деген джаныуар бёлекден болгъан, Африканы кюнчыгъыш эмда орта регионларында джашагъан къара носорог. Къара деб танылса да, кёрюнюмю бозуракъ/моруракъ/агъыракъды. Автор: Ikiwaner
Бир туякълыла деген джаныуар бёлекден болгъан, Африканы кюнчыгъыш эмда орта регионларында джашагъан къара носорог. Къара деб танылса да, кёрюнюмю бозуракъ/моруракъ/агъыракъды.
Автор: Ikiwaner
Бир туякълыла деген джаныуар бёлекден болгъан, Африканы кюнчыгъыш эмда орта регионларында джашагъан къара носорог. Къара деб танылса да, кёрюнюмю бозуракъ/моруракъ/агъыракъды.
Автор: Ikiwaner

2011-07-28 Сурат · Джазыу

Американы Бирлешген Штатларыны Флорида штатыны экинчи уллу шахары болгъан Майамини шахар аралыгъыны кёрюнюмю. Автор: Dori
Американы Бирлешген Штатларыны Флорида штатыны экинчи уллу шахары болгъан Майамини шахар аралыгъыны кёрюнюмю.
Автор: Dori
Американы Бирлешген Штатларыны Флорида штатыны экинчи уллу шахары болгъан Майамини шахар аралыгъыны кёрюнюмю.
Автор: Dori

2011-07-29 Сурат · Джазыу

Ит чабышыуланы заманында чабышхан бир ит. Ит чабышыулада кёбюсюне кючлю аякълары, узун хамхоту эмда аэродинамика санлары бла сагъатха 72 км терклик бла 1,5 секунд эришелген итле чабышдырыладыла. Автор: AngMoKio
Ит чабышыуланы заманында чабышхан бир ит. Ит чабышыулада кёбюсюне кючлю аякълары, узун хамхоту эмда аэродинамика санлары бла сагъатха 72 км терклик бла 1,5 секунд эришелген итле чабышдырыладыла.
Автор: AngMoKio
Ит чабышыуланы заманында чабышхан бир ит. Ит чабышыулада кёбюсюне кючлю аякълары, узун хамхоту эмда аэродинамика санлары бла сагъатха 72 км терклик бла 1,5 секунд эришелген итле чабышдырыладыла.
Автор: AngMoKio

2011-07-30 Сурат · Джазыу

Динманс Ферри, Пайк Каунти, Пенсильвания штат, АБШ-дагъы George W. Childs Recreation Site'да орналгъан Фулмер чучхур. Мийиклиги 16,8 мерт чакълы бирди. Автор: Derek Ramsey (Ram-Man)
Динманс Ферри, Пайк Каунти, Пенсильвания штат, АБШ-дагъы George W. Childs Recreation Site'да орналгъан Фулмер чучхур. Мийиклиги 16,8 мерт чакълы бирди.
Автор: Derek Ramsey (Ram-Man)
Динманс Ферри, Пайк Каунти, Пенсильвания штат, АБШ-дагъы George W. Childs Recreation Site'да орналгъан Фулмер чучхур. Мийиклиги 16,8 мерт чакълы бирди.
Автор: Derek Ramsey (Ram-Man)

2011-07-31 Сурат · Джазыу

Этна вулкан, Сицилияда орналгъан эмда Европаны дайым актив вулканларынданды. Европаны эм уллу вулканыды эмда къысха-къысха къусады, мийиклиги 3.326 метрди. Автор: Domenico Neri
Этна вулкан, Сицилияда орналгъан эмда Европаны дайым актив вулканларынданды. Европаны эм уллу вулканыды эмда къысха-къысха къусады, мийиклиги 3.326 метрди.
Автор: Domenico Neri
Этна вулкан, Сицилияда орналгъан эмда Европаны дайым актив вулканларынданды. Европаны эм уллу вулканыды эмда къысха-къысха къусады, мийиклиги 3.326 метрди.
Автор: Domenico Neri